آتش پنهان کس چه داند زآتش پنهان من آه از ســـوز درون جـــان مـــن *** کربلای جبـــهه ها یادش به خیر شور و غوغای دعا یادش به خیر *** سپاس از همه عزیزان بازدید کننده سایت سلامت و شادکامی شما ارزوی قلبی ماست پس از بهره مندی از سایت آن را به دوستان خود معرفی نمائید. *** توجه * توجه آلبومها ی تصاویر استاد نایینی و کلیپ ها در صفحات جانبی قرار دارند ***** استفاده از کلیه مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع میباشد. هرگونه سوء استفاده و یا نشر ناقص مطالب و نظرات به منظور بهره برداری غیر اصولی پیگرد قانونی دارد *#*#* عزیزان بازدید کننده در صورت بروز هر گونه مشکل در ورود به سایت با آدرس : http://ostadnaser.ir/ از آدرس : http://bargesabz14.mihanblog.com/ استفاده نمایید. با سپاس فراوان مدیر سایت آتش پنهان میلاد صارمی نایینی http://bargesabz14.mihanblog.com 2020-08-12T19:41:32+01:00 text/html 2020-08-06T10:00:35+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی عید غدیر http://bargesabz14.mihanblog.com/post/192 <div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b></b></font></p><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800;"></span></font></p><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153); ">بسم الله الرّحمن الرّحیم</b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153); "><br></b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600"><br></font></span></b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; font-weight: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#3333ff">دهه ولایت بر همگان مبارک</font></span></b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; font-weight: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#3333ff"><br></font></span></b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600"><br></font></span></b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600" size="3">انّما ولیُکم الله و رَسوله و الّذین آمنوا الّذین یُقیمون الصلوة و</font></span></b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600" size="3"><br></font></span></b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font color="#ff6600"><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;یُؤتون الزکوة و هُم راکعون</font></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: normal; ">(سوره مائده آیه 55)&nbsp;</span></b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font color="#ff6600"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; font-weight: normal; "><br></span></b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-weight: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="http://www.etudfrance.com/mahdi/wp-content/ghadir.jpg"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><br></b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5"><b>محراب مسجد کوفه&nbsp;</b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5"><b><img src="http://www.shia-news.com/files/fa/news/1387/10/10/746_679.jpg"></b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma; font-size: 11px; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6" color="#006600"><b>برگ سبز</b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="AR-SA"><b><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp;در دلم نـیست جـز ولای علی</font></b></span><font class="Apple-style-span" size="2"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></font><b style="font-size: small; font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><span lang="AR-SA" dir="LTR">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: small; font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><span dir="LTR">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">جان جمـله جهــان فدای علی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 18px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;خـُرّم آنكس كه اوفـتد یك دم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 18px; font-family: Calibri, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><font size="2"><b><span style="line-height: 18px; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 18px; font-family: Arial, sans-serif;">بر سرش سـایه هُمـای عـلی</span></b></font></span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آفــتاب ولایـــت عـالـم</span><span dir="LTR" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><b><span dir="LTR" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">&nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">پــرتو حُسـن لافــتای عـلی</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;زادگـاهش حـریم بـیت اللـّه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font><b style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">شد بــنا كعبه از بــرای عـلی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><span lang="AR-SA">&nbsp; بــه خـداونـد جز خدا و رسول </span><span dir="LTR">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;<span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ذرّه ای نـیست مـاورای علی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" size="2"><b><font face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;آسمان و زمین و آنچه دراوست&nbsp;&nbsp;</span></font></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" size="2"><b><font face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></b></font></font></font><b style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">زنـده از نـام جـانفزای عـلی</span></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ذوالـفقارش حـقیقت قاطع &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span lang="AR-SA">سركشان مـانـده در غَزای عـلی</span></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نـصرت دیـن نـمی شدی مقدور</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">جز به دسـت گـره گـشای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خُفت در بـستر پسر عـمّـش</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مرحبا ! جرات و وفـای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; در غدیر خُـم آن نـبی امـین</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">گفت از جـانب خـدای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هـر كه مـولای او مـنم بایـد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">بـعد از این جویـد او رضـای علی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گفت مـن دانـم و خـدا دانـد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">قدر و شأن و مقام و جای علی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تا اَبد راه رسـتگـاری جُـست</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">هر كه شـد یـار و آشـنای علی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آنكه شد جرعه نوش این درگه</span><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">زنـده می گردد از بـقای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هر فرو بـسته بـاز می گردد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">بـا سـر انگشت عقل و رای علی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خاك تـیره به حرمت نـامـش</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">می شـود زَر زِ كیـمیـای علی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مستمندان و بـینـوایـان بـین</span><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">بـر در خانـه و سـرای علی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; می دهـد خـاتـم ســلـیمانی</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">خوش بـه حـال گـدا گـدای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نَـه بـشر را بُـوَد نـه جِـنّ و ملك</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">جـود بـی مِـثل و انـتهای علی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; كی فـرو مانـده بــاز می گـردد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بی نـصیـب از در عـطای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; درد هـر دردمـند بــی درمــان</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">خوب مـی گـردد از دوای&nbsp; عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; كـودكـان یــتیم می دانـند</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">اُلـفت بــی حـد و صـفای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; كوفه مـی داند و مدیـنه و چـاه</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ناله های عـلی ، دعــای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; در غــگم فـاطـمه خـدا دانـد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">شـرح هجران و گـریه هـای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; راز تـنهایــــی ولی الـلّــه</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">تـیره شـب دانـد و خـدای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; در دل شـب هـنوز پـیچیـده سـت</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">یـا رب و یـارب و صـدای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بـشنود گـوش هر حـقیقت جوی</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">هر زمان بـانگ حـق ز نـای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دل چو پـروانـه پَر كشد هـر دم</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مـست و دیـوانـه در هوای علی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; كاش بودم مـقیم خـاك نـجف</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">تـربـت پـاك و دلـربــای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دست خـالـی نمی روم بـر در</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">جان فـشانم بــه خاك پــای علی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ای خوش آندم كه می شود روشن</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ظـلمت قــبر از ضـیای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; «برگ سبزیـست تحفه درویـش»</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; شعر</span><span lang="AR-SA">&nbsp;مـن كی بُوَد رَوای عــلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; جـمله ی خلق عـالم امـكان &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; قاصـر از وصـف ماجرای عـلی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><p align="center" style="margin: 0px; line-height: 18px;"><font style="margin: 0px; line-height: 15px;"></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تـا نفَس مـانده در تَــنَت «ناصر»</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;دم به&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 18px;">دم ، پیشه کن ثنای علی</span>&nbsp;*</b></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; font-family: tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif"><span lang="AR-SA"><font class="Apple-style-span"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; font-weight: bold;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><b><font size="2">&nbsp;سروده :&nbsp;</font></b></font></span></font></font></font><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-size: 18pt;"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#993399">خلیل صارمی نایینی «ناصر»</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; font-family: tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-size: 18pt;"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#993399">*</font></span></b><b style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2">اشعاری در مدح مولا علی علیه السلام . تنظیم وگرد اوری صمد رحیمیان.چاپ اول &nbsp;1376 .انتشارات لیوسا</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: left; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><b>التماس دعا.</b></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: left; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><br></p><p class="MsoNormal" align="left" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma; font-size: 11px; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; "><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(248, 242, 211);">میلاد صارمی نایینی</b></p></div></div></div></div><p></p></div></div><p></p></div> text/html 2020-08-04T19:14:21+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی ولادت امام هادی http://bargesabz14.mihanblog.com/post/280 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(255, 20, 147); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFhv6ZYIMAqo7rB-KamrPBZS2eWDtcp_VjXXW7it3w4SlcUWZb" style="font-family: tahoma;"><b><font size="4">&nbsp;</font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b style="color: rgb(255, 20, 147); font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="4">امام هادی</font></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><b><font size="2" color="#006600"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شب نور و سرور آسمان است&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><b><font size="2" color="#006600"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;نسیم سرمدی امشب وزان است</span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><b><font size="2" color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">چه گویم ،مانده ام انگشت بر لب&nbsp;</span></span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><b><font size="2" color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;زبانم قاصر ازشرح و بیان است<o:p></o:p></span></span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><b><font size="2" color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><br></span></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><b><font size="2" color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">امام هــــــادی آمد گل بپاشید&nbsp;</span></span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><b><font size="2" color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;</span></span></font></b><b style="line-height: 14.1333332061768px;"><font size="2" color="#006600"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مدینه باز امشب میزبان است</span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><b><font size="2" color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp; &nbsp; &nbsp; نثار مقدمت جانم ،امــــاما&nbsp;&nbsp;</span></span></span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><b><font size="2" color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp; دلم دیوانه ی این آستان است<o:p></o:p></span></span></span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><b><font size="2" color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><br></span></span></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><font color="#006600"><b><font size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">علـومت مظــهر علـــم لدنی&nbsp;</span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><font color="#006600"><b><font size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;&nbsp; کلام تو طبیب جسم و جان است</span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><font color="#006600"><b><font size="2"><span dir="LTR"></span></font></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><b><font size="2"><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">صـبوری از تو می آمــوخت ایوب&nbsp;&nbsp;</span></span></font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><font color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><b><font size="2"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;سلیمان از تو شاه انس و جان است</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><font color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><b><font size="2"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">به روز حـشر در صحرای سوزان&nbsp;</span></span></font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><font color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><b><font size="2"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;&nbsp;عنایات تو همچون سایبان است</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><font color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><font size="2"><br> </font></b><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b><font size="2">&nbsp;سر و جانم فــدای نام هــادی&nbsp;</font></b></span></span></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><font color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b><font size="2">&nbsp;که مولا سرور کون و مکان است</font></b><font size="1"><o:p></o:p></font></span></span></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><font color="#006600"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b><font size="2"><br></font></b></span></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><font color="#006600">شعر از: خلیل صارمی نایینی (ناصر)</font></b></span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:deeppink"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><font color="#006600"><br></font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 10.6pt;"><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal; text-align: left; background-color: rgb(248, 242, 211);">میلاد صارمی نایینی</b></p></div> text/html 2020-07-30T16:02:25+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی عید سعید قربان http://bargesabz14.mihanblog.com/post/103 <div>5</div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 204);" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><b>بسم الله النور</b></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1322.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff6600"><b>عید بر عاشقان مبارک باد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff6600"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#009900"><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">در مسلخ عشق جز نکو را نکشند&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">روبه صفـتان زشت خو را نکشند&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">گر عاشق صادقی زکشتن مهَراس&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">مُردار بُوَد هــر‌آن‌که او را نکشند&nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://baseirat.persiangig.com/2-6.jpg"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#009900"><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">*****</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff6600"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">یارب مددی که ما زنیـکان باشیم</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">همواره مرید شرع و قرآن باشیم&nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#ff0000"><br style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">شاید به عـنایتی،نگاهی ،ما نیز&nbsp;&nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#ff0000"><br style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"></font></b><b><font size="5" color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;">این عید سر سفره یزدان باشیم&nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><font color="#663366"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><font color="#663366"><b>خلیل صارمی نایینی (ناصر)</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 255, 51); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">*****</b></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>کعبه دل</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>به راه کعبه شنیدم زقول رب جلیل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>چنین به گوش محمد بگفت جبرائیل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>طواف خسته دلی کن که کعبه خود سنگیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>که این خلیل بـنا کـرده آن خدای خلیل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>اگر خراب کنی کعبه را گناهی نیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>به شرط آن که بناهای دل کنی تکمیل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>ز راه دل به بهشت خـدا توانــــــی رفت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>از این طریـق گذر نامه ای بـــکن تحصیل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>جلال و مرتـبت آدمی به عاطـفت است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>به قـدر عاطفـتش هر کـسی شـود تجلیل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>اگر امـان طلبی در طـریق ایـمان باش&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b>که نیـست در دل اهـل طریـــق بیم رحیل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#33ff33"><b>*****</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-collapse: collapse; line-height: 15px; font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#009900" size="3"><b>دعای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف</b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-collapse: collapse; line-height: 15px; font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#009900" size="3"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-collapse: collapse; line-height: 15px; font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#009900" size="3"><b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(94, 41, 1); font-family: 'Traditional Arabic'; font-size: 28px; border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: normal;">اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِیقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِیَةِ وَ صِدْقَ النِّیَّةِ وَ عِرْفَانَ الْحُرْمَةِ وَ أَكْرِمْنَا بِالهُدَى وَ الاسْتِقَامَةِ وَ سَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَ الْحِكْمَةِ وَ امْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ طَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَ الشُّبْهَةِ وَ اكْفُفْ أَیْدِیَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَ السِّرْقَةِ وَ اغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَ الْخِیَانَةِ وَ اسْدُدْ أَسْمَاعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَ الْغِیبَةِ وَ تَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَ النَّصِیحَةِ وَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِینَ بِالْجُهْدِ وَ الرَّغْبَةِ وَ عَلَى الْمُسْتَمِعِینَ بِالاتِّبَاعِ وَ الْمَوْعِظَةِ وَ عَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِینَ بِالشِّفَاءِ وَ الرَّاحَةِ وَ عَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ،&nbsp;</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(94, 41, 1); font-family: 'Traditional Arabic'; font-size: 28px; border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: normal; ">وَ عَلَى مَشَایِخِنَا بِالْوَقَارِ وَ السَّكِینَةِ وَ عَلَى الشَّبَابِ بِالْإِنَابَةِ وَ التَّوْبَةِ وَ عَلَى النِّسَاءِ بِالْحَیَاءِ وَ الْعِفَّةِ وَ عَلَى الْأَغْنِیَاءِ بِالتَّوَاضُعِ وَ السَّعَةِ وَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِالصَّبْرِ وَ الْقَنَاعَةِ وَ عَلَى الْغُزَاةِ بِالنَّصْرِ وَ الْغَلَبَةِ وَ عَلَى الْأُسَرَاءِ بِالْخَلاصِ وَ الرَّاحَةِ وَ عَلَى الْأُمَرَاءِ بِالْعَدْلِ وَ الشَّفَقَةِ وَ عَلَى الرَّعِیَّةِ بِالْإِنْصَافِ وَ حُسْنِ السِّیرَةِ وَ بَارِكْ لِلْحُجَّاجِ وَ الزُّوَّارِ فِی الزَّادِ وَ النَّفَقَةِ وَ اقْضِ مَا أَوْجَبْتَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ</span></b></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-collapse: collapse; line-height: 15px; font-family: Tahoma; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(94, 41, 1); font-family: 'Traditional Arabic'; font-size: 28px; border-collapse: separate; line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 143, 83); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;">خدایا،توفیق فرمانبرى،و دورى از نافرمانى،و درستى نهاد و شناخت واجبات را روزى ما بدار و ما را به هدایت و پایدارى گرامى دار،و زبانمان را به راستگویى و حكمت استوار ساز،و دلهایمان را از دانش و بینش پر كن،و شكمهایمان را از حرام و شبهه پاك فرما،و دستانمان را از ستم و دردى بازدار و دیدگانما را از ناپاكى و خیانت فرو بند،و گوشهایمان را از شنیدن بیهوده و غیبت ببند،و و بر دانشمندانمان زهد و خیرخواهى و بر دانش‏آموزان تلاش و شوق،و بر شنوندگان پیروى و پندآموزى،و بر بیماران شفا و آرامش،و بر مردگان‏ مهر و رحمت،</span></span></b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 143, 83); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; border-collapse: separate;">و بر پیران متانت و آرامش،و بر جوانان بازگشت و توبه‏ و بر زنان حیا و پاكدامنى و بر ثروتمندان فروتنى و گشادگى،و بر تنگدستان شكیبایى‏ و قناعت،و بر جنگجویان نصر و پیروزى،و بر اسیران آزادى و راحتى،و بر حاكمان دادگسترى و دلسوزى،و بر زیردستان انصاف و خوشرفتارى تفضّل فرما،و حاجیان‏ و زیارت‏كنندگان را در زاد و خرجى بركت ده،و آنچه را بر ایشان از حج و عمره واجب كردى توفیق اتمام عنایت كن به فضل و رحمتت اى مهربان‏ترین مهربانان.</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-collapse: collapse; line-height: 15px; font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 143, 83); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px; border-collapse: separate; font-weight: normal; "><br></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: left; border-collapse: collapse; line-height: 15px; font-family: Tahoma; font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(94, 41, 1); font-family: 'Traditional Arabic'; font-size: 28px; border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: normal; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(15, 30, 53); font-family: arial; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 30px; ">منبع :كفعمى در كتاب«مصباح»فرموده است:این دعاى حضرت مهدى(عج)است</span></span></b></span></div><div><font class="Apple-style-span" color="#0f1e35" face="arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 30px;"><br></span></font></div></b></div><div style="text-align: left;"><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(248, 242, 211);">میلاد صارمی نایینی</b></div> text/html 2020-07-27T19:14:27+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی شهادت امام محمد باقر علیه السلام http://bargesabz14.mihanblog.com/post/301 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1fTGL62iJZ2My1J0UzOh7suDicJV8MAzxVxNodIb1MvBNaR3J" alt="Image result for ‫شهادت امام باقر‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" size="3">سالروز شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام )تسلیت باد</font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" size="3"><br></font></strong></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Nassim; font-size: 18px; line-height: 27px; text-align: right;">چگونگی شهادت امام باقر (ع)&nbsp;<br><br></p><span style="font-family: Nassim; font-size: 18px; line-height: 27px; text-align: right;">بدیهى است که هشام براى عملى ساختن توطئه خود، از نیروهاى مورد اطمینان خویش بهره جوید، از این رو ابراهیم بن ولید (16) را که عنصرى اموى و دشمن اهل بیت (ع) است به استخدام مى‏گیرد و او امکانات لازم را در اختیار فردى که از اعضاى داخلى خاندان على (ع) بشمار مى‏آید.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; font-family: Nassim; font-size: 18px; line-height: 27px;">امام باقر (ع) پس از عمرى تلاش در میدان بندگى خدا و احیاى دین و ترویج‏علم و خدمات اجتماعى به جامعه اسلامى، در روز هفتم ماه ذو الحجه سال 114 (1) رحلت کرد.</span><div id="maintext" style="font-family: Nassim; font-size: 18px; line-height: 27px; text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><br>در سال رحلت و شهادت آن حضرت آراى دیگرى نیز وجود دارد.دسته‏اى از مورخان سال 117 (2) و بعضى سال 118 (3) و گروه اندکى سالهاى 116 (4) و 113 (5) و 115 (6) و 111 (7) را یاد کرده ‏اند، اما بیشترین منابع تاریخى سال 114 (8) را متذکر شده‏اند.<br><br>منابع روایى و تاریخى علت وفات آن حضرت را مسمومیت دانسته‏اند، مسمومیتى که دستهاى حکومت امویان در آن دخیل بوده است. (9)<br><br>از برخى روایات استفاده مى‏شود که مسمومیت امام باقر (ع) به وسیله زین آغشته به سم، صورت گرفته است، به گونه‏اى که بدن آن گرامى از شدت تأثیر سم‏بسرعت متورم گردید و سبب شهادت آن حضرت شد. (10)<br><br>در این که چه فرد یا افرادى در این ماجراى خائنانه دست داشته‏اند، نقلهاى روایى و تاریخى از اشخاص مختلفى نام برده‏اند.<br><br>بعضى از منابع، شخص هشام بن عبد الملک را عامل شهادت آن حضرت دانسته‏اند. (11)<br><br>بخشى دیگر، ابراهیم بن ولید را وسیله مسمومیت معرفى کرده‏اند. (12)<br><br>برخى از روایات نیز زید بن حسن را که از دیر زمان کینه‏هاى عمیق نسبت به امام باقر (ع) داشت، مجرى این توطئه به شمار آورده‏اند. (13)<br><br>به طور مسلم وفات امام باقر (ع) در دوران خلافت هشام بن عبد الملک رخ داده است، (14) زیرا خلافت هشام از سال 105 تا سال 125 هجرى استمرار داشته، و آخرین سالى که مورخان در وفات امام باقر (ع) نقل کرده‏اند 118 هجرى مى‏باشد. (15)<br><br>با این که نقلها بظاهر مختلف است، اما با اندکى تأمل در منابع روایى و تاریخ، بعید نمى‏نماید که همه آنها به گونه‏اى صحیح باشد زیرا عامل شهادت آن حضرت لازم نیست یک نفر باشد بلکه ممکن است افراد متعددى در شهادت امام باقر (ع) دست داشته‏اند که هر روایت و نقل، به یکى از آنان اشاره کرده است.<br><br>با توجه به برخوردهاى خشن و قهر آمیز هشام با امام باقر (ع) و عداوت انکار ناپذیر بنى امیه با خاندان على (ع) شک نیست که او در از میان بردن امام‏باقر (ع) ـ اما بشکلى غیر علنى ـ انگیزه‏اى قوى داشته است.<br><br>بدیهى است که هشام براى عملى ساختن توطئه خود، از نیروهاى مورد اطمینان خویش بهره جوید، از این رو ابراهیم بن ولید (16) را که عنصرى اموى و دشمن اهل بیت (ع) است به استخدام مى‏گیرد و او امکانات لازم را در اختیار فردى که از اعضاى داخلى خاندان على (ع) بشمار مى‏آید و مى‏تواند در محیط زندگى امام باقر (ع) بدون مانع راه یابد و کسى مانع او نشود، قرار دهد، تا به وسیله او برنامه خائنانه هشام عملى گردد و امام به شهادت رسد.<br><br>امام باقر (ع) این چنین به شهادت رسید و به ملاقات الهى شتافت و در بقیع، کنار مرقد پدر بزرگوارش امام سجاد (ع) و عموى پدرش حسن بن على (ع) مدفون گشت. (17)<br>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>پى‏نوشت‏ها:<br><br>1 ـ فرق الشیعة 61، اعلام الورى به جاى ماه ذو الحجة، ماه ربیع الاول را یاد کرده است .ر ک: ص .259<br><br>2 ـ تاریخ یعقوبى 2/320، تذکرة الخواص 306، الفصول المهمة 220، اخبار الدول و آثار الاول 11، اسعاف الراغبین 195، نور الابصار، مازندرانى 66 و...در بسیارى از این منابع، مطلب به صورت «قیل» یاد شده است.<br><br>3 ـ کشف الغمة 2/322، وفیات الاعیان 4/174، تاریخ ابى الفداء 1/248، تتمة المختصر 1/248، اعیان الشیعة 1/ .650<br><br>4 ـ المختصر فى اخبار البشر 1/203، تتمة المختصر 1/ .248<br><br>5 ـ مرآة الجنان 1/ .247<br><br>6 ـ کامل ابن اثیر 5/ .180<br><br>7 ـ مآثر الانافة فى معالم الخلافة 1/ .152<br><br>8 ـ طبقات الکبیر 5/238، اصول کافى 2/372، تاریخ قم 197، ارشاد مفید 2/156، دلائل الامامة 94، تاج الموالید 118، مناقب 4/210، سیر اعلام النبلاء 4/409، الانوار البهیة 126، تاریخ ابن خلدون 2/23، عمدة الطالب 137، شذرات الذهب 1/149، و...<br><br>9 ـ الصواعق المحرقة 210، احقاق الحق 12/154، اسعاف الراغبین بهامش نور الابصار 254، مثیر الاحزان، جواهرى .244<br><br>10 ـ الخرائج و الجرائح، راوندى 2/604، مدینة المعاجز 349، بحار 46/329، مستدرک الوسائل 2/ .211<br><br>11 ـ مآثر الانافة فى معالم الخلافة 1/152، مصباح کفعمى .522<br><br>12 ـ سبائک الذهب 74، دلائل الامامة 94، مناقب ابن شهر آشوب 4/210، الفصول المهمة 220، الانوار البهیة .126<br><br>13 ـ منابع یاد شده در پاورقى شماره .1<br><br>14 ـ تاریخ یعقوبى 2/320، مروج الذهب 3/219، الانوار البهیة 126، اعیان الشیعة 1/ .650<br><br>15 ـ در کتاب اخبار الدول و آثار الاول ص 111 شهادت امام باقر (ع) در خلافت ابراهیم بن ولید دانسته شده است، ولى چنان که توضیح داده شد وفات آن حضرت در خلافت هشام بوده و ابراهیم بن ولید مى‏توانسته است از مجریان نقشه هشام به شمار آید.<br><br>16 ـ ابراهیم بن ولید بن عبد الملک، بعدها در سال 129، به خلافت رسید، ولى خلافتش دیرى نپایید و پس از هفتاد روز کشته شد.ر ک: تاریخ الخلفاء، سیوطى .254<br><br>17 ـ فرق الشیعة 61، اصول کافى 2/372، ارشاد مفید 2/156، دلائل الامامة 94، اعلام الورى 259، کشف الغمة 2/327، تذکرة الخواص 306، مصباح کفعمى 522، شذرات الذهب 1/149 و...<br><br>از برخى منابع استفاده مى‏شود که آن حضرت، هنگام رحلت در شهر مدینه نبوده است، بلکه در محلى به نام حمیمه از روستاهاى نواحى مکه یا شام بوده، پس از شهادت، آن گرامى را به مدینه منتقل کرده‏اند.<br><br>ر ک: وفیات الاعیان 4/174، المختصر فى اخبار البشر 1/203، احقاق الحق 12/ .152</div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: left;"><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(248, 242, 211);">میلاد صارمی نایینی</b></div> text/html 2020-07-21T19:04:00+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی ازدواج علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها http://bargesabz14.mihanblog.com/post/136 <div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h4 align="center" dir="rtl" style="border-style: double; border-width: 3px; background-color: rgb(175, 193, 134); color: rgb(102, 0, 102); padding: 1px 4px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#800000" style="font-size: 10pt;">ماجرای ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه از زبان امام رضا علیهم السلام</font></h4><div><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><font color="#000080" style="font-size: 10pt;"><strong>پرده‌ی اول؛ علی: دل من</strong></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">تصمیم به ازدواج گرفته بودم ولی جرأت نمی‌کردم این مطلب را به سرورم بگویم، اما شب و روز در فکر آینده‌ی خود بودم، تا اینکه یك روز كه پیش حبیبم بودم به من گفت: علی جان! با ازدواج چطوری؟ من كه سرم پایین بود، زیر چشمی می‌دیدم كه پیامبر چه لذت پدرانه‌ای می‌برند از اینكه به دامادی من فكر می كند. با خجالت، آهسته گفتم: رسول خدا خود داناتر است.&nbsp; اما دلم عین سیر و سركه می‌جوشید، نگران بودم. آخر من دلم را به ناز دلبری باخته بودم و می‌ترسیدم كه حضرت كسی دیگری را به من پیشنهاد دهد. در قبیله ما، قریش، دختر كم نبود، اما آنكه دل مرا برده بود از آنان نبود. نگران بودم.</p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><strong><font color="#000080" style="font-size: 10pt;">پرده‌ی دوم؛ باز هم علی: خبر آمد خبری در راه است</font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">نفهمیدم چه شده بود که گفتند حبیبت با تو كار دارد.&nbsp; او جان من بود كه تا ندایش به گوش می‌رسید لبیك من به سوی او پرّان می‌شد. اما اینبار دلم كمی می‌لرزید انگار چیزی فهمیده بود. خودم را به خانه امّ‌سلمه رساندم ، تا چشم پیامبر به من افتاد از جا كنده شده و دستهایش را گشود به سوی من آمد. من كه بُهتم برده بود. چقدر پیامبر خوشحال بود! چشمانش برق می زد و چنان می‌خندید كه دندانهای نازش پیدا بود، و من همچنان بهت زده بودم كه گفت: علی جانم! مژده بده! مژده! . گفتم سرورم خیر است انشاالله، اول بگویید چه شده! همچنانكه مرا به سینه‌ی خود فشار می‌داد و می‌خندید گفت: خدا ازدواج تو را که فکر مرا مشغول کرده بود خود به عهده گرفت.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">مرا می‌گویی! پاهایم سست شد! پر از شور و تشویش. دیگر صبر نداشتم. ماجرا چیست؟ من بی دلم.</p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><strong><font color="#000080" style="font-size: 10pt;">پرده‌ی سوم؛ حبیب خدا:&nbsp; در آسمان</font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">نشسته بودم كه دوست آسمانی من، جبرئیل،&nbsp; با شاخه‌های سنبل و میخك (قَرَنفُل) نزد من آمد و آنها را به من داد، من آن دو را گرفتم و بوییدم و گفتم: دسته گل به چه مناسبتی است؟ دوستم گفت: مگر خبر نداری ؟&nbsp;<img src="http://img.tebyan.net/big/1387/09/77158141231122161639321017519585252237194128.jpg" alt="میخك" align="right">خداوند حوران بهشت را امر فرموده که تمام فردوس را تزیین كنند، به بادهای بهشتی هم دستور داده تا با بوی انواع عطر بوزند، و حورالعین را به خواندن سوره‌های «طه» ، «یاسین» ، «شوری» و... امر فرمود، و به یک ... .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">جبرئیل هم ذوق زده و یك نفس، با آب و تاب مشغول تعریف بود اما من هنوز جوابم را نگرفته بودم . این همه بریز و بپاش برای چه؟ مگر عروسیه؟! در این فكرها بودم كه دوستم گفت: خدا به جارچی بهشت گفته كه جار بزند: ای پریان من! ای بهشتیان جمع شوید كه اینجا جشن عروسی است! فاطمه را عروس علی كردم. علی به دلبرش رسید، آخر آنها دل داده‌ی هم بودند... . جبرئیل همچنان داشت تعریف می‌كرد. اما من وقتی این را شنیدم ناگاه به شوق از جا پریدم و خدا را شكر گفتم. بنازم به تو ای خدای خوب من كه چه خوب در و تخته را به هم جور می‌كنی. خودم را جمع كردم كه ببینم دیگر چه خبر بوده. دوست آسمانیم گفت: خداوند تبارک و تعالی به راحیل، آ ن پری خوش كلام و خوش صدا، امر فرموده که خطبه بخواند.</p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><strong><font color="#000080" style="font-size: 10pt;">پرده‌ی چهارم؛ راحیل:&nbsp; قرار عاشقی</font></strong><img src="http://img.tebyan.net/big/1387/09/11146742463825321521429106371791367520946.jpg" alt="فرشته" align="left"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">من هم مثل همه پر از شور بودم و تصمیم داشتم كه خطبه‌ی این دو عاشق را به زیباترین شكل بخوانم، خطبه‌ای ماندگار. من چقدر خوشبخت بودم خطبه‌ی زهرا و علی را می‌خواندم. همه ساكت بودند و من گلواژه‌های ادبستان عاشقی را بر هم می‌تنیدم. همه ساكت بودند و به من گوش می‌دادند. تا آنكه من با صلواتی به حبیب خدا كلامم را تمام كردم كه خِتامش به مِسك باشد. به شور این پیوند و اتمام خطبه همهمه‌ای به پا شد كه ناگاه آن خدا به ندایی گفت: «ای حوریان بهشت من! به علی بن ابی طالب حبیب محمّد، و فاطمه دختر محمّد تبریک بگویید. من برای آنان خیر و برکت قرار دادم». خاضعانه به درگاه خداوند عرض كردم: پروردگار من، برکت تو بر آن دو بیشتر از آنچه ما در بهشت دیدیم نیست؟ خداوند، بنده نوازانه فرمود: ای راحیل! از جمله برکت من بر آن دو این است که آنان را بر محبّت خودم، با هم همراه می‌کنم و حجّت خود بر مردم قرارشان می‌دهم، و قسم به عزّت و جلالم که از آن دو، فرزندانی بوجود خواهم آورد که در زمین گنجینه‌داران معادن حکمت من باشند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">&nbsp;</p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><strong><font color="#000080" style="font-size: 10pt;">پرده‌ی پنجم؛ علی: شكرانه</font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">من به عشقم رسیده بودم و بسان موج به ساحل رسیده آرام بودم. و تنها آنچه باید می‌كردم افتادن به پای كسی بود كه پیوند دهنده‌ی دلهاست. این بود كه بیدرنگ و متواضعانه، از صمیم دل زبان گشودم كه: «رَبِّ اَوزِعنی اَن اَشکُرَ نِعمتَکَ التی اَنعمتَ عَلَیَّ» پروردگارا! مرا بر آن‌ دار که شکر نعمتی که به من دادی، به ‌جای آرم (نمل: 19)</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">حبیبم نیز دعای مرا آمین گفت .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;"><strong><font color="#000080" style="font-size: 10pt;"><img src="http://img.tebyan.net/big/1387/09/161136891342151452271667197192255194510632.jpg" alt="حلقه" align="right"></font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><strong><font color="#000080" style="font-size: 10pt;">پرده‌ی ششم؛ پیامبر: راز ناز</font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">رازی در دلم بود كه باید به علی می‌گفتم. او باید می‌دانست كه چقدر برای من و دخترم عزیز است. صدایش كردم و به او گفتم: علی جانم! بزرگانی از قریش در مورد ازدواج فاطمه با تو مرا سرزنش کردند و گفتند: ما او را از تو خواستگاری کردیم ولی او را به ما ندادی، بلکه به عقد علی در آوردی، من هم به آنان گفتم: قسم به خدا، من این کار را نکرده‌ام، خداوند او را به شما نداد و به عقد علی در آورد، جبرئیل بر من نازل گشت و گفت: ای محمّد! خداوند- جل جلاله- می‌فرماید: اگر علی را خلق نکرده بودم، برای دخترت فاطمه، در روی زمین، از آدم تا خاتم، کفو وهمتایی نبود. آری تو همسر زهرایی. جز تو كسی در قد زهرا نبود. جز تو كه می‌تواند نیمه‌ی زیبنده‌ی زهرا باشد؟ كه می‌تواند پدر حسنین باشد؟ دوستت دارم علی جان!</p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(232, 237, 215);"><strong><font color="#000080" style="font-size: 10pt;">پرده‌ی هفتم؛ من: خوشه‌های پند</font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">&nbsp;من وارد صحنه می‌شوم. چراغها روشن می‌شود. هنوز گونه‌ تماشاچیان به تب این نمایش گرم است و چشمها خیره. وسط صحنه می‌ایستم و شروع می‌كنم:<img src="http://img.tebyan.net/big/1387/09/208141312251882459512620622123023515710200.jpg" alt="بركت" align="left"></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); margin-right: 20px;"><p style="line-height: 26px;">سلام</p></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">به شما شاهدان این پیوند آسمانی، تبریك می‌گویم.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">سوالی از شما می‌پرسم: كجای این داستان زندگی و دنیای رنگ باخته‌ی من و تو را نقش می‌زند؟</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">چند دقیقه‌ای بر جای خود بنشینید. و همچنان كه به این آیات گوش می كنی، ببین علی و زهرا كه حجت برای تو هستند ماجرای ازدواجشان چه درسی برای تو دارد؟</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); line-height: 26px;">من از خودم شروع می‌كنم. درسی كه من گرفتم اینها بود:</p><div style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); margin-right: 20px;"><p style="line-height: 26px;">1-&nbsp;زن و شوهر باید كفو هم باشند. و كفویت یعنی همان همسری. یعنی قد و قوارشان یكی باشد. قدیمیها می‌گفتند كبوتر با كبوتر ... . این همسری و هم شأنی در همه چیز است در تیپ، در خانواده، در دارایی، در تحصیلات و در... . دیدید چقدر بعضی زن و شوهرها نا متوازنند؟</p><p style="line-height: 26px;">2-&nbsp;نتیجه‌ی ازدواج فرزند است. خدا علی و زهرا به هم رساند تا حسن و حسین از دامن آنان برآیند. چقدر این نكته مهم است و چقدر ما به آن بی توجه. در انتخاب همسر دقت كنیم و ببینیم فرزندمان از ریشه‌ی كه شیره ‌می خورد و در دامان كه پرورده می‌شود. خلاصه آنكه ما نیمه ی سیبی هستیم كه سراغ نیمه‌ی دیگر گم شده‌ایم. باید حواسمان باشد كه به كه می‌چسبیم!</p></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); direction: ltr;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(232, 237, 215); direction: ltr;">كامتان به نام علی و همسرش،همواره شیرین باد</div></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(232, 237, 215); direction: ltr;"><h2 style="text-align: left;"><div style="font-size: 10.6667px; font-weight: normal; background-color: rgb(248, 242, 211);"><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium;">میلاد صارمی نایینی</b></div><div><b style="font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><br></b></div></h2></div></div> text/html 2020-07-20T17:44:00+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی شهادت جواد الائمه http://bargesabz14.mihanblog.com/post/324 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUeF7YwlNzTgBV_ih1c8YvO_7ianWTbluH8q6AJbC_Xm_D4kr0nw" alt="نتیجه تصویری برای شهادت امام جواد"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font size="3"><b>شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام بر</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font size="3"><b>&nbsp;امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font size="3"><b>&nbsp;و</b></font></span><b style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 102, 102);">آقاعلی بن موسی الرضا علیه السلام</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 102, 102);"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 102, 102);">&nbsp;و&nbsp;</b><b style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 102, 102);">عموم شیعیان تسلیت باد</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 102, 102);"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 102, 102);"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;"><font color="#cc33cc" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">میلاد صارمی نایینی</font></b></div> text/html 2020-07-02T12:13:00+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی ولادت ثامن الحجج علیه السلام http://bargesabz14.mihanblog.com/post/99 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153);">بسم رب النور</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://img.tebyan.net/big/1390/07/341807312354797672511695819719590182210.gif" alt="امام رضا"></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;"><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(255, 0, 128); "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><br></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(255, 0, 128); "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; ">پر می کشد دلم به سوی تو یا ثامن الحجج</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(255, 0, 128); "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; ">خواهم شوم مقــــیم کوی تو یا ثامن الحجج</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-family: Tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#33cc00"><b>ولادت امام هشتم ثامن الحجج علیه السلام بر شیفتگان حضرتش مبارک باد</b></font></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#009900"><b>ضامن آهو</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#009900"><b>السلام ای ضامن آهوی من</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#009900"><b>ای شکوه نغمه یا هوی من</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#009900"><b>پر زند مرغ دلـــم تا کوی تو</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#009900"><b>ای تو نوردیده بی سوی من</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font color="#009900"><span style="font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(246, 247, 255);">امشب این مرغ دلم شد سوی طوس&nbsp;</span><br style="font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(246, 247, 255);"><span style="font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(246, 247, 255);">ای امام المــــتقین شمس الشموس&nbsp;</span><br style="font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(246, 247, 255);"><span style="font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(246, 247, 255);">کـن قبـــولم ای شه مـــهمان نواز&nbsp;</span><br style="font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(246, 247, 255);"><span style="font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(246, 247, 255);">آمــدم با ســر به سویت پای بوس</span></font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font color="#009900"><span style="font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(246, 247, 255);"><br></span></font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font color="#009900"><span style="font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(246, 247, 255);">.....</span></font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#993399"><b>اشعار از خلیل صارمی نایینی (ناصر)</b></font></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Tahoma; "><span style="font-family: Tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#33cc00"><b><br></b></font></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(255, 0, 128); "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; ">از مدینه تا مرو صدای هلهله فرشته ها زمین را به بازی گرفته بود آسمان ایستاده بود و خدا آفرینش خویش را تماشا می كرد. به گهواره اش كهكشانها را تكان بده كه زمین را یارای ایستادن نیست.</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; ">كیست اینكه نامش را علی می گویند و كنیه اش را ابوالحسن؟ كودكی كه مدینه را منور می كند و توس را به بركت گامهایش پایتخت شیعیان جهان .</strong></p></span><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; ">ای معصوم تر از نگاه باران! آسمان مدینه را به شهر ما هدیه كرده‌ای و عشق را برای ما به ارمغان آورده‌ای می ستایم قدمگاهت را كه …</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; ">هفت طاق آسمان را به ضرب می كشانم و ماه را برای دف زدن پایین می كشم. اینها هنوز ابتدای جنون من است كه عاشقانه كلمات را به بند می كشم و رگهای منجمد خیال را در كوچه های نیشابور به قلمدانهای مرصع سوگند می دهم.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; ">بی بهانه نوشتن سخت است و بهانه ای كه تو باشی را نوشتن سخت تر .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(128, 64, 0); ">چگونه بخوانم اسم اعظم تو را كه نه خورشید برای بودن اندازه می شود و نه ماه برای زیباییت تمثیل .</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; ">چگونه طواف كنم آسمانت را كه بهشت را در زمین آورده است و ماهتاب ،‌گوشه كلاهی است كه سر زائرانت را به سجده می‌رساند. نه در هیئت انسان كه آهو شده‌ام. با دستهای ملتمس كه صیادی بیاید و مرا به شما برساند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; "><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(0, 128, 64); ">ای سر سلسله همه كوههای بلند ، آیا زمین جز به نام تو خواهید چرخید كه عشق را در رگهای انگور می كشانی و زندگی را به خوشه های طلایی چیزی كه نمی دانم می آویزی.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; ">آه ای ابراهیم بزرگ ، خلیل بازوانت را به چشمهای بت زده ام بچرخان تا ناز نگاه تو طلسم خدایان كهنه را بشكند و آسمان هنوز كلمه ای است كه نگاهم را به بالا می كشد و خدای اگر نبود ، كدام عشق را بهانه زندگی می كردیم و آه از تنهایی كسانی كه تو را نمی شناسند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; "><br></p><p style="text-align: left;font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "></strong></p><div align="left" style="font-family: Tahoma; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; "><strong style="font-family: Tahoma; "><p align="left" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; ">بخش عترت و سیره تبیان</strong></strong></p><p align="left" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><br></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; "><strong style="font-family: Tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ff6600">کلیپ آمدم ای شاه ...</font></strong></strong></p><p align="left" style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><br></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; color: black; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/clNsd/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="640"></iframe></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#006600"><br></font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; "><strong style="font-family: Tahoma; "><font class="Apple-style-span" color="#006600" size="3">ارمغان حجاز</font></strong></strong></p><p align="left" style="color: black; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><br></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">آقا جون امام رضا هر جا میرم</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">پُره از کبوترای حرمت</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">سفره تو پهنه آقای کریم</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">قربون این همه فضل و کرمت</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">***</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">تو غریب نیستی آقا بیا بقیع</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">اینجا مادرت غریبه آقا جون</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">باقر و صادق و سجاد و حسن</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">غریبن توی مدینه آقا جون</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">***</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">سر سفره عــــــلی نشسته اند</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">همه ناسپاس و کورند و کرند</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">گر چه کوفه بی وفاست امام رضا</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">به خدا اینا ز کوفی بدترند</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#3333ff"><br></font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">تابستان 91 مدینه النبی</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#cc33cc">خلیل صارمی نایینی « ناصر»</font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><font class="Apple-style-span" color="#cc33cc"><br></font></strong></strong></p><p align="left" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(248, 242, 211);">میلاد صارمی نایینی</b></p></strong></strong></div><p></p></div> text/html 2020-06-23T18:15:08+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی ولادت فاطمه معصومه سلام الله علیها http://bargesabz14.mihanblog.com/post/98 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153);">بسم رب النور</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://img.tebyan.net/big/1387/08/1273213116208114185184124120193113109164194.jpg" alt="حضرت معصومه علیهاالسلام"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(249, 138, 60); font-weight: 600; line-height: 22px; font-family: Tahoma; ">شناسنامه حضرت فاطمه معصومه علیها السلام</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(249, 138, 60); font-weight: 600; line-height: 22px; font-family: Tahoma; "><br></span></div><div style="text-align: right;"><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">نام مقدس: ‌فاطمه كبری</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">لقب شریف: ‌معصومه علیهاالسلام</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">پدر بزرگوارش: ‌حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">مادر گرامی اش: حضرت نجمه خاتون</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">ولادت باسعادت: ‌اول ذیقعده الحرام 173 هـ.ق</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">محل ولادت: ‌مدینه منوّره</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">ورود به قم: 23 ربیع‌المولود (ربیع الاول) 201 هـ.ق</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">هدف از مسافرت: ‌دیدار برادر خود ‌علی بن موسی الرضا علیه‌السلام كه در خراسان بود.</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">رحلت یا شهادت جانگداز: دهم ربیع‌الثانی 201 هـ.ق (بنا به قول معتبر)</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">سنّ مبارك: 28 سال</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">محل عبادتش در قم: بیت‌النّور (واقع در میدان میر «قم»)</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">پاداش زیارت آن حضرت:&nbsp;</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">بهشت برین</p><p style="font-weight: bold; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShaApSZ3Jz-u9-saG5cosr-0tgs1mlAH5CbXJOYAKzCO2p1rck"></p><p style="text-align: center; line-height: 22px; font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" size="4" color="#006600"><b>روز دختر بر همه دختران ایران زمین مبارک</b></font></p><p style="text-align: center; line-height: 22px; font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" size="4" color="#006600"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center; line-height: 22px; font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#330099" size="3"><b>تقدیم به همه دختران نجیب آریایی</b></font></p><p style="text-align: center; line-height: 22px; font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" size="4" color="#330099"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center; line-height: 22px; font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" size="4" color="#330099"><b><img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/04/pichak/www.pichak.net-17.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری چهارم www.pichak.net كلیك كنید"></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin-bottom: 0.0001pt;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin-bottom: 0.0001pt;"><b style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; color: blue;"><font size="5">دختر با محبت</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><br><br><font size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL">ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺻﺒﺢ ﻋﺮﻭﺳﯽ ، ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻨﻨﺪ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><b><font size="3"><br><br><o:p></o:p></font></b></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺴﺮ ﺁﻣﺪﻧﺪ،ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ،ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺮﺩﻩ</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br><br><span lang="AR-SA" dir="RTL">ﺑﻮﺩﻧﺪ ، ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>ند.<o:p></o:p></span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﻣﺪﻧﺪ.ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br><br></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﺍﺷﮏ ﺩﺭﭼﺸﻤﺎﻥ دختر ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﮔﻔﺖ:ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br><br><span lang="AR-SA" dir="RTL">ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ به ﺭﻭﺷﻮﻥ ﺑﺎﺯﻧﮑﻨﻢ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﺷﻮﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺖ ، ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﯾﺸﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩ.ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺩ. اما ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ.ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ،</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br><br><span lang="AR-SA" dir="RTL">ﭘﺪﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺎﺩﯼ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺩﺍﺩ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br><br></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻌﺠﺒﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻣﺮﺩ ﺑﺴﺎﺩﮔﯽ ﺟﻮﺍﺏ</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br><br><span lang="AR-SA" dir="RTL">ﺩﺍﺩ: ﺍﯾﻦ ﻫﻤاﻥ ﮐﺴﯿست ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﯾﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨد.</span><o:p></o:p></span></font></b></p><div><b><font size="3"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250);"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><br></span></span></span></font></b></div><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br></p><p style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p style="font-weight: bold; text-align: left; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#ccccff" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: large; font-weight: normal;"><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(0, 0, 0); "><em style="font-style: normal; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: normal; "></span></em></span></b></span></font></p><p style="font-weight: bold; text-align: left; "><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(248, 242, 211);">میلاد صارمی نایینی</b></p><p style="font-weight: bold; "></p></div> text/html 2020-06-16T18:35:21+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی شهادت امام صادق علیه السلام http://bargesabz14.mihanblog.com/post/97 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153);">بسم رب الشهدا و الصدیقین</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4" color="#ffff00"><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;السلام علیک یا ابا صالح المهدی</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4" color="#ffff00"><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4" color="#ffff00"><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;<em style="font-style: normal; ">آجرک الله یا بقیة الله فی مصیبته جدک</em></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZrF5D0k1lgfw3Cuel68jiy8rcUU3VUcg5gXOU8-YxZxiZo4W_"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: large;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(0, 0, 0);"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: normal;"><blockquote><blockquote><blockquote><h5 style="color: rgb(128, 0, 0); font-size: 10pt; background-color: rgb(171, 190, 128);">از داغ تو شد جهان عزادار</h5></blockquote></blockquote></blockquote></span></span></b></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4"><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(0, 0, 0); "><em style="font-style: normal; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: normal; "><blockquote style="color: rgb(0, 0, 0); "><blockquote><blockquote><p><b>اى مهر تو بهترین علایق&nbsp;</b></p><p><b style="text-align: left;">جان‎ها به زیارت تو شایق</b></p><p><b>ما را نبود به جز خیالت</b></p><p><b style="text-align: left;">یارى خوش و همدمى موافق</b></p><p><b>بیمارى روح را دوا نیست&nbsp;</b></p><p><b style="text-align: left;">جز مهر تو اى طبیب حاذق</b></p><p><b>اى نور جمال كبریائى</b></p><p><b style="text-align: left;">اى نور تو زینت مشارق</b></p><p><b>روزی كه دمید نور خلقت</b></p><p><b style="text-align: left;">رخسار تو بود صبح صادق</b></p><p><b>از جلوه تو تبارك الله</b></p><p><b style="text-align: left;">فرمود به خلقت تو خالق</b></p><p><b>حسن توخودازجمال زهراست&nbsp;</b></p><p><b style="text-align: left;">اى زاده بهترین خلایق</b></p><p><b>بر تخت كمال و تاج عصمت</b></p><p><b style="text-align: left;">آخر كه بود به جز تو لایق</b></p><p><b>تفسیر كمال ایزدى بود</b></p><p><b style="text-align: left;">&nbsp;گفتار تو اى امام صادق</b></p><p><b>باشد سخن تو جاودانى&nbsp;</b></p><p><b style="text-align: left;">بوده است چو با عمل مطابق</b></p><p><b>افسوس شدى شهید، آخر</b></p><p><b style="text-align: left;">&nbsp;از حیله ناکسی منافق</b></p><p><b>از داغ تو شد جهان عزادار</b></p><p><b style="text-align: left;">&nbsp;زیرا به تو عالمى است عاشق</b></p><p><b>ماتم زده‎ ایم وغم چودریاست</b></p><p><b style="text-align: left;">دل‎ها همه چون شكسته قایق</b></p></blockquote><p>&nbsp;</p></blockquote></blockquote><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; "><font color="#808000"><strong>"حسان"</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; "><font color="#808000"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: left; "><b style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(248, 242, 211);">میلاد صارمی نایینی</b></p></span></em></span></b></font></div> text/html 2020-05-23T20:28:02+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی عید سعید فطر http://bargesabz14.mihanblog.com/post/92 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 204);">به نام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><b style="background-color: rgb(204, 255, 255);">عید بر عاشقان مبار ک باد</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#33cc00"><b>عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#33cc00"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3" color="#33cc00"><b>صدشکرکه این آمدوصدحیف که آن رفت</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKs2C6R2CVnjeN-mCUQDIxviYQDYBSzKoW3gA1cY7-AjQd-9fG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h2 align="center" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#ff6600">عید سعید فطر</font></h2></div><div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">عید فطر یكى از دو عید بزرگ در سنت اسلامى است كه درباره آن احادیث و روایات بیشمار وارد شده است. مسلمانان روزه دار كه ماه رمضان را به روزه دارى به پا داشته و از خوردن و آشامیدن و بسیارى از كارهاى مباح دیگر امتناع ورزیده اند، اكنون پس از گذشت ماه رمضان در نخستین روز ماه شوال اجر و پاداش خود را از خداوند می‏طلبند، اجر و پاداشى كه خود خداوند به آنان وعده داده است.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">امیرالمؤمنین على(علیه السلام) در یكى از اعیاد فطر خطبه ‏اى خوانده ‏اند و در آن مؤمنان را بشارت و مبطلان را بیم داده ‏اند.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">خطبه امیرالمومنین على بن ابى طالب علیه السلام یوم الفطر فقال: ایها الناس! ان یومكم هذا یوم یثاب فیه المحسنون و یخسر فیه المبطلون و هو اشبه بیوم قیامكم، فاذكروا بخروجكم من منازلكم الى مصلاكم خروجكم من الاجداث الى ربكم و اذكروا بوقوفكم فى مصلاكم و وقوفكم بین یدى ربكم، و اذكروا برجوعكم الى منازلكم، رجوعكم الى منازلكم فى الجنه.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">عباد الله! ان ادنى ما للصائمین و الصائمات ان ینادیهم ملك فى آخر یوم من شهر رمضان، ابشروا عباد الله فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم فانظروا كیف تكونون فیما تستانفون&nbsp;<sup>(1)</sup></font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">اى مردم! این روز شما روزى است كه نیكوكاران در آن پاداش می‏گیرند و زیانكاران و تبهكاران در آن مایوس و نا امید می‏گردند و این شباهتى زیاد به روز قیامتتان دارد، پس با خارج شدن از منازل و رهسپار جایگاه نماز عید شدن به یاد آورید خروجتان از قبرها و رفتنتان را به سوى پروردگار، و با ایستادن در جایگاه نماز به یاد آورید ایستادن در برابر پروردگارتان را و با بازگشت‏به سوى منازل خود، متذكر شوید بازگشتتان را به سوى منازلتان در بهشت‏برین، اى بندگان خدا، كمترین چیزى كه به زنان و مردان روزه‏دار داده می‏شود این است كه فرشته‏اى در آخرین روز ماه رمضان به آنان ندا میدهد و می‏گوید:</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">«هان!بشارتتان باد، اى بندگان خدا كه گناهان گذشته ‏تان آمرزیده شد، پس به فكر آینده خویش باشید كه چگونه بقیه ایام را بگذرانید.»</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">عارف وارسته ملكى تبریزى درباره عید فطر آورده است: «عید فطر روزى است كه خداوند آن را از میان دیگر روزها بر گزیده است و ویژه هدیه بخشیدن و جایزه دادن به بندگان خویش ساخته و آنان را اجازه داده است تا در این روز نزد حضرت او گرد آیند و بر خوان كرم او بنشینند و ادب بندگى بجاى آرند، چشم امید به درگاه او دوزند و از خطاهاى خویش پوزش خواهند، نیازهاى خویش به نزد او آرند و آرزوهاى خویش از او خواهند ونیز آنان را وعده و مژده داده است كه هر نیازى به او آرند، بر آوره و بیش از آنچه چشم دارند به آنان ببخشند و از مهربانى و بنده‏ نوازى، بخشایش و كارسازى در حق آنان روا دارد كه گمان نیز نمی‏برند.»<sup>(2)</sup></font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">روز اول ماه شوال را بدین سبب عید فطر خوانده ‏اند كه در این روز، امر امساك و صوم از خوردن و آشامیدن برداشته شده و رخصت داده شد كه مؤمنان در روز افطار كنند و روزه خود را بشكنند فطر و فطر و فطور به معناى خوردن و آشامیدن، ابتداى خوردن و آشامیدن است و نیز گفته شده است كه به معناى آغاز خوردن و آشامیدن است پس از مدتى از نخوردن و نیاشامیدن. ابتداى خوردن و آشامیدن را افطار می‏نامند و از این رو است كه پس از اتمام روز و هنگامى كه مغرب شرعى در روزهاى ماه رمضان، شروع مى‏شود انسان افطار می‏كند یعنى اجازه خوردن پس از امساك از خوردن به او داده مى‏شود.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">عید فطر داراى اعمال و عباداتى است كه در روایات معصومین(ع) به آنها پرداخته شده و ادعیه خاصى نیز آمده است.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">از سخنان معصومین(ع) چنین مستفاد می‏شود كه روز عید فطر، روز گرفتن مزد است. و لذا در این روز مستحب است كه انسان بسیار دعا كند و به یاد خدا باشد و روز خود را به بطالت و تنبلى نگذراند و خیر دنیا و آخرت را بطلبد.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">و در قنوت نماز عید می‏خوانیم:</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">«... اسئلك بحق هذا الیوم الذى جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلى الله علیه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزیدا ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تدخلنى فى كل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد، صلواتك علیه و علیهم اللهم انى اسالك خیر ما سئلك عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون‏»</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">بارالها! به حق این روزى كه آن را براى مسلمانان عید و براى محمد(ص) ذخیره و شرافت و كرامت و فضیلت قرار دادى از تو می‏خواهم كه بر محمد و آل محمد درود بفرستى و مرا در هر خیرى وارد كنى كه محمد و آل محمد را در آن وارد كردى و از هر سوء و بدى خارج سازى كه محمد و آل محمد را خارج ساختى، درود و صلوات تو بر او و آنها، خداوندا، از تو می‏طلبم آنچه بندگان شایسته ‏ات از تو خواستند و به تو پناه می‏برم از آنچه بندگان خالصت ‏به تو پناه بردند.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">در صحیفه سجادیه نیز دعایى از امام سجاد(ع) به مناسبت وداع ماه مبارك رمضان و استقبال عید سعید فطر وارد شده است:</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">«اللهم صل على محمد و آله و اجبر مصیبتنا بشهرنا و بارك لنا فى یوم عیدنا و فطرنا و اجعله من خیر یوم مر علینا، اجلبه لعفو و امحاه لذنب و اغفرلنا ما خفى من ذنوبنا و ما علن ... اللهم انا نتوب الیك فى یوم فطرنا الذى جعلته للمؤمنین عیدا و سرورا و لاهل ملتك مجمعا و محتشدا، من كل ذنب اذنبناه او سوء اسلفناه او خاطر شرا اضمرناه توبة من لا ینطوى على رجوع الى.»</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#000099">پروردگارا! بر محمد و آل محمد درود فرست و مصیبت ما را در این ماه جبران كن و روز فطر را بر ما عیدى مبارك و خجسته بگردان و آن را از بهترین روزهایى قرار ده كه بر ما گذشته است كه در این روز بیشتر ما را مورد عفو قرار دهى و گناهانمان را بشوئى و خداوندا بر ما ببخشایى آنچه در پنهان و آشكارا گناه گردانیم ... خداوندا! در این روز عید فطرمان كه براى مؤمنان روز عید و خوشحالى و براى مسلمانان روز اجتماع و گردهمائى قرار دادى از هر گناهى كه مرتكب شده ‏ایم و هر كار بدى كه كرده‏ایم و هر نیت ناشایسته‏اى كه در ضمیرمان نقش بسته است‏ به سوى تو باز می‏گردیم و توبه می‏كنیم، توبه‏اى كه در آن بازگشت‏ به گناه هرگز نباشد و بازگشتى كه در آن هرگز روى آوردن به معصیت نباشد. بارالها! این عید را بر تمام مؤمنان مبارك گردان و در این روز، ما را توفیق بازگشت‏به سویت و توبه از گناهان عطا فرما.»<sup>&nbsp;(3)</sup></font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><br></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#993399">پى ‏نوشت‏ها:</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#993399">1- محمدى رى شهرى، میزان الحكمه، 7/131 - 132</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#993399">2- میرزا جواد آقا ملكى تبریزى، المراقبات فى اعمال السنه، تبریز، 1281 ق ص 167، مجله پاسدار اسلام، ش 101، ص 10</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#993399">3- نك: ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 101، اردیبهشت ماه 1369 ص 10 - 11، 50</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#993399">رمضان، تجلى معبود (ره توشه راهیان نور) صفحه 248</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#993399">جمعى از نویسندگان</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#993399">منبع:سایت حوزه</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; "><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" size="3"><b>التماس دعا</b></font></p><p dir="rtl" style="text-align: left;font-family: 'Times New Roman'; "><font class="Apple-style-span" size="2" color="#663366"><b>میلاد صارمی نایینی</b></font></p></div> text/html 2020-05-12T16:38:33+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی شبهای قدر http://bargesabz14.mihanblog.com/post/132 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3" color="#009900"><span style="background-color: rgb(248, 242, 211);"><b>بخشی از قصیده برگ سبز</b></span></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#000099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="3"><span style="background-color: rgb(248, 242, 211);"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(248, 242, 211);"><span lang="AR-SA"><font class="Apple-style-span" color="#000099">دردلم نیست جز ولای علی</font></span></b><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font class="Apple-style-span" color="#000099"><span dir="ltr">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font class="Apple-style-span" color="#000099"><span lang="AR-SA">جان جمله جهان فدای علی</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; درد هر دردمند بی درمان</span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; </span><span lang="AR-SA">خوب میگردد از دوای علی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; كودكان یــتیم می دانـند</span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; </span><span lang="AR-SA">اُلفت بی حد و صفای علی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;كوفه میداند ومدینه و چـاه</span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; </span><span lang="AR-SA">ناله های علی،دعای علی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; در غم فاطمه خـدا داند</span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">شرح هجران وگریه های علی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp;راز تـنهایی ولـی اللّـه</span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; </span><span lang="AR-SA">تیره شب داند وخدای علی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">دردل شب هنوز پیچیـده ست</span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; </span><span lang="AR-SA">یـارب ویارب وصدای علی</span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(248, 242, 211);"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#993399"><b><span lang="AR-SA">ادامه قصیده را در لینک مرتبط (دنبالک ها)بخوانید.</span></b></font></p></div><div style="text-align: center;"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaDiKKK4aIDb7rC4gZ8y-Rlc-I3e9DYkEheHnpuj8NI5yUqF5a"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#009900"><b>&nbsp;آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; font-weight: bold;"><font color="#3333ff">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏<br>إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ (۱)&nbsp;<br>وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ (۲)&nbsp;<br>لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (۳)&nbsp;<br>تَنَزَّلُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ (۴)&nbsp;<br>سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۵)</font></p><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; text-align: justify;">با توجه به آیات سوره قدر می‌توان به فضیلت‌های شب قدر پی برد:</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; text-align: justify;">۱. قرآن در آن نازل شده است.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; text-align: justify;">۲. عبادت و احیای آن معادل بیش از هزار ماه است.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; text-align: justify;">۳. خیرات و برکات الهی در آن شب نازل می‏شود.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; text-align: justify;">۴. رحمت خاص خدا شامل حال بندگان می‏گردد.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.890625px; text-align: justify;">۵. فرشتگان و روح در آن شب نازل می‏گردند.</span></div><div style="text-align: center;"><p class="MainTitle" style="background-image: url(http://www.aviny.com/mafatih/images/patren.jpg); color: rgb(255, 255, 255); height: 30px; border: 2px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle; font-weight: bold; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">اعمال مخصوصه شبهاى قدر</p><p class="RedT" style="color: maroon; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">اعمال شب نوزدهم<a name="link186"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">و امّا دوّم یعنى اعمال مخصوصه این شبها پس اعمال شب نوزدهم چند چیز است :</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#800000" style="font-size: 10pt;">اوّل</font>&nbsp;صد مرتبه اَسْتَغْفِرُاللّهَ رَبّى وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ&nbsp; .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#800000" style="font-size: 10pt;">دوّم</font>&nbsp;صد مرتبه اَللّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#800000" style="font-size: 10pt;">سوّم</font>&nbsp;بخواند دعاء یا ذَاالَّذى كانَ را كه در قسم چهارم گذشت .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#800000" style="font-size: 10pt;">چهارم</font>&nbsp;بخواند:</p><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">اَللّهُمَّ اْجْعَلْ فیما تَقْضى وَتُقَدِّرُ مِنَ الاْمْرِ الْمَحْتُومِ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">خدایا قرار ده در آنچه حكم كرده و مقدر فرموده اى از سرنوشت حتمى<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَفیما تَفْرُقُ مِنَ الاْمْرِ الحَكیمِ فى لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَفِى الْقَضاَّءِ الَّذى لا<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و در آنچه جدا كنى از فرمان حكیمانه ات در شب قدر و در آن قضا و قدرى كه برگشت و<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">یُرَدُّ وَلا یُبَدَّلُ اَنْ تَكْتُبَنى مِنْ حُجّاجِ بَیْتِكَ الْحَرامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">تغییر و تبدیلى ندارد كه نام مرا در زمره حاجیان خانه محترمت (كعبه ) بنویسى آنان كه حجشان<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">الْمَشْكُورِ سَعْیُهُمُ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَیِّئاتُهُمْ وَاجْعَلْ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">مقبول و سعیشان مورد تقدیر و گناهانشان آمرزیده و كردار بدشان بخشوده شده است و قرار ده<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">فیما تَقْضى وَتُقَدِّرُ اَنْ تُطیلَ عُمْرى وَتُوَسِّعَ عَلَىَّ فى رِزْقى<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">در آنچه مقدر فرموده اى كه عمر مرا طولانى كرده و روزیم را وسیع گردانى<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَتَفْعَلَ بى كَذا وَكَذا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: 400;"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 10pt;">و به جاى این كلمه حاجت خود را ذكر كند</font></span><br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و درباره ام چنین و چنان كنى</h3><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><br></h3><p class="RedT" style="color: maroon; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">اعمال شب بیست و یكم<a name="link187"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">فضیلتش زیادتر از شب نوزدهم است و باید اعمال آن شب را از غسل و احیاء و زیارت و نماز هفت قُل هُوَالله و قرآن بر سر گرفتن و صد ركعت نماز و دعاى جوشن كبیر و غیرها در این شب به عمل آورد و در روایات تاكید شده در غسل و احیاء و جدّ و جهد در عبادت در این شب و شب بیست و سیّم و آنكه شب قدر یكى از این دو شب است و در چند روایت است كه از معصوم سؤال كردند كه معیّن فرمایید كه شب قدر كدامیك از این دو شب است تعیین نكردند بلكه فرمودند ما اَیْسَرَ لَیْلَتَیْنِ فیما تَطْلُبُ یا آنكه فرمودند ما عَلیْكَ اَنْ تَفعَلَ خیرا فى لَیلَتَیْنِ و نَحْوُ ذلِكَ وَقالَ شَیْخُنَا الصَّدُوق فیما اَمْلى عَلَى الْمَشایِخِ فى مَجْلِسٍ واحِدٍ مِنْ مَذْهَبِ الاِْمامِیَّةِ وَ مَنْ اَحْیى هاتَیْنِ اللَّیْلَتَیْنِ بِمُذاكَرَةِ الْعِلْمِ فَهُوَ اَفْضَلُ</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><font color="#800000" style="font-size: 10pt;">اعمال دهه آخر ماه رمضان</font>&nbsp;: و بالجمله از این شب شروع كند به دعاهاى شبهاى دهه آخر كه از جمله این دعا است كه شیخ كلینى در كافى از حضرت صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود مى گویى در دهه آخر ماه رمضان در هر شب :<br></p><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">اَعُوذُ بِجَلالِ وَجْهِكَ الْكَریمِ اءنْ یَنْقَضِىَ عَنّى شَهْرُ رَمَضانَ اَوْ یَطْلُعَ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">پناه مى برم به جلال ذات بزرگوارت از اینكه ماه رمضان از من بگذرد یا سپیده امشب بر من<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">الْفَجْرُ مِنْ لَیْلَتى هذِهِ وَلَكَ قِبَلى ذَنْبٌ اَوْ تَبِعَةٌ تُعَذِّبُنى عَلَیْهِ&nbsp;<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">طلوع كند و باز هم از من در پیش تو گناه یا چیزى كه پاداشش بد است مانده باشد كه بدان عذابم كنى<br></h3><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">و كفعمى در حاشیه بلد الا مین نقل كرده كه حضرت صادق علیه السلام در هر شب از دهه آخر بعد از فرایض ‍ و نوافل مى خواند:</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">اَللّهُمَّ اَدِّعَنّا حَقَّ ما مَضى مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ وَاغْفِرْ لَنا<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">خدایا اداء كن از ما حق ایام گذشته ماه رمضان را و بیامرز<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">تَقْصیرَنا فیهِ وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مَقْبُولاً وَلا تُؤ اخِذْنا بِاِسْرافِنا عَلى اَنْفُسِنا<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">تقصیر ما را در این ماه و آن را پذیرفته از ما دریافت كن و مگیر ما را به زیاده رویهایى كه بر نفس خویش كردیم<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَاجْعَلْنا مِنَ الْمَرْحُومینَ وَلا تَجْعَلْنا مِنَ الْمَحْرُومینَ&nbsp;<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و قرارمان ده از رحمت شدگان و قرارمان مده از محرومان<br></h3><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">و فرمود هر كه بگوید این را بیامرزد حقّ تعالى تقصیرى كه از او سرزده درایّام گذشته از ماه رمضان و نگه دارد او را از معاصى در بقیّه ماه .</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">و از جمله سید بن طاوس در اقبال از ابن اَبى عُمَیْر از مُرازِم نقل كرده كه حضرت صادق علیه السلام در هر شب از دهه آخر مى خواند:</span><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">&nbsp;اَللّهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فى كِتابِكَ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">خدایا تو فرمودى در قرآنت<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">الْمُنْزَلِ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذى اُنْزِلَ فیهِ الْقُرْانُ هُدىً لِلنّاسِ وَبَیِّناتٍ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">كه از آسمان نازل گشته ((ماه رمضانى كه قرآن در آن نازل گشته كه آن قرآن راهنماى مردم وحجتهایى است<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَعَظَّمْتَ حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضانَ بِما اَنْزَلْتَ فیهِ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">از هدایت و تمیز)) و بدین ترتیب حرمت ماه رمضان را با نازل فرمودن قرآن بزرگ كردى<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">مِنَ الْقُرانِ وَخَصَصْتَهُ بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَها خَیْراً مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و به شب قدر مخصوصش داشتى و آن شب را بهتر از هزار ماه گرداندى<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">اَللّهُمَّ وَهذِهِ اَیّامُ شَهْرِ رَمَضانَ قَدِ انْقَضَتْ وَلَیالیهِ قَدْ تَصَرَّمَتْ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">خدایا این روزهاى ماه رمضان بود كه بر من گذشت و این شبهاى آن است كه آن نیز<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَقَدْ صِرْتُ یا اِلهى مِنْهُ اِلى ما اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّى وَاَحْصى لِعَدَدِهِ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">گذشت و من اى معبودم از این ماه به حالى درآمده ام كه تو خود بهتر از من مى دانى و شماره اش را<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">مِنَ الْخَلْقِ اَجْمَعینَ فَاَسْئَلُكَ بِما سَئَلَكَ بِهِ مَلاَّئِكَتُكَ الْمُقَرَّبُونَ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">از همه مردم بهتر دارى پس از تو خواهم بدانچه فرشتگان مقربت<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَاَنْبِیاَّؤُكَ الْمُرْسَلُونَ وَعِبادُكَ الصّالِحُونَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و پیامبران فرستاده ات و بندگان شایسته ات تو را بدان خواستند كه درود فرستى بر محمد<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَفُكَّ رَقَبَتى مِنَ النّارِ وَتُدْخِلَنِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و آل محمد و اینكه مرا از آتش دوزخ آزاد كنى و به رحمت خویش به بهشتم ببرى<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَاَنْ تَتَفَضَّلَ عَلىَّ بِعَفْوِكَ وَكَرَمِكَ وَتَتَقَبَّلَ تَقَرُّبى وَتَسْتَجیبَ دُعاَّئى<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و به عفو و بزرگوارى خویش بر من تفضل كنى و تقرب جویى مرا بپذیرى و دعایم را مستجاب گردانى<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَتَمُنَّ عَلَىَّ بِالاْمْنِ یَوْمَ الْخَوْفِ مِنْ كُلِّ هَوْلٍ اَعْدَدْتَهُ لِیَومِ الْقِیامَةِ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و در آن روز ترس و وحشت با امان دادنم از هر هراسى كه براى روز قیامتم آماده كرده اى بر من منت نهى<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">اِلهى وَاَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَریمِ وَبِجَلالِكَ الْعَظیمِ اَنْ یَنْقَضِىَ اَیّامُ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">خدایا پناه مى برم به ذات بزرگوارت و به جلال و شوكت عظیمت كه بگذرد روزها<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">شَهْرِ رَمَضانَ وَلَیالیهِ وَلَكَ قِبَلى تَبِعَةٌ اَوْ ذَنْبٌ تُؤ اخِذُنى بِهِ اَوْ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و شبهاى ماه رمضان و از تو در نزد من گناه یا پاداش بدى باشد كه مرا بدان مؤ اخذه كنى یا<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">خَطَّیئَةٌ تُریدُ اَنْ تَقْتَصَّهَا مِنّى لَمْ تَغْفِرْها لى سَیِّدى سَیِّدى سَیِّدى<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">خطایى باشد كه بخواهى آن را از من تقاص كنى و نیامرزیده باشى اى آقاى من آقاى من آقاى من<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">اَسْئَلُكَ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ اِذْ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ اِنْ كُنْتَ رَضیتَ عَنى فى<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">از تو خواهم اى كه معبودى جز تو نیست زیرا معبودى جز تو نیست كه اگر در این ماه از من خوشنود گشته اى بر<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">هذَا الشَّهْرِ فَاْزدَدْ عَنّى رِضاً وَاِنْ لَمْ تَكُنْ رَضیتَ عَّنى فَمِنَ الاْنَ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">خوشنودى خویش از من بیفزا و اگر هنوز خوشنود نشده اى از هم اكنون از من<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">فَارْضَ عَنّى یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ یا اَللّهُ یا اَحَدُ یا صَمَدُ یا مَنْ لَمْ یَلِدْ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">خوشنود شو اى مهربانترین مهربانان اى خدا اى یكتا اى بى نیاز اى كه فرزند ندارد<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و بسیار بگو:&nbsp;&nbsp;&nbsp; یا مُلَیِّنَ الْحَدیدِ لِداوُدَ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و فرزند كسى نیست و براى او همتایى نباشد هیچكس * * * * اى نرم كننده آهن براى حضرت داود<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">عَلَیْهِ السَّلامُ یا كاشِفَ الضُّرِّ وَالْكُرَبِ الْعِظامِ عَنْ اَیُّوبَ عَلَیْهِ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">علیه السلام اى برطرف كننده گرفتارى و ناراحتى بزرگ از ایوب علیه<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">السَّلامُ اَىْ مُفَرِّجَ هَمِّ یَعْقُوبَ عَلَیْهِ السَّلامُ اَىْ مُنَفِّسَ غَمِّ یُوسُفَ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">السلام اى گشاینده اندوه یعقوب علیه السلام اى زداینده غم یوسف<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">عَلَیْهِ السَّلامُ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ كَما اَنْتَ اَهْلُهُ اَنْ تُصَلِّىَ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">علیه السلام درود فرست بر محمد و آل محمد بدانسان كه تو شایسته آنى كه درود فرستى</h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">عَلَیْهِمْ اَجْمَعینَ وَافْعَلْ بى ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَلا تَفْعَلْ بى ما اَنَا اَهْلُهُ&nbsp;<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">بر ایشان همگى و انجام ده درباره من آنچه را تو شایسته آنى و انجام مده درباره ام آنچه من سزاوارم</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p class="RedT" style="color: maroon; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">دعاى شب بیست و یكم<a name="link188"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">و از جمله این دعاها است كه در كافى مسندا و در مقنعه و مصباح مُرْسَلا نقل شده كه مى گوئى در لیله اولى یعنى در شب بیست ویكم :</p><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">&nbsp;یا مُولِجَ اللَّیْلِ فِى النَّهارِ وَمُولِجَ النَّهارِ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">اى فروبرنده شب در روز و اى فروبرنده روز<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">فِى اللَّیْلِ وَمُخْرِجَ الْحَىِّ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجَ الْمَیِّتِ مِنْ الْحَىِّ یا<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">در شب و اى بیرون آورنده زنده از مرده و بیرون آورنده مرده از زنده اى<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">رازِقَ مَنْ یَشاَّءُ بِغَیْرِ حِسابٍ یا اَللّهُ یا رَحْمنُ یا اَللّهُ یا رَحیمُ یا اَللّهُ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">روزى دهنده هركه را خواهى بى حساب اى خدا، اى بخشاینده ، اى خدا اى مهربان اى خدا<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">یا اَللّهُ یا اَللّهُ لَكَ الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ الْعُلْیا وَالْكِبْرِیاَّءُ وَالاْ لاَّءُ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">اى خدا... از آن تو است نامهاى نیكو و نمونه هاى والا و بزرگى و نعمتها از تو<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فى هذِهِ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">خواهم درود فرستى بر محمد و آل محمد و نام مرا در این<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">اللَّیْلَةِ فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ وَاِحْسانى فى عِلِّیّینَ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">شب در زمره سعادتمندان قرار دهى و روحم را با شهداء مقرون سازى و احسان و نیكوكاریم را در بلندترین درجه<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَاِساَّئَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یَقینَاً تُباشِرُ بِهِ قَلْبى وَاِیماناً یُذْهِبُ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">بهشت و گناهانم را آمرزیده كنى و به من یقینى عطا كنى كه همیشه با دلم همراه باشد و ایمانى به من بدهى<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">الشَّكَّ عَنّى وَتُرْضِیَنى بِما قَسَمْتَ لى وَآتِنا فِى الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">كه شك و تردید را از من دور سازد و بدانچه روزیم كرده اى خوشنودم سازى و بدهى به من در دنیا نعمت نیك و در<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ الْحَریقِ وَارْزُقْنى فیها ذِكْرَكَ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">آخرت نعمت نیك و نگهدارى ما را از عذاب آتش سوزان و روزیم كنى در این شب ذكر خود<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَشُكْرَكَ وَالرَّغْبَةَ اِلَیْكَ وَالاِْنابَةَ وَالتَّوْفیقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و سپاسگزاریت و اشتیاق و بازگشت بسویت و توفیق براى انجام آنچه را موفق داشتى بدان محمد<br></h3><h2 style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Arial; font-size: 13pt; text-align: justify;">وَ الِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمُ السَّلامُ<br></h2><h3 style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: 10pt; font-weight: normal; font-family: Tahoma; text-align: justify;">و آل محمد را كه بر او و بر ایشان سلام باد</h3><div><b><font color="#cc33cc">اعمال شب بیست و سوم در ادامه مطلب</font></b></div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 29.890625px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" size="4"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 29.890625px; text-align: justify;"><font size="2" color="#993399"><b>میلاد صارمی نایینی&nbsp;</b></font></span></div> text/html 2020-05-12T04:31:18+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی آیات خدا http://bargesabz14.mihanblog.com/post/254 <div style="text-align: center;"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5YiDIFyps6XUao9SBHZeqHafd8fJEIYDho5V8rQZizx7B7Mf0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#009900" size="4">غزلی ناب از عبرت نایینی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#009900" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.390625px; text-align: justify;">محمدعلی مصاحبی نائینی، ملقب به عارف‌علی (مدینةالادب، ص28)و متخلص و مشهور به عبرت است. نسبش به امیر نظام‌الدین محمد، پسر میرحسینا متخلص به مصاحب، از شاعران مشهور دورۀ قاجار می‌رسد.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.390625px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">چون نور که از مهر ,جدا هست و جدا نیست</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">ما پرتو حقیم و نه اوئیم و هم اوئیم</span><br><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چون نور که از مهر ,جدا هست و جدا نیست</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">هر جا نگری&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 14px; text-align: right;">,</span><span style="font-size: 14px; text-align: right;">جلوه گر شاهد غیبی است</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; او را نتوان گفت&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 14px; text-align: right;">,</span><span style="font-size: 14px; text-align: right;">کجا هست و کجا نیست</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">در آینه بینید اگر صورن خود را</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن صورت آئینه ,شما هست و شما نیست</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">این نیستی هست نما را به حقیقت</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;در دیده ما و تو</span><span dir="ltr" style="font-size: 14px; text-align: right;">,</span><span style="font-size: 14px; text-align: right;">بقا هست و بقا نیست</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">هر حکم که او خواست براند به سر ما</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما را گر از آن حکم ,رضا هست و رضا نیست</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">از جانب ما شکوِه و جور از قِبَل دوست</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گر نیک ببینیم ,خطا هست و خطا نیست</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">کو جرات گفتن که خطا و کرم او</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر دشمن و بر د وست ,چرا هست و چرا نیست</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">بی مهری و لطف از طرف یار به عبرت</span><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><br style="font-size: 14px; text-align: right;"><span style="font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;از چیست ,ندانم که چرا هست و چرا نیست&nbsp;&nbsp;</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><span style="font-size: 14px; text-align: right;"><br></span></font></b></div><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: 14px; text-align: right;"><font color="#66cccc">"عبرت نایینی"</font></span></b></div><div><b><font color="#000099"><br></font></b></div><div><b><font color="#000099"><br></font></b></div></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20.390625px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: left;"><b style="font-family: Tahoma; color: rgb(153, 51, 153); font-size: small; line-height: 29.890625px; text-align: justify; background-color: rgb(248, 242, 211);">خلیل صارمی نایینی (ناصر)</b></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: medium; background-color: rgb(248, 242, 211); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="georgia, times new roman, times, serif"><b>یاد باد آن روزگاران یاد باد</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: medium; background-color: rgb(248, 242, 211); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="georgia, times new roman, times, serif"><b>روز وصل دوستداران یاد باد</b></font></p></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br></div><font><div style="text-align: left;"><font color="#333333"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div></font></div> text/html 2020-05-08T14:28:05+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی کریم اهلبیت http://bargesabz14.mihanblog.com/post/91 <div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><br></div><div style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px;">السلام علیك یا ابامحمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یابن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یاسیدنا و مولانا&nbsp; انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الی الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله</span></div><div style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 15px; "><br></span></div><div style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><br></div><div style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_30307882670269896446---1.gif"></div><div style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" color="#ffcc00" size="2"><b>کلام نور</b></font></span></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">قالَ الإمامُ الْحَسَنُ الْمُجتبى عَلَیْهِ السَّلام :</span>&nbsp;</o:p></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">إنَّ اللّهَ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضانَ مِضْماراً لِخَلْقِهِ،</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00"><font class="Apple-style-span"><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">&nbsp;فَیَسْتَبِقُونَ فیهِ</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><b>&nbsp;بِطاعَتِهِ إِلى مَرْضاتِهِ، فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا، وَقَصَّرَ آخَرُونَ فَخابُوا.</b></span></font><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(45, 22, 9); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">[</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(45, 22, 9); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">1]</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><b>*****</b></span></p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; line-height: 24px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-family: Tahoma; "><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font face="Tahoma"><b><font class="Apple-style-span" color="#339999"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 9pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 24px; font-weight: normal; "><b></b></span></b></span></span></font></b></font></p><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; display: inline !important; "><font face="Tahoma"><b><font class="Apple-style-span" color="#339999"><b><b><font face="Tahoma"><span style="font-size: 9pt; ">امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرمود:</span></font></b></b></font></b></font></p></span><font face="Tahoma" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><font class="Apple-style-span" color="#339999">خداوند متعال ماه رمضان را براى بندگان خود&nbsp;</font></b></font><p style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); "></p><p align="justify" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font face="Tahoma"><b><font class="Apple-style-span" color="#339999"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 9pt; ">میدان مسابقه قرار داد. پس</span></font></b></font><font face="Tahoma" color="#339999"><span style="font-size: 9pt; "><b>عدّه اى&nbsp;</b></span></font><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 153, 153); font-size: 12px; "><b>در آن ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و&nbsp;</b></span></p><p align="justify" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 153, 153); font-size: 12px; "><b>خوشنودى الهى از یكدیگر سبقت&nbsp;</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 153, 153); font-size: 12px; "><b>خواهند گرفت و گروهى</b></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 153, 153); font-size: 12px; "><b>&nbsp;از روى بى توجّهى و&nbsp;</b></span></p><p align="justify" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 153, 153); font-size: 12px; "><b>سهل انگارى خسارت و ضرر مى نمایند.</b></span></p><p align="justify" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 153, 153); font-size: 12px; "><b><br></b></span></p><p align="justify" style="text-align: right;font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 153, 153); font-size: 12px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; line-height: normal; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(45, 22, 9); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">[</span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(45, 22, 9); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">1] ـ تحف العقول: ص 234، س 14، من لا یحضره الفقیه: ج 1، ص 511، ح 1479.</span></span></b></span></p><p align="justify" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(45, 22, 9); text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font face="Tahoma"><span style="font-size: 9pt; "><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3"><b><font class="Apple-style-span" color="#cc33cc">سرود کریم اهلبیت</font><o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff"><b>کریم اهلـــبیت <span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>امام مجتبی&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">به فریادم برس&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پنـــــاه بینوا</font>&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Arial, sans-serif;">***</b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff"><b>مظهر جود و سخایی ،مجتــبایی<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff"><b>در زمین و آسـمان دست خدایی<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff"><b>می گشایی جمله درهایی که بسته<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff"><b>در میان انس و جان مشکل گشایی<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff"><b>***</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff"><b>کریم اهلبیتی مجتبـایی</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff"><b><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span>تو بر خلق جهان لطف خدایی</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">امامادست ماودامن تو</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;رها کن از قفس مرغ هوایی</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">***</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff"><b>کریم اهلبیت <span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>امام مجتبی&nbsp;</b></font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#3333ff"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; line-height: 17px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" color="#993399">خلیل صارمی نایینی « ناصر»</font></b></span></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><b>این سرود به مناسبت جشن گل ریزان آزادی زندانیان دیه و جمع آوری اعانات خیرین تهیه و در سال</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><b>&nbsp;1390 و 1391 در نایین بنا به درخواست دادستان محترم نایین در مراسمی ویژه و در شب ولادت&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="2"><b>امام حسن مجتبی&nbsp;</b></font></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Arial, sans-serif; font-size: small; "><b>علیه السلام اجرا شده است.</b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; "><b><font class="Apple-style-span" size="4" color="#00cccc">حسن ختام</font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><b><font class="Apple-style-span" color="#6633ff"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-family: Tahoma; ">قالَ الإمامُ الْحَسَنُ الْمُجتبى عَلَیْهِ السَّلام :</span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">ا ابْنَ آدْم! عَفِّ عَنِ مَحارِمِ اللّهِ تَكُنْ عابِداً،&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" color="#6633ff">وَ ارْضِ بِما قَسَّمَ اللّهُ سُبْحانَهُ لَكَ تَكُنْ غَنِیّاً، وَ أحْسِنْ جَوارَ مَنْ جاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِماً،&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" color="#6633ff">وَ صاحِبِ النّاسَ بِمِثْلِ ما تُحبُّ أنْ یُصاحِبُوكَ بِهِ تَكُنْ عَدْلاً.</font></span></b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; line-height: 24px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><b></b></span></p><p align="justify" style="text-align: right; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; display: inline !important; "><b><font face="Tahoma" color="#999900"><span style="font-size: 9pt; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(45, 22, 9); font-weight: normal; ">[2]&nbsp;</span></span></font></b></p><p></p><p class="MsoNormal" align="center" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><b><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" color="#6633ff">*****</font></span></b></p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; line-height: 24px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-family: Tahoma; "><b><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font face="Tahoma" color="#999900"><span style="font-size: 9pt; ">امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرمود: اى فرزند آدم! نسبت به محرّمات الهى</span></font></p><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font face="Tahoma" color="#999900"><span style="font-size: 9pt; ">&nbsp;عفیف و پاكدامن باش تا عابد و بنده خدا باشى. راضى باش بر آنچه كه خداوند سبحان&nbsp;</span></font></p><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font face="Tahoma" color="#999900"><span style="font-size: 9pt; ">برایت تقسیم و مقدّر نموده است، تا همیشه غنى و بى نیاز باشى. نسبت&nbsp;</span></font></p><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font face="Tahoma" color="#999900"><span style="font-size: 9pt; ">به همسایگان، دوستان و همنشینان خود نیكى و احسان نما تا مسلمان محسوب شوى.&nbsp;</span></font></p><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font face="Tahoma" color="#999900"><span style="font-size: 9pt; ">با افراد (مختلف) آنچنان بر خورد كن كه انتظار دارى دیگران همانگونه با تو بر خورد نمایند.</span></font></p><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font face="Tahoma" color="#999900"><span style="font-size: 9pt; "><br></span></font></p><p align="justify" style="text-align: right;line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font face="Tahoma" color="#999900"><span style="font-size: 9pt; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(45, 22, 9); font-weight: normal; ">[2] ـ نزهه النّاظر و تنبیه الخاطر: ص 79، ح 33، بحارالأنوار: ج 78، ص 112، س 8.</span></span></font></p><p align="justify" style="text-align: center; line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#999900">&nbsp;</font></p></b></span><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11pt; line-height: 17px; font-family: Arial, sans-serif; "><div style="text-align: left; "><b><font class="Apple-style-span" color="#993399">میلاد صارمی نایینی&nbsp;</font></b></div></span></div></div> text/html 2020-04-30T17:33:03+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی معلم http://bargesabz14.mihanblog.com/post/76 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://afb.freeiz.com/photos/e0d41e02c5be.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#000099"><b>معلم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc33cc"><b>تو کوه عزم و ایمانی معلم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc" size="1"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><table class="MsoTableGrid" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="468" style="width:351.0pt;margin-left:1.2in;border-collapse:collapse;border:none; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-border-insideh: none;mso-border-insidev:none"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes"> <td width="204" valign="top" style="width:153.0pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><br></p> </td> <td width="60" valign="top" style="width:45.0pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"><b style="font-size: x-large; text-align: center;"><table class="MsoTableGrid" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="468" style="width: 351pt; margin-left: 1.2in; border-collapse: collapse; border: none; display: inline !important;"></table></b><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b style="">معلم عزیزم روزت مبارك&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>.....&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>&nbsp;معلم&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>معــلم ای فــــــروغ آســــــمانی&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>معـلم ای چـــراغ زنــــدگـــــانی&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>تو نــوری ، تابــناكـــی ، بی قـــرینی&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>حبیبی ، صادقـــی ، صافــــی ، امینی&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>تـــو هستی شــمع جمــــع آفــــرینش&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>سپـــهر دانـــــش و دریــــــای بـینش&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>همیشه شمـــع بـــودن شیوه تــوست&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>تـــو پر باری و دانش میوه تــــوست&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>زباران تــــو هستـــی كــرده حـــاصل&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>كـــویـــر تــشنه دلــــــــهای غـــافـــل&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>تــــو كــــوه عــــــــزم و ایمانی معـلم&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>صــــــبوری نیـــــك میـــدانی معـــــلم&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>تـــــو گنــــــج علم انـــدر سینه داری&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>تــــو قلـــــــبی پاك چون آییــنه داری&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>تـــو هستی حافـــــظ فرهنگ و دانش&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>گـــرفـــته در پناهــــت عـــلم رامـــش&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>طـــــریــــق انـــــبیا را بـــــرگزیـــدی&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>از ایـــن دنــیای فانـــــی دل بریــــدی&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>گـــــــل بـــی خـــار بـستان وجـــودی&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>طراوت بخـش و جـاری همچو رودی&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="5"><b>دعـــا کــــردم همــیشه زنده باشـــی&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600"><b style=""><font size="5">مــــدام از نـــور حــــق آكــنده باشـی</font><font size="4">&nbsp;</font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="4"><b>.....&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="4"><b style="">شعر از: خلیل صارمی نایینی «ناصر»&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="4"><b style="">منبع :روزنامه اطلاعات 1370/02/28&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font color="#006600" size="4"><b>شماره19329</b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><font color="#006600" size="4"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><font color="#006600" size="4"><b style="">http://www.ostadnaser.ir</b></font></p> </td> <td width="204" valign="top" style="width:153.0pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><br></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p><font class="Apple-style-span" color="#006600">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p><font class="Apple-style-span" color="#006600">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p><font class="Apple-style-span" color="#006600">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> </td> </tr></tbody></table></b></font></div> text/html 2020-04-24T08:44:48+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی ماه خدا http://bargesabz14.mihanblog.com/post/89 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://naser1343.persiangig.com/%7B%7D_3012_d0d709ab77_64.34.162.76_1602_iIPxTCPxHTTP.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="5"><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#009900">شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَزَّوَجَلَّ وَ هُوَ شَهرٌ</font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#009900">&nbsp;یُضاعِفُ اللّه‏ُ فیهِ الحَسَناتِ وَ یَمحو فیهِ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#009900">السَّیِّئاتِ&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="5"><div style="text-align: center; display: inline !important; "><font class="Apple-style-span" color="#009900">وَ هُوَ شَهرُ البَرَکَةِ؛</font><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">&nbsp;</font></div></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#cc6600">ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است</font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#cc6600">&nbsp;که خداوند در آن&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="5"><div style="text-align: center; display: inline !important; ">حسنات را</div></font></b></span></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#cc6600"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="5"><div style="text-align: center; display: inline !important; ">می ‏افزاید و&nbsp;</div></font></b></span></font></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#cc6600"><div style="text-align: center; display: inline !important; ">گناهان را پاک می ‏کند و آن ماه برکت است.</div></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#cc6600"><div style="text-align: center; display: inline !important; "><br></div></font></b></span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#3333ff"><div style="text-align: center; display: inline !important;">وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها تسلیت باد</div></font></b></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 255); text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#3333ff"><div style="text-align: center; display: inline !important; "><br></div></font></b></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 255); text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#3333ff"><div style="text-align: center; display: inline !important; ">*****</div></font></b></span></div></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><div style="text-align: left; font-weight: bold; line-height: 17px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><b><div style="text-align: center; display: inline !important; "><b><font class="Apple-style-span"><div style="text-align: center; display: inline !important; "><b><b><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 17px; "><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; line-height: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#ff0000"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: 900; line-height: 17px; color: rgb(0, 0, 0); "></span></font></b></span></font></p><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#ff0000"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-weight: 900; ">ایران شیعه خانه ماست</span></font></font></b></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#ff0000"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-weight: 900; "><br></span></font></font></b></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#ff0000"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600" size="6"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-weight: 900; "><br></span></font></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" size="5"><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ffcc00"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-weight: 900; ">خطاب آقا بقیه الله الاعظم عجل الله فرجه الشریف به میرزای نایینی</span></font></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#ff0000"><font class="Apple-style-span" color="#993399" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-weight: 900; ">&nbsp;</span></font></font></b></font></div><div style="text-align: left; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#ff0000"><font class="Apple-style-span" color="#993399" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-weight: 900; ">منبع: نجم الثاقب</span></font></font></b></font></div><div style="text-align: left; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#ff0000"><font class="Apple-style-span" color="#993399" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-weight: 900; "><br></span></font></font></b></font></div><div style="text-align: left; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#ff0000"><font class="Apple-style-span" color="#993399" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-weight: 900; "><br></span></font></font></b></font></div><div style="text-align: left; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#ff0000"><font class="Apple-style-span" color="#993399" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-weight: 900; "><br></span></font></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="5" color="#33ff33">ضیافت الهی فرصتی دوباره برای خانه تکانی</font><b></b><div style="text-align: left; line-height: 17px; display: inline !important;"><b style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><b><div style="display: inline !important;"><b><font class="Apple-style-span"><div style="display: inline !important;"><b><b><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 17px; "><div style="display: inline !important;"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="5" color="#33ff33">&nbsp;جسم و روح</font></div></span></font></font></b></b></div></font></b></div></b></span></b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="5" color="#3333ff">«حلول ماه مبارک رمضان مبارک»</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff" face="Arial, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" size="5"><font class="Apple-style-span" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-weight: 900; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: normal; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 900; line-height: 17px; "><div style="text-align: left; font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><b><div style="text-align: center; display: inline !important; "><b><font class="Apple-style-span"><div style="text-align: center; display: inline !important; "><b><b><font class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span"><span style="line-height: 17px; "><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="4" color="#ff6600">ماه رمضان آمد و ما غرق گناهیم</font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="4" color="#ff6600"><br></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="4" color="#ff6600">یارب سببی ساز کزین بار بکاهیم</font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="4" color="#ff6600"><br></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="4" color="#ff6600">بر خوان کریمانه تو جمله نشستیم</font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="4" color="#ff6600"><br></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="4" color="#ff6600">باشدکه دراین ماه زخجلت به در آییم</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="2" color="#ff99ff">ابیات فوق درمحفلی روحانی بنا به درخواست جمعی از اهل نظر&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="2" color="#ff99ff">فی البداهه سروده شد</font></div></span></font></font></b></b></div></font></b></div></b></span></div></span></b></span></span></font></font></b></font></div><div style="text-align: left; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" face="Arial, sans-serif" size="4"><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#ff0000"><font class="Apple-style-span" color="#993399" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-weight: 900; ">خلیل صارمی نایینی (ناصر )</span></font></font></b></font></div></span><p></p><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11px; "><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00" size="4"><br></font></span></div></font></font></b></b></div></font></b></div></b></span></div></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="5" color="#3333ff"><br></font></b></div> text/html 2020-04-09T13:57:30+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی ولادت امام زمان (عج) نیمه شعبان http://bargesabz14.mihanblog.com/post/130 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRT04qkJMGciKz5UTu9ynAcQjGWLpGczDe65LfDjDtYBOdfsJ0ukw"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right; color: rgb(255, 69, 0);"><font><div style="text-align: center;">هوالودود</div></font></span><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"></span><br style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><br style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right; color: rgb(50, 205, 50);"><div style="text-align: center;">السّلام علیك یا حُجه الله فی اَرضه</div></span><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"></span><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div></font></b><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/09789910736424875399.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"><b><font size="5"><br style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"></font></b><br style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><div style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px;"><b><font color="#ff9900">تقدیم به ساحت مقدس آقا بقیه الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا</font></b></div><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 20, 147);"></span></font><span style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"></span><br style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><font><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="4"><b>خیال وصال</b></font></div></font><br><br><b><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">زحال زار من ای نازنــــین چه میـــدانی&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">&nbsp;چه شرح گـــویمت از قـــصه پریشانی&nbsp;</font><br><br><br><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">من از تو دل نبریدم اگر چــه خا موشم&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">&nbsp;الی الابد شده ام من ا ســیر و زنـدانی&nbsp;</font><br><br><br><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">اسیرنرگس مستی عظیم عـا شق کش&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">&nbsp;خمار لــعل لبی هــمچو آب حیــوانی&nbsp;</font><br><br><br><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">ندانم ای گـــل گـــلزار حسن میدانی ؟&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">&nbsp;زحــال بلبل شیدا و شــــرح حـیرانی&nbsp;</font><br><br><br><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">به گرد کعبه عشق تـوام چـــو پروانه&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">&nbsp;تو در منای خیـا لت به فــکر قربانی&nbsp;</font><br><br><br><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">نه در خیال وصالم بدین تهیـــد ستی&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">نه لایقم که بخوانی مــرا به مهمانی&nbsp;</font><br><br><br><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">به یک کرشمه چشمت دلم شودخرسند&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">اگر چه دور زچشمم کنی توپـــنهانی&nbsp;</font><br><br><br><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">دل از خیـــال تو یــکدم تهی نمیگردد&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">&nbsp;تویی که جان منی گر چه رو بگـردانی&nbsp;</font><br><br><br><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">به حـق عشق قسم ای ا میرکشور دل&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b><font color="#0000cd" style="font-size: 13px;">&nbsp;بیا که ( ناصر ) شوریـده را مرنـجانی</font></b></span><span style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/09789910736424875399.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(148, 0, 211); font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><div style="line-height: 22.09375px;"><font color="#ff0000" size="4"><b>شوق وصال</b></font></div><br style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><br style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>گوشــه عـزلت و انـدوه دل و تنهایی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>&nbsp;آتش عــشق تو و سوختن و شیدایی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b><br>مـــن ِدلـداده کجا تــاب تحـــمل دارم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>&nbsp;کاش مـی بود کنــون بهرگریزم پایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>&nbsp;<br>غـم هــجران تو و ظلمت شـــبهای دراز&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>&nbsp;ای صنم چشم براهم که مگر باز آیـــی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>&nbsp;<br>دل سرگشته ودیـوانه شدازدست دگـر&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>&nbsp;کومسیحا نفسی،صحبت روشـن رایی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b><br>سر هـرکـوچه و برزن به تکاپـوی توام&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>&nbsp;آه از هـجر تو و عشق من و رسوایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>&nbsp;<br>شهره خلق شدم « تشت من ازبام افتاد»&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>برزبانهاسـت دگر قـصه من هر جایی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b><br>اگر از عشق تو سـر بر سـر هر دار نهم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>&nbsp;ذره ای نیــست هراســم زکس وپروایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>&nbsp;<br>«ناصر»ازشوق وصال توسروده ست چنین&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#006600"><b>&nbsp;غزلی ناب،همه سـوز،بدیـن شیوایی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;" color="#003300"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><span style="color: rgb(148, 0, 211);">اشعار از :خلیل صارمی نایینی «ناصر»</span></font></div><div style="text-align: left;"><b><br></b></div><div style="text-align: left;"><font color="#9400d3"><span style="font-size: 13px; line-height: 22.0938px;"><b>میلاد صارمی نایینی</b></span></font></div><span style="font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right; color: rgb(148, 0, 211);"><br></span></div> text/html 2020-04-03T07:50:43+01:00 bargesabz14.mihanblog.com خلیل صارمی نایینی عبرت تاریخ 1 http://bargesabz14.mihanblog.com/post/319 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3OcXij798YifU6kyRQ2Yx_8ZFhAbxeyGSz3epZUQbYBNQfhSa" alt="Image result for ‫تصاویر ناصر الدین شاه‬‎"></div><div><br></div><div><b><font size="3" color="#000099">آفت تملق</font></b></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﺨﺠﻴﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪّﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻧﻘﻞ شده ﺍﺳﺖ:</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">"ﻣﺎ ﺭﺍ به قصد ﺷﮑﺎﺭ ﺁﻫﻮ به دﺷﺖ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺯﺭﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﺭ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻡ.</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﻣﻦ به چشم ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺭﻓﺖ!</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﻭﻟﯽ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ به شدت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﻫﻮﺭﺍ ﻭ ﻫﻴﺎﻫﻮ ﻭ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ: « ﺩﺳﺖ مریزاد ! ﺍﻋﻠﯿﺤﻀﺮﺗﺎ! ﮐﻪ ﺗﯿﺮﺕ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺭﺩ!»</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺣﺎلی که ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﻣﻼﺯﻣﻴﻨﻢ ﮔﻔﺘم: ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﻭ ﻣﻤﻠﮑﺖ "ﺗﻨﮓ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺍﺳﺖ!"</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ این تملق ها ﺭﯾﺸﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ!"</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻨﺎﻥ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩﻡ ﻧﺒﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻢ ﻭ ﻫﻮﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻥ!!</span></b><b style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><b>&nbsp;بدا به حال کشوری که تملق و چاپلوسی و مدح و ثنای قدرت و ثروت، در آن بصورت یک فرهنگ در آید!</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><b><font size="2" color="#663366">خلیل صارمی نایینی(ناصر)</font></b></span></p></div></div> text/html 2020-04-01T06:20:18+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی سیزده بدر http://bargesabz14.mihanblog.com/post/56 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 153);">به نام خدا</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6" color="#006600"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153);">برگ درختان سبز در نظر هوشیار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6" color="#006600"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153);">هرورقش دفتریست معرفت کردگار</b></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ34ySVDMYfJg0Gp5XGlp3OOKzOhZgl5k59587K1n2uW7LtE56R"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="5" color="#33cc00"><b>فلسفه سیزده بدر و روز طبیعت&nbsp;</b></font></div><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">سیزدهمین روز از هر ماهی در گاهنامه‌ی ایرانی تیر یا تیشتر نام دارد و روز سیزده ماه فروردین به جشن سیزده بد‌ر و روز طبیعت نام گذاری شده است.</font><br><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">جشن سیزده فروردین ماه روز بسیار مبارک و فرخنده است. ایرانیان چون در مورد این روز آگاهی کمتری دارند آن روز را نحس می دانند و برای بیرون کردن نحسی از خانه و کاشانهً خود کنار جویبارها و سبزه ها می روند و به شادی می پردازند. تا کنون هیچ دانشمندی ذکر نکرده که سیزده نوروز نحس است. بلکه قریب به اتفاق روز سیزده نوروز را بسیار مسعود و فرخنده دانسته اند.</font><br><br><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">نخست باید به این موضوع توجه داشت که در فرهنگ ایرانی، هیچ یک از روزهای سال «نحس» و «بدیمن» یا «شوم» شمرده نشده، بلکه چنانچه می دانیم هر یک از روزهای هفته و ماه نام هایی زیبا و در ارتباط با یکی از مظاهر طبیعت یا ایزدان و امشاسپندان داشته و دارند،(نگاه کنید به نام روزهای ماه) و روز سیزدهم هر ماه خورشیدی در گاهشماری ایرانی نیز «تیر روز» نام دارد که از آن ِستاره ی تیشتر، ستاره ی باران آور می باشد و نیاکان فرهیخته ی ما از روی خجستگی، این روز را برای نخستین جشن تیرگان سال، انتخاب کرده اند.</font><br><br><br><font class="Apple-style-span" color="#ff6600">نام گذاری این روز:</font><br><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">در سیزدهمین روز از تیر ماه، آرش كمانگیر، پهلوان ایرانی با پرتاب تیر، مرز میان ایران و توران را جدا كرد و در پی آن اشتی مردمی را میان توران و ایران كه سال ها در جنگ بودند پایدار ساخت. به یادبود او ایرانیان جشن تیرگان را در ماه تیر برپا كردند و سیزدهمین روز از هر ماهی را تیر یا تیشتر نامیدند.</font><div><br><br><font class="Apple-style-span" color="#ff6600">تِشتر یا تیر كیست؟</font><br><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">در میتخت‌های (اساطیر، Myths) ایرانی، تِشتر یا تیر ایزد بانوی بارندگی است كه در آسمان‌ها به ریخت اسپ سپیدی در رهروی است و هرگاه با دیوی به نام اَپوش بجنگد و برنده شود، سالی پر از سبزی و خرمی و باران در پیش است. از سویی گویند كه جمشید شاه پیشدادی هم هر سال در روز سیزده نوروز در دشت سبز و خرم چادر بر پا می کرده و بارهمگانی می داده که سپس به گونه‌ی آیین درمی آید و از همین روی ایرانیان روز سیزدهم فروردین كنار سبزه‌ها، چشمه سارها و جویبارها می‌روند و به ویژه زنان كه نماینده‌ی آناهیتا، ایزد بانوی آب هستند با نوازش سبزه‌ها و گره زدن آنان {داستان گره زدن سبزه در پایین آورده شده}، پشتیبانی خود را از ایزد بانوی باران نشان می‌دهند.</font><br><br><br><br><font class="Apple-style-span" color="#ff6600">برگزاری آیین جشن سیزده بدر:</font><br><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">نیاكان ما پس از دوازده روز جشن که یاد آور دوازده ماه سال است، روز سیزدهم را پایان جشن بزرگ نوروز می دانستند. امروزه هم هنوز روز سیزدهم فروردین همانند شب پایانی چهارشنبه سال جایگاه ویژه‌ای دارد. اگر با چهارشنبه ‌سوری به پیشواز نوروز می ‌رویم، با جشن سیزده بدر همراه با شادی به پادرهه/بدرهه (بدرقه) آن می ‌رویم.</font><br><br><br><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">آنان از بامداد روز سیزده فروردین سفره نوروزی را بر می چیدند و سبزه ها را با خود بر می داشتند و به دشت، بیابان و کشتزارها می بردند و به آب روان می سپردند كه نشانه‌ی ‌پیشكشی دادن به ایزد بانوی آب ها است و با نیایش به درگاه اهورامزدا آرزوی بارش باران و سالی پر از فراوانی و شادی می كردند.</font><br><br><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">آنان در زمین تازه روییده و سرسبز و آکنده از انبوه گل و گیاهان بیابانی به شادی، ترانه سرایی، پایکوبی، بازی های گروهی، بادبادک پرانی، سوارکاری، هماورد جویی جوانان، آب پاشی و آب بازی می پرداختند و با گرد آوری سبزه از دشت و كوه به پختن آش و خوراکی های ویژه می پرداختند، که همه ریشه در فرهنگ زیبای ایرانی دارد و آن شاد کردن، خنداندن و آشتی و در پی آن فروریختن اندیشه های پلید و تیره است.</font><br><br><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">بخشی دیگر از آیین های زیبای سیزده بدر با سرنوشت در پیوند است، برای نمونه: شگون (فال) گوش ایستادن، شگون گیری و به ویژه شگون کوزه، گره زدن سبزی و گشودن آن، بخت گشایی که در سمركند (سمرقند) و بخارا رواج دارد ونمونه های پرشماردیگر...</font><br></div><div><br><br><br><font class="Apple-style-span" color="#ff6600">ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه راجع به جشن تیرگان چنین میگوید :</font><br><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">هنگامی که افراسیاب پادشاه توران بر لشگر ایرانیان غلبه میکند ، منوچهر ( پادشاه ایران ) به جنگلهای مازندران پناه میبرد ، افراسیاب لشکر منوچهر را محاصره میکند و منوچهر به ناچار پیکی به نزد افراسیاب فرستاده و از او می خواهد که از کشور ایران به اندازه پرتاب یک تیر واگذارد و باقی را بگیرد ، افراسیاب با کمال میل این پیشنهاد را می پذیرد ، منوچهر فکر می کند که چه کسی را برای پرتاب تیر انتخاب کند تا اینکه یکی از فرشتگان خداوند به نام اسفندارمذ پیش منوچهر آمده و آرش را که مردی خدا پرست و دیندار بود و در یکی از غارهای کوه البرز مشغول عبادت بود نامزد اینکار می کند ، چنانکه در اوستا آمده است ، آرش را حاضر میکنند و منوچهر تیر و کمان را به او داده و می گوید تو باید به فرمان خداوند این تیر را پرتاب کنی و کشور ما را از چنگال اهریمن ( لشگر افراسیاب ) رها سازی ، آرش برهنه می شود و به بالای بلند ترین نقطه کوه رویان می رود و خطاب به مردم می گوید : ای مردم بدن من را ببینید که سالم است و در آن هیچ زخم و جراحتی وجود ندارد ، اما بدانید که هنگامی که من این تیر را رها کنم تکه تکه خواهم شد و خود را فدای شما خواهم کرد ، آرش کمان را می گیرد و با تمام نیرو آنرا می کشد بگونه ای که تمام رگهای بدنش بیرون می زنند و پاره پاره می شوند ، او تیر را رها می کند و خداوند به باد فرمان می دهد که تیرش را از کوه رویان بردارد و به شهر فرغانه ( شهری در خاور افغانستان کنونی که فاصله آن تا جای پرتاب تیر هزار فرسنگ بود ) ببرد ، تیر پس از چند روز حرکت در این شهر به درخت گردوئی برخورد می کند و این درخت گردو مرز بین ایران و توران می شود ، افراسیاب ناگزیر لشکر خود را از ایران بیرون می برد و ایرانیان آزاد میشوند .</font><br><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">این قضیه در روز سیزدهم تیر اتفاق افتاده بود و مردم این روز را جشن گرفتند و طی مراسمی آلات طبخ و تنورهای خود را ( که نشانه ای از دوران اسارت بود) شکستند و دیگی بزرگ فراهم کردند و هر کس هر چه که در خانه داشت از سبزی و نخود و حبوبات تا گوشت را در آن ریختند و آشی پختند و آنرا بین همه بخش کردند .</font><br><br><font class="Apple-style-span" color="#006600">این جشن تا پیش از ظهور اسلام و حتی مدتی پس از آن در کشور ما بر پا می شد و طرفداران زیادی داشت ، اما پس از ظهور اسلام این جشن نیز به همراه دیگر آئین های زرتشتی منسوخ گردید و امروزه تنها در بین اقلیت زرتشتیان کشورمان این آئین برپا می شود .</font><br><br><font class="Apple-style-span" color="#00cccc">سرچشمه ها :<br><br>1 _ آثار الباقیه ، ابوریحان بیرونی ، به کوشش اکبر دانا سرشت<br><br>2 – هنر ایران در دوران پارت و ساسانی ، گیریشمن ، برگردان بهرام فره وشی<br><br>3 – تاریخ ماد ، دیاکونوف ، برگردان کریم کشاورز</font><div><br></div><div style="text-align: left;"><font class="Apple-style-span" color="#ff9900"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="2" color="#993399"><b>میلاد صارمی نایینی &nbsp;</b></font><br><br> </div> </div> text/html 2020-03-27T17:39:00+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی اعیاد شعبانیه http://bargesabz14.mihanblog.com/post/209 <span class="Apple-style-span" style="border-spacing: 2px;"><div style="line-height: 22px; text-align: center;"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64791326477102698439.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="line-height: 22px; font-size: 13px; color: rgb(255, 20, 147); text-align: center;"><br></div><div style="line-height: 22px; text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ffff00" size="5"><b style="background-color: rgb(51, 204, 255);">ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه</b></font></div><div style="line-height: 22px; text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#ffff00" size="5"><b style="background-color: rgb(51, 204, 255);"><br></b></font></div><div style="line-height: 22px; font-size: 13px; color: rgb(255, 20, 147); text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUEhQVFBUXFxUYFxYVGBccGBcUFxcYGBcXHRwcHCggGBwlHBoXITEiJSkrLi4uHCAzODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywmICQsLCwvMCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsNCwsLCwsLP/AABEIAL0BCwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAQIDBQYABwj/xABDEAACAgEDAgQDBQUFBgUFAAABAgMRAAQSIQUxEyJBUQYyYQcjcYGRFEKhsfAzUmJywRUkgtHh8RZTkqKyF0Njg5P/xAAbAQACAwEBAQAAAAAAAAAAAAABAgAEBQMGB//EAC8RAAICAQQBAgQEBwEAAAAAAAABAhEDBBIhMUFRYQUTIqGRseHwFCNxgcHR8TL/2gAMAwEAAhEDEQA/AN/tztuS1nVmnZgbCPZnbMlrO25LDsItmIVybbnbclg2A5XE25Oye2YM/aVArPHqI5NPIjNGzFfEiEimiLUhiO9eUcYHNLsKwyl0ja1i1nmWv+0TVRShDHpGRhuikEjhJU5Fq5O0diCGqiCO+aPoXxUmtIidH08ysPEhYkGip2MGFbkLbR6clR2PIWWL4DLTTirfRqSM8u+0z45KFIdI5WWOVjIw7q0fAX2YNuN+nFe4z0vpmlaOJEeQysoouRRb8rP4dz27+ueI9Y+CJ5Wn1Me6RHmk2PS1JvkIUi33HcSFvbRJ4O3zYmaUttI6aXHDfcvB7L0HqH7Rp4peAzxxsyg3tZ0DV/Hj6VlhWZr7O+gPo9GqS/2rsZHF3tJAVVv1pVUe136c5pqzrFtpWV5xSk0uhKzqxaxcYWhtZ1Y6s7IShuLi1iVgJR144HEzqyBQ8Ni78jziMg1kt45WyEYjyhaJNWQPzY0P44r47Hi7fBNHLuAPuAceGyv6RrEkj+7YHYSjAfuspog/p+eG3iRdxTO004SafBMGxJdSFq759gT7f8/5+gOR7sXdhom4hOrJ8wYhfQbDfemBs8/Tge+cJ2ojxCSSKOwcA8gcV7i/wOEK+SBsO72/f4EXPn9/iRQzhbJZmv3FVV9h/wBPb3wuKXcLHY+/GRBsXdiSpnSLoFGLiXihscro7HDI31CjucYNavpnOeRR7O0MTk+Ais7Zg8euvjbf6dsfJqCBdBfXk8UOSf0vKc9ZXRehob7JNvNf8swfx78Go5k1ccghfaPGV1DQyhe29T2I483Pb35zS6f4hhecwrIokXuGBW69ASOT61Y/DK34m68m4RBiPViA1H/CSBx72f1yrPWSaLGPSwjyjyiHXaFYW084MwLEqmk3nw3I/tEeXlSRQItlNDjLz4Oj0/ixJu1IHKxx6hFEhRgQ6IyNuZOQ/wAo2MoYEea891rpAfUyFYDt3GglgMPf9bOHwRS6bTStpIvBYqQZBRkr1AYkleO1V2Bx46qKoSWG7R6R+1aqItHJ9/GQRutP2iMGwGIQ1MB/lRqHG88G56AEOm0+wDaIowAKobVCkD8KIzyv4ejEjten0/g0nhuY4yxbklvENuzEUSbsHgVzm4+HZ20z7GJaCRhTHcfCmc0AXI8yyNxZNhz3O81ZxayDntbKmbSNR3I00+oROGZVPeiRde/4fXHRuGAZSGB5BBBBH0PrnaJfn/veI+7372v/ALNn5VgGhgkXWanioGSB19vGPiLJX1IVCfyPqcvbijsLHErJtmJtxrE2EeJkhXE25LBQzOOPrO25LJQysXHbcQrhslDc6sWs6sgKEyu63qjGIyJI47erkFqQRR9R2/jllWU3WerxwyxiZWKfNwLs8jg9rHf9Mp6/IoYG37fn7FzQY3POkkeZydRl0+rmeFyp8WS/ZhvPDDsRm8+HfjaOYrHMPDkPAP7jH6E8qT7H9cwWq2tO5DA7ncgN5dwLMas/K3bv/wBx9Xpihogj1Fgjj3/0/HMnHqZ45XHo+i6j4XptXjSyKpUuV3190e44pzCfZ91ieWR45G3IqAiwLBsAc+1X+mbsZt4cqyw3JHz/AF2jlo87wyabXp7nY4NjTnZ0KidEl4u7It2Lu/rnBQykROx9spesdcjgKh2NnvXoP9f++WmrmJRq5Nel9uP+ueK9Qi1MirOylhIW2Hi2C1bV/dsgX6m8y5a1ydI0Vo1FWz1yMGVQ6HcpFq18Ee/F/XHJpuNxYdvcnn24475gvg34yhg0vgssjSBnJ44AYk8Ue/4nCdd8au42hAo/AX68/jlTJlky7ihCKQ74i+Mmh1m1POiDbIhA8xs3RHY1XPbntlxqevxzwFUYKHWgd3Kj0teKN9+1VmSCCQkmMc82bJv3JvLDp/Q4wf7Lew9+PX2PGV3PivJ1infsU79J2OrLKXe73Wpo8VwCR+pw+DRlrLSgk8Emif159D+eXenREYB44kb0VgB25IKmiTQu67fnlmyu9qFjo8UCKrn04xW35GWNFJo4RVLKG5o+GU4IA7gc9iP1w19IH5bkqOzFTuHNAjkenr+vtHqtC4KAHiz5WkYg3yQQQauieAaA4IyTRuok+9CmbzgMVUMU3BiA1C0UFFv12368B401dj3XDA26YgsyR0Cx5VCeBt22VdtoHmNsVoDsKOFawKiGGPzeICChbadnAdgaJsFl9jZHOOnkSfcgNcbbHEgvla4urHeq4/LFg6LMfMszO4s/e1yGG2iFWgOx4TlgvcCsdKPb7OUrC/8AxlBptOJdQzF342RrbySRRqsxUXW0MpBJIAIIvNB8P9R/adPFPt2CQFlUmyF3Hbf1K0fzzOw/BEWqhieZ5FDruZIyo3o7tIEMhUyFPN8u4D1PPObPTaZY0VEUKiKFVR2VVFAD8BnoYOVcmHOMfA051ZNWJWdLOW0hIxKybbiFcNgcSCscBjimcq4bF2jduNK5NtxNuSybSHbnVklY04bFcRlZVdfgkcRrGV3eIDtYE3tBNiiDx7evAyXrPWUgU35n/dUev4+wzJafXyyTeI7NfoF42/RRf8e+ZnxHVQjjeNct/Y0tBpJymsnSX3Mh1Xp8pklfY20vKVajTDe3Y9vQ4zTa1zEULAoewYXTAg+X+6ePT0z0tda0Y+Xeh+ZT6Xya/Hk0crtN8F6OXdIjy7WJ8oZQEN3VbbFfXKOHEs6/lvnynx/09ZD45DEq1MKSqmub/t4ZF9melIWeQ+pRR2/dBY//ACGbcNgHRekppovDjLEWWtyLs19APQYdWbunxvHiUX2eN+KapanVzzR6b4/olX+CS87GYoOdaKNj8bf9c5152Sg2VWr6bYfz8C9+wubIHrR4IBH5X6ZSfEnwm+oKFmKbVVAqAeGFUHaBVG+T6/lmj08oiVvOW9gavv3AUVz+H55PFrhQ3rY7kDnncD+H1/IZ5ikep22YF/g9ErzuTxwqHtz61x+eT6n4a2LuRVAUbmaZh2HNVtKix39fqM3HUYA61vK3RsEivcfXjuPzwD9gZedxIHrd9v1N36f64nkiivQzawAq4/sWWhyNoYsLobSTXYkUDVGuxy70rQpGpTc6SAbSgLXuHlPkBG0m+e3v3yA9M2sZBZPieIAzNSueHZRVqaLcCufazgv7JFESU3wWyqdjlY2kcgA7CfDJJIG7bffv2DKEBt0kR9UZybjW1Vizo3icgdqCKTYI3VRv6cYG3UJYwdkZalSir2wBU805qMUFFkkkvbXzherjVi29p5GUnsQQu1mAtY+ObuyO1bq4qN4UdDRBDBlIu27UynaeGFm+eCMDe3hoHb7B4+sO5PmHYMBYLUfl4BqjtJ/l2vEk08ciDda+GyhXLvvVq7hybJo/W/W+cqtzSDaJJG2kU3lNiueQo7fgCeOecsemwyIzCmlsCi+wRhlb5Rto3zuJIaq9zzPPDGUr4kNfxhxHMGUEj7yLzEmvWMgD0HCi8P6ToJZmETvN5id27aEEXBdlUEmxYUMebZe9Gm63cWQ0XZztjijHnkb1qzwK7sTSqTZze/D/AEjwE81NKwXew7CvlRb52LZr3JY+uW9Li+ZzJcFLUT2cINCUKAoDgAegzguTEY3bmtZmtEW3OrJKzsNgoi24m3JaziMlg2kNZ1ZIVxNuGwbSOs4jJNuJsw2CiPblV1XqATyry3r9MXrPVNnlU+b1Ptmd3WbJzK1/xD5f0Y+/X0/Uv6TR7vrn0OEYY23JPcnD9Lph7YPEMsdNnnXJt2zX6Dk0oK8rf44CvTPDffHwfUehH4ZdQA/1/wBsc0ZrtnbHKUfqi+TnJJ8PozXxZqiug1bJwwgl/EeUi/yu8x3RPtDZNP8A7whlaGSOORk+Z4ZVJhnUdieACvruBv0zfdUgYRuVUO21qRuA/HyE1wD27Hv654tpZNLqI5oIHkgldVWFZxVOkgkWHxQaP7yqz7SNwBLUK9DpNbLMue19zJy6OEP6P7HtfTdfHPEssLh43Fqw/l7gg8EHkfjhOYD7MIZPv0YFEkKS7eVKzhdmpSuCv3m3gdgKzYajVDSaXxNXIKjXzuAaJJoBQSSTyALJJ9+5zTjO1bM3JialSDs7POOm/aadVq9Np9PAVV3AkZzZ20xYKB2oAG79CK9c9I2Y0ZqXQk8UocMrZ5hYJ9u3aq445vtj0lPfsObN8kH61zz/AEMFj5N2TXYC+9cd/wBPbO391YiuPKoJPcAn/T8hnl2erCZ9QDwp4IPewf8AqSSLHGQRuw53Ed6/I9yQO9A9/wA8zfxFqNNDPDqJPEMqq6wRIdzuz8FhGBZahVkgencDGwaTq2qdojpl0cMicTM26SPkGyA3LGiNtCru+M6Y8M5/+RJZow7Lz4k620cfkMYcml8RWbc/GxEVCGdmugB+PPbCaPgR/tsccckqMWh3b0G0rw1iifMt9+feryw6B8Hw6dllkZtTqQK8eY2Qao+GvyxA9vLzXcnMn9r3VZNPNpXjjaT7vUJSgkBnaIpde5Sv171WWv4TbjfqV1qt00l0XDaWNykYCFTYpQNoobhxQFVdAX3uvLkP/hpFLFSQrMD4YCKF4HlFLdbrY36n8bzHQNFOkSySqIW3rIY25YPtK73J/fa2u6rt3u9Bq+rxxpvd2REtmIdgByByAef8vNn0zPlabii4qkrCm6WooLQr8yb9Cfrlessk8hg0ISZgSJJTYh07eoZx87f/AI1s+9YV0/oeq6gd87TaXSECorCzzi781C4Iz22jzEXdcZutLpI9PDshRY441O1FFAUL/o+uXMOiT5n+BWzarxA831/RdSD4WgZ1kDr+19UkIQBYzbQRKOSgPdV8tqVYkliPSNNq0dC90qmQFmoD7p2R2PoBak37Znuqax00sUEWm1Godo4S/hrS+HamVvEYhC5G6luyT7WcE6F8Eudx18zTxM7Sx6M8RQvI5kcPRqemYgX5e5rnjQXHCKT55Zpo9cHkjVeVeFpbIINXGE79rDN354GGbcF0sTmaSR12KAscYJBLKCWZ+CaBJUAd/LZq6F3HEB+OFyoVQsrduJty0MYPpkJ03PHbIpheIFi05btiSwEd8sgtChiEA98G92H5KoAh0pbntnGAg4eorjOJwb2H5SoA8PKnr3VVhXavMhHA9h7nD/iDqHgRlvU8KPc55zPOzsWY2xPOUtZq/lrbHt/YsYNMpO30OkkLEkmyecljX+v6GQouEQjPPSk2aXQTEuWOnXAosP0+BCstNNXF5YLGK4/r+GVumb3yzR7HAH9flnfGcZguo01/1/0zzL4v+BNKrS6vxTpx80w2q8bc2TsI+Yn29ewvPV5e3b+v0zP/ABB08TxFDxyjA+m9HV0J7WNyixeWIT2O06FrcqZloOpqqQeGZlkiPiFdREyNMgUrKA377eHflJ3AqjH5Tdr1voza+F/FdhEbMUKLEd4XhJHLgk7u4CslKRzfIrE6CINNMqWZHLSlmIP3wHkIoL5RQAFDiwe5zZ6WRViiAuvDWgoJO0KPb07ZuaTULNF+xnajE8bTR5x9nn2cz6TVvqJXVEG4JGhDMyk8bmK+UVXymz9B39NMIxYXDC1Njn9RwQR3BHse2SVlyK2rgqye92zI+DtPmIABrk8kkVyBz3I9L5yr1vUXlmGm0AUzADxJZAfD0yueCx/edifKg737Yfq4JCPKLYlVj3Hgu3lBNc7QaJ47Xk0rxaPp8cuhH7ZGk0ck5hKu81mpJTtu2DbWrsNoHAHGPp8Km90uka+fK4ql2EdD6BptCs8279p1KKzTzMVaYnZv2gX90CtUvHFd8m6n1TqAjjEGjUyyCUkSSrsgCqfDDsPncmjQ47jd+9gvw91Ma12Om0kungdxJqJp0CNOwAqNFBO66AZjwFBAFtY0WmiXSwnx9QzAF2abUOo+Zi1XwqqLoAUAAM016Iz2nfITpN+xPEKmTau8oCFL0NxUHkC7q8zbPMvV/JNviOl3TQbB92IyfBO/uCzO5C+oDewyv1vx02qdtP0eP9ol7NqXBGmhHbcSRbn2AFH03ds0HQuhNo4JAjePqZLkklmJHjT1xuIBKIOwABoe5u5dkUaMP9n06dQipHuREQzEqQFlcm/SmJYMe59e3GaxvhbTwyDU6lwY4F3gOAESQXcre+0VtHoSTydtUkWs6rAWj0/SNJCZHLbhqIgjuRy20FWbgX70MsOmfC+s1EizdW1CvsO6PS6cEQo/o7XzIwPIu6Pr6ZXhghF3XJYlmnJVfAd8Q/EiL01dZykTnTMSbsQSzRgtQ5sxEmh71gvw58UDqGp1A08jvCgkjK7FEQHASQORveR230AQoQGwDRZnTPg3SxJDBrdQdY9GKJJ3pNqrYRIQ1blTndy3N2OK1fSOlQ6aMRaeJIkBJ2oKsnuT6k9uTnbk5cBGijKxop7hFB/EAA5LWLeDdS6hHBE0szhEQWWP8h6kn0A5OS6ClbpEmgnWRnC//bba3fvQPqPr/L3yxzNfB3U/2iOaZN5R5iYyyFfJ4cYFWLIuzfbn6ZokzlF7lZ1cdrofnXnAYjDCQ4tiLiAYpyEG+uMkauTkxGZv446h4OmIBppDtH4ev8MWc1GLk/AYx3OkZP4j6t48pr5F8q/6n88rUyGE5OgzzebI5ycmakYqKpE8YwmP+u+DJ/XbCo1yuRhUWGQHAYv674VEcIpZaeT+ucs9NN9cpI2w2B8eMqYslZak+p/r+OAaxh/R/wCuTF+MrOra1UUs7KqqCWZiAFA9SewztKfAkYmJg+KZJzPEdLJCwDIpZkYCQ+RVejcZLFa72CD2Iv0PRw0LHalC/wCRRS/6n/iyg6P0s6+SOaRWXSRkPGGBB1Eo+SQqefBXuL+ZqPYDds30Z9Dm7oMfy4ttU34KGqubSXNGf6O7u+odkKIZdsd93WNQhlr0DEGvdVU+uWWWSaQDvznHRL9cvfMRW+TJnlXU+rmF9NqURpQk670StzrIjxcA9yCwbmvTkA8WvxF9lunnlafTyy6KdrLNCfKzH94rYo/5SL/HN2Bi5wxYtkas75Mm92eU/wD0v6h2/wBtaiv/AN38vGw/p/2QabcH1s+o1rj/AMxiqH8gS35bs9Hxc6UJuYLoNBHCgjhjSNB2VFCqPyGT1j8WsNgozek+EIU1Tat2lmmLu6mRyVj3oE2ogpQAooGrruTmhx9Ym3ISii0XwnpYtQ+qEe7UO7v4rks6l1CkKT8q0KA9ASBxxl5i7c4LkJyRzzKis7kKqgszHsFAsk54D8e/Fr62XjiFD93Eexr95q7sf4Dj3v0X7a+oPDo441vbLIQ5Hsq7gv68/wDDng3i2f67ZS1E3J7V0ei+FYMeOHzZcyfC9v1PoL7MOsavUcywRwwGIMoUbed21NovkbVJvjjb7jPQazyH7GOjOgXUTSagWhEaM4MTKxNEL3FACh9c9WaU5NLWyl6v8zM1arIyUvnLIMDZznAZa2lXcHXi3g6tkt4KCPzy/wC1bW3PDF6KhY/ixr+Qz0wvnjf2my/7+30RP5ZV1brGWNOrmD6eTjDEbKTRajj2y0jfPOzVM0qDkbFl1OwDi7dF/wDUwU/ws/lgxmAFk0BZJNUB3J/DM71HW6jVKRpIygjMciTSWolZTYCAjla53E0e1c3hx43J+3qcpujaQa1C7RhgXUAsADxfpfa6INXdEH1w9JMwXSpm0kbSa6cNIfFdYlPa/O4UDlmNjnso44BOWX+31ni/3eN9Ru2hiLSJS1eR5GAAPItRbG+2O8Em/o5Xr4/ETevJskk9cnWbMn8N9MXTK4DWWNsAWEack7Y0JIROT9T6/Sz6d0nU9Q5jdtLoyD98P7ece8IIqNO/3h5PBUVzhxYJZZ7cfK9QSmoq5BWu+IafwII21OpI/sY68v1lc+WFe3Lc+wOO1fTE06Lq+rP+0OrDwNLCpaMS15Ujj76iXg+Z+ByQFAvNh0Do+m0sZi0qKgB89cszkA27HlmIINk3RGdEFbUSSNX3KrGpNeQsBJIQfS1MV/5c3NPpIYue36lOeVyM99nvUNfKJpeor4QmmP7LC6qsiR7WYqQBdUB83m8re4zZbs8s6h8TaiTVrN0tU6gol1G+NXUCKMxwQR2b8oaSKZwT3Uk9iDmr0cUmmEmr1+oErhaCxrtiiVmB8KJeWkd32LbEsxCgAeto5mj0WqWVFdflayp91sgH8COfzyasA6DojBpoITyY4okJ9yiBSf1GHXkIBZ2NvOBzqVx+djcUZCDs7G49VJ7ZAo68XG52QNj1W8m2hQST2HJPoMjg9cxn2tSan/Z0o0/Y/wBsb83gUd+3+F/4bznJ0dsUd0kvU8m+1D42k10xjRgNNG58MAct+7vJ7880PY9sxDX3HeskXTr7En3uhk8UdfyylKaPSYtO39PS/f7/AKmp+GviDqbrHHAssgACIoiOylAAt6AUdrJI759C6cnYu75tq7q7bq5r6XnjH2SNrCybTAIFYrL6ysu1WW678Mii+wWvTPYo2ztpcUVuklXPgwdZke5RZ538e/EkydS0UUbEQLJA8gXs++SVWLn+5GkUhrtfJ+UVuPh7rces00Woi+WRbo91YGmU/UEEZ411HpmrXU67SS8+P+1PpmYHjxG8Qsh/uuviIwF7S3puO7ffDkDdL6ZPJKDYbUajwz3UNzHGfQGgt+xY5ZRVfRq5esosvgqHlloMY4gCUQ9mdmIRAea3EE0aBrDOodRSKJpZWCKiF3si1UDuav2I47ntmT+z24unrqZjvknV9VM3qxcFh+iBVA+meWdC65P1KbXjUsqpPHDOQ7ERpp9JqATHf7qbTJZ/E0SeYwxN50P7SZ9drotNptOsUb25klJaQadRe/YpAQtwFsn5gaI7wfalAv7SDdMY1/PvmS+Auoj9vhj0u5/2nUDxtVIArzLD960cSD+yi4UmySbUcAbc9B+1nRcxS3XDL+nOU9YrxFnTcTPN4WrjDtPqyMqtX1TToPO4HHIHLfoMtvgz4V1HU2DMH0+hvmRhUk6/3Y/YHsW5H1PIzMhppZX1SNCeaMFyWHSNL+0xzaqZb0OmV3IPbVSxgnwx7xKQNx7MaHYHK4dbWR0lafdKVZREpABkYiyUH92q9lAJz2frPQI5NBLoogsSNC0SUPKlrSmvUA1+OeM9B+yrqhmKzGHTx3Tzr4bSOvrt28kn/Ft98vZNEnBQh4+5Sjn+pykaD4Q12k0IM+s22C8GnCo8jnaHlmYcFjaNEHftusE4Z9pnWFg0XTZI9O8UDS7/AAVRVZC0D7EKA0Gt2NfQ56P0npEOniiiiQBYgQhPLAm9zX33MSST6knMd8e9DiTdqpep6/SK7ouyKZ2QyMQFCRAFt3rS9qJA4yzHElj+W/3fZxc3u3BXTPhyFNN4uvKqrIrSRyEIkdgEpIbpq7EdjyOQck6Z8dQyzzEukGkihjdZZiqeN4sjoJF3EEIDEyix5iwPbbdF8KfAWj1iR6ueXXa1SWMa652ohWKh9ncq1WAxogixl58XSdK0c0eq1kaeP4TxxUjOTFGpdgsYtRQJG4gVuqwMmLDDEqgqBKbk7ZiP/HUup1Mmhh0sk5k1crsVkeJZdJtAgkMijekdeExI4ZQBZDVnpmj6PHIuoi1KJOpljLCRAysy6eAbtrX6j6n65b6KfxI0cKyB0VtrinUMAdrD0YXRHoclCgXXryfqaAv9AM6ikGm0UUW7wo0j3EFtiqu4hQoJoc0oA/AAZJJGrVuUHadwsA0w7Eex5POPJyInCkBuhzuBkfjLgHUtSPCMg5CE2PUgEgj9aylPVX/eZFP90miPYEehrOc8m1jRVmhxcgD47flqipuRLeLkQbFXngYKDuJBhi8cYkaBRiMec5t2doxoScCr9cGvJZ+14LvxorgTI6YWeFGZv4+6fLqNBPFALkYLQutwDqzKPqQCPrl/DyMZNOF+pxJ0k7O2KTUlKK6PDPs2+C49W80mq3pFAVDJ8u5/NuDMflC1yO/PcZZ/GXxD0vTDw9HpNPPNRG8KGjjoUCSQfEa/T9T72n2kwSap1jMh8Ic+Ethb/vP7n29sz/TPhJbACfnR/HMifxDDj+mPLN14smask5UvRPhGe+BOttpJTKx2RkNvOziuD6D3FV+merdP+OhIA7aPWIh53+GpFf3tgcyEfgpOBJ8JxNG8UoBR1IO0AHn2NnkEZd9N0fhptLvIe5eTbuPAA+UBQKA7D6nmzi4PiO23Xkp6nTqcu79w/X6xX0rzROGXwzIjqbB2jcCCPwzO/bDqdvTJY1+eZ4okA7sxkDFR+Kq2F6SKm1MKDyPIjkAcLvUNOAB23BQeP3pb9TgPUumT6vUxzyLsi05Y6aHh2fUek0gU7QFoFU3Wa5K2Rm3Ce+CkvJkSjtlT8Gj+GpVeIxqo8GH/AHdT/wCYYR4chA9FDAqPfaT2rMJpPs1ITVRQMHU1p1YNtPgCV53jL0drbjEjEK/EbCrYhdH8OauBVTRJP4RQEGJyyamUsSzMS4UgsxYnYCebDDNppY1VQqgKoFAAUAPYDC1Y0XRkPgL7Pho5f2mdkeYJ4cSRBhDp4/VU3eZySWt25O5r5JOT/E/2WaDWzNPKsiSvRdonrcQALIYMAaA7AZsgMkv3xBzE9D+ynpumYOsHisOzTsX/AD2/Jf125tlSsVGB7Y7AEbtxcUnOyEEORyQq1blDUQw3AGmHYi+xHvjznAZADsjaFSwYqpZQQGIFgHuAe4vH1nZAnDOIxLzryEOrK3rOsMUZYKWNgUPrliXyt6u33Tfl/MYJ8Qb9geUU3SuqO7COSAosgaiCpXtZujx+frlHL1OJSVLRkjglmIY/UgKa/D+XbNboOyfg3+meT9TSIzSE387dq9+/Y5TxQU8acn5Z0lKpOj1/biFclrHpQzUsoqNkAiPtk+lhN37ZNE15KMRzfR1jjXZzNkffJLyqPWt2oEGnTxSrDx5AQI4B32s370pHZFsiwW2ir5nUsJYCRV4FLEV75ZTzBBbGszfXOvJGYxK2zxJFijABJZ27DgH8z2GLPULGifw/zOQ39qIBAOCvJkGm1CybivIVmQn/ABKdrfxBH4g45ga49fT2+nrmHqdVKb5NDFhjBUgafSqzbitn3N5wX9B713ydk5H9f8sZOwW2ZgqgWSTQA+pvgZnNqy1YwHi6/l/ocH1er2UApd3sIi92I/HsB6seAME02sn1fGgT7vsdVMCIR6Hw14ac/UUn+L0yg6o+qB8LpSySzbwNR1CcJ4W1SQyKzDZtDDlY1oUaBYk5paT4fPI92ThfdlTNqVHiPL+xZ9b6PLFop5GX9qm+do9pMI3MqsfCBHjBIxwHskIKqzlHoNNpNVrtJD09Uli2Odc8MfhRGIi4twUKFlDAlStMpr249W6RKrAlSGoshI/vIxVx+TAj8sJk1qJsAr7yTw121y4DFvzARyf8pzfdRVLozoq+WYRfhd3J0nVNO2tgQ3ptavMypf8AZy7SJAwoeZQQ3rmy6T0OLTKFi8Uj3lllkI+g8RjtH0FZa3nYLGoSNPfEkhv1OPGIHwBEjhA7Y4nFvANXr9jG1Zq2AKoJYlrs0OaAH88DddgbSDCMb4vOCjW0PN33OPawjUT7dufyOAydXQ8qk3/8pPYH2+v8Dk3LyK5pF2TjQcrU6l5Hbw5KUgAVRck15QaPt6evF5GnUmJrwpASVItGoKQpNn35bt2oXk3IG9BL9RpiNknFjiOQ9r824KVIIHYWeQKvjBR1iQHzQS0bI2oxIGxSB25JfcOariwML1GurhRZ3bfzHLcd+B6/UYPN1hVBJSXgkCo5KI9DZUUPT8f1xW/c7/PxR7j9x8PUiXA8ORVagu5CCW5LE38oArvV0avIpeqMGP3bhQa3eHIbAI3H5bHlv07jgnJNL1HxGFI4UqCC0bjkgk8kbaqhwf1B4ZJ1E2QqFlBonYxG0MVc2OCQQeO/0ybuOwLPi72/cm0Ws8QtUboBtouCN1izV+3bi8H+IpgkDM7Ki+XzMQB8w9ThWl1ge6V1qvnRl7+1gX+WePfEnwfqJtRNv1BreQjSW7hbYqb4ADArx/hr3xcs0sfL74Ats5XHhHpOj1ahY/OnO5RbDuSoHrmQ1Pw1AXYsrElmJJkYHv7DgZnNb8AShJWSWNg8iFlMQG2MMSY18xpSdl17fjmxTSrQ3KCfX15/E8nM/wCZsxJRfk67U5cm924m3JcA611aPSxGWUnuFRF5eSRuEjQfvOx4A/0s5s2VNpT/ABf8dafppRZo55Nw3EworCMXSlyWAG6mr/KcoY/tggl40ui1859AkS1f4h2P8M2vRNK6IWlrxpW8SWjYViABGp9VRQqA0L2k9ycMYnFoezFaX/aWvozkdO01kGOFw+qkqwVMvaEX/dG4URxlqvU49HPFooIgkYWPaAOA0o1UhJPcmtMbJ5JkBN5kunDqGu0R0jaZ9GykpPqJHdCWLEs8SqAZLJ3G2CntZBOSxxSLOmhiYyTRRqH1BKkxjYIxKV3Ns2x7wiOSzvIzEbQSyyTr6ewpq+S+6xNBrIJVmf7kuY3IfYCUamXcCCBuBUj1o+mUWt+JJGdIdHp3dg6hSoicsigF6XxV8EbWCl3rbuAIthVn/wDTfQt4iyJLJE5DLC0sgiieqZ0VSCGbuWJJPPazei6T0WDSp4elhSJf8I5Yjtublm/E33yp/Btyubs7PPx9KMtodcscw0ELq2q8ZJJkFkKs8pn1FNQvajOAfqna6y66jr1SV0AH9vDp0BPBZof2iQ/j4ZND3A98m6H0bwXn1DrCdXPW9o12JS3sQHljzyzm2Y/RVAyXxLP02aNtNrteI50n8aR490brOBtG0FT5QlIO5oKbJ5wvRY9slXLvl+AfPlaNJ1HWiNRSNI7HbHElbpH5oC6AFAkkmgASe2QxfC+777qbrLRBXTJu/ZkJIChgedQ9kcsKs8KMC6f8XQTbIOkQtqGRfDEpRk00CjaPO7AM3AB2ry1dx3ysOp6hqtCkUUEqTq6yPNqysatNFqBKVVNxfaWAAFBQoq+MTS6CGHl8v1/0HLqHLjpG86zqwI3RHCv93HSkbk8dxEjV6ctY/DKL4o6tDEo08aTMQ8IcQQyOIoFdCwO1aoqNgAs+YegJFf0HomrSIvrJFkmeeKQrGBsRRqUmPmq3IqrawqqFHqTr5dR7E5oqLKrkvJjPhf4f6iVZNTqRpoC7yomnr9o++kaZo3kIIQAsQdtm+zUOdXFo4/F08EUbrHpLk3EPt3tFJCiBm/tWKySMxskEC+WyVJDhI1XFYHAMZoODDA36iFbab5cIKq/lVixs9vMB+nvkR1GMZFZt3mB91Yi+3eu/Yfpiyg/AHP0C49euzc/BCFmq+y/MR9LwV+sILNMVoUQptm5sD044/XJPBQ7QUVtlbdwB21Xa+3YfphCsGNn07fT0xdsg3J+QbSdU32xVlQK7EsCCNojNEf8AE36ZH1LUR7mDqxZSteHvDEUDW5SK+Y9yB75ZBhgUerjitFQKPECBUCjkorFyOOOQP072MWSdcgd1ywR+oxlW+6dkXc1FOe6+YbjR5ZiSa7H8cYmrBLEAhRtN7SLLFgT25qgbw3Va0GIb0EhbcNlWC6X6c8bgPwsH65H/ALTisja688Hbw1k+Ybb4vuTX1yRlT5Yj77Fi1ybdzX823gMbaiwrizwPbviw9VVmoJITv28LQq+GNm9vv6/TtjdRrlDrUbM200+0eUUGKk/MvH0yfTdRD2drKtJRYUSWZlr+C/rzWTdb7GT5qwaTqaBpCI2Drahylh6NcFbYgEeo9Ppif7UQuqtGTubap22ArKvJ3UaJJHA5Awh+oRqGFHykllA7GwT24JNk/XnGN1JQflcLfz1YPlY+WiSTYqiAeRgv3I37k0vUIxQsdyNvN0G2E7QCaBFH0+udLq4441ajR4VVXk+UsABxXAPesHj1sKtYXl7t9lE8X5uLI9L7WKyXSauFnXYp31tB2EFVrdVkcD6e4rDu90Hd7o7Qa3xTINrKF20WFXuFn8x2I9M89+Nw0erayxDhWUBq8u0Kaoqe6n1Oel6LViVNwVhyRTiiCPcc1/V0eMwX2pmffAIA/Ky7tu33SuW/POOeO7F2WMacJVLsz0GsIsEyopPzF2219d0hH9euaVczfTX1wC2JQgkW/MhFfh3/AEzRyv5m/wAz/wDyOZGpjtx3a7/wy1B7pdGo+KI9aYlHTzpxKW8x1O/aI6N7doPmvb34q8rfhr4PeOUarX6g6zVgEISAsUAb5hEg4BPYtVkD05vWYhbPQFEr/iGeeOFn0sC6iUEVE0gj3L60xBF/Q1+OefS/aH1NW2/7C1O73Duy/wDqEG3+OeobsQnCQ81iXruvO2TwulwHuUp9Qy1yAbO0/XyEfX12PQPhyHRw+FADRO53Y3JK57u7fvMf+1DCW6RGdSNUdxlWIxLbHaqMwZqXsCSBZ78DDjhAyELjlk9M5xkYGEW6AdeZ/Gh8HwhDbmcvuLkbfIqAcDnkkn07HB+udRSKPxHhaeiqhI4w7kswAAB4He7JAGWM0ldsDvGURJSGdN6k0sKs0Lacnd92+3coDELe3gEijXpdZV6XTar9oaSbUKYQZNkCR15TtCFnPJIpjQA5bvXGXDjnIGbHSElJkxkvGHI92IWxqOe4k3Y7fg+7HK39fwyURSJw2OV8hBxQcAyY7VdSWLbuvm+w7AUCT+oH1uhk/TderIXZoxywsNa0v+LseObx2hhDMCe4Bo/QkWP4D9MsdRpkcAOoYA2L9DRH8iR+ecJ2mXcTxuKTTv1/0v1KxOqxMGYOAittLkjbuP8Ai7V/09xcGm1sUnnLqHAdmEblqVaDElfmHlXmuaFZeycLxxx6YDqIVb51DcVR7Ee1Zzdsf+V00/x/Qj03VoT5I3UqqFiQ1gKtAk/r39efY4yfrsUThXOy2A5oedqY36diCTfrk7gEFSAQbBB5BB7jIRpIwANi1u3dv3gK3fjXH4ZKkGMsN8p1/X9/kE6XXI43AEFm28gAsR6g3TAD1BPY+1YDN1/TlPvCpDWNnBJS+GZT2BWmo+h9awmWBXAVlBA7X6cVx+RI/PJ44wOwqgAK9vasDUiKWHyn+P8A38isg6lp1dFiaPk7fJQqyaAAHNt+XIPqLNl6rDH8zKLNbQRuJLEE13PIb8TfrhEYAFDge2dDpEViVUAm7I+ps/qeT75OSXh8J/j39uACLr0T0hI3HYGSx3fuvu208Hjjm+xwnR9Uic7FNMGZQlc+S7NDstDv6Hg0eMMMYzin+o/Wv+Qw0/UkpY31Fr+/6A3TJUMaBFEdoj7FFBRJZ9AB3Df0czXx0wDwk88N/Nc1K6dVLMBy1WfU12/mf1OYv7SGpoa/uuf/AHJnDVL+S0GLTy2geNx4d0PmHplXqeoqHcGvmb1+pxBqCsR/5+2ZfU6pi7ficxnDdjr3LMf/AEf/2Q=="></div><div style="line-height: 22px; font-size: 13px; color: rgb(255, 20, 147); text-align: center;"><br></div><div style="line-height: 22px; text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#336666">ایام ولادت سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام</font></b></div><div style="line-height: 22px; text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#336666"><br></font></b></div><div style="line-height: 22px; text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#336666">&nbsp;،امام سجاد علیه السلام</font></b></div><div style="line-height: 22px; text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#336666"><br></font></b></div><div style="line-height: 22px; text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#336666">و عباس بن علی علیه السلام</font></b></div><div style="line-height: 22px; text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#336666"><br></font></b></div><div style="line-height: 22px; text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="3" color="#336666">&nbsp;بر همگان مبارک</font></b></div><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/09789910736424875399.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><br><span style="line-height: 22px; font-size: 13px; color: rgb(255, 0, 0);"><div style="text-align: center; "><b>حسین علیه السلام</b><br>عاشقم من عاشق دیوانه روی حسین(ع)<br>آرزومندم که باشم ساکن کوی حسین(ع)<br>سالها گشتم میان هر گلستان بهر گل<br>گل ندیدم خوشتر از رخسار خوشبوی حسین(ع)<br>هر کسی را گونه ای دلبستگی در زندگیست<br>از همه عالم گذشتم من به یک موی حسین(ع)<br>ترک جان و سر کند از روی اخلاص و صفا<br>هر که نوشد جرعه ای در عشق از جوی حسین(ع)<br>(ناصرم) من آتش عشق حسینی در سرم<br>بر مشامم میرسد از قعر دل بوی حسین(ع)<br></div></span><br><br><br><span style="line-height: 22px; font-size: 13px; color: rgb(50, 205, 50);"><div style="text-align: center; "><b>سجاد علیه السلام</b><br><br>شور ی به جهان کنون در افتاد<br>ای جان به فدای نام سجاد<br>هنگام تولد تو مولا<br>آن لحظه که شاه دین شدی شاد<br>از بهر دل موالیان هم<br>ایزد گُل آبرو فرستاد&nbsp;<br>چون مادر توست شهر بانو<br>ای جان جهان و شاه عُبّاد<br>زین پس عرب و عجم ندارد<br>سجاد زمادری عجم زاد<br>ای زینت عرش و فرش و کرسی<br>ای هر دو جهان ز مهرت آباد&nbsp;<br>(ناصر )شده بی پناه و تنها<br>آقا تو برس دگر به فریاد<br></div></span><br><br><br><span style="line-height: 22px; font-size: 13px;"><div style="color: rgb(0, 0, 205); text-align: center; "><b>عباس علیه السلام</b><br><br>آمده عباس ، بگو یا حسین(ع)<br>دسته گل یاس ،بگو یا حسین(ع)<br>جان علی (ع)، زاده ام البنین(س)<br>مظهر احساس ،بگو یا حسین(ع)<br><br>ماه بنی هاشم و سالار عشق<br>در صف عشاق ، علمدار عشق<br>در دل میدان شجاعت علی(ع)<br>بر سر پیمان ،شده بر دار عشق<br><br>ای به سخاوت علی دیگری<br>باب حوائج تویی و سروری<br>(ناصر) بیچاره و دامان تو&nbsp;<br>شافع محشر ، به خدا محشری<br></div><div style="color: rgb(0, 0, 205); text-align: center; "><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 205); text-align: center; "><span style="color: rgb(102, 51, 102); text-align: left;">خلیل صارمی نایینی « ناصر»</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 205); text-align: center; "><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/09789910736424875399.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="color: rgb(0, 0, 205); text-align: center; "><br></div><div style="text-align: left; "><b><font color="#993399">میلاد صارمی نایینی</font></b><font color="#663366">&nbsp;</font></div></span><br></span> text/html 2020-03-21T20:08:00+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی حلول بهار http://bargesabz14.mihanblog.com/post/174 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6" color="#cc0000" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">بسم الله الرحمن الرحیم</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663366" size="4">یا مقلب القلوب و الابصار ،یا مدبر الیل و النهار ،یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663366" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#663366" size="4"><img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/04/pichak/www.pichak.net-36.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری چهارم www.pichak.net كلیك كنید"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">عید آمـــد و یــار ما نــیامد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">افـــسوس بــــهار ما نـیامد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ای کاش امیر عشــق،مولا</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">از ره برســد به حق زهرا</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">از فیض حضور او دما دم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">پــر نـــور شـود تمام عالم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">یا رب به</span></font></b><b><font class="Apple-style-span" size="6" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;شکوه عشق سوگند</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بی نرگـــس ما بــهار مپـــسند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6" color="#006600"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">دلها همه تشنه حضورند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font class="Apple-style-span" color="#006600">مشتاق طلوع گرم نورند</font></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font class="Apple-style-span" color="#006600"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" color="#330033" size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">خلیل صارمی نایینی&nbsp;&nbsp;« ناصر »</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><span dir="LTR"><b><font class="Apple-style-span" color="#330033" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</font></b></span></span></font></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><font class="Apple-style-span" size="6"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font class="Apple-style-span" color="#006600"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><span dir="LTR"><b><font class="Apple-style-span" color="#330033" size="2"><br></font></b></span></span></font></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" color="#ff6600"><b><font class="Apple-style-span" size="6"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"></span></font></b><b><font class="Apple-style-span" size="6"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 51);">اللـــهمّ عـــجّل لـــولـــیک الـــفرج</span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" color="#cc0000" size="4"><b>متن پیامکی</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="6" color="#330099"><b>خوش باد کــه</b></font><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 0, 153); font-family: Arial, sans-serif; font-size: xx-large; "><b>&nbsp;از بهار بهتر باشیم</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="6" color="#330099"><b>سرسبز ترازسرو و صنوبر باشیم</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="6" color="#330099"><b>آن روز مباد تا در این با</b></font><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 0, 153); font-family: Arial, sans-serif; font-size: xx-large; "><b>غ وجــود</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="6" color="#330099"><b>شــرمــنده لاله هـــای پر پر باشیم</b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"><b><font class="Apple-style-span" color="#330033" size="2"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif">پیامک بنیاد شهید و امور ایثارگران نایین</font></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"><b><font class="Apple-style-span" color="#330033" size="2"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif"><img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/04/pichak/www.pichak.net-30.jpg" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری چهارم www.pichak.net كلیك كنید"></font></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"><b><font class="Apple-style-span" color="#330033" size="2"><br></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"><b><font class="Apple-style-span" size="7" face="impact" color="#ff0000">توجه . توجه</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"><b><font class="Apple-style-span" color="#330033" size="2"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 0, 153); font-family: Arial, sans-serif; font-size: xx-large; font-weight: normal; background-color: rgb(255, 255, 0); "><b>&nbsp;عزیزان بازدید کننده از این پس میتوانند با آدرسهای زیر از سایت دیدن فرمایند</b></span></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"><b><font class="Apple-style-span" size="6" color="#009900">www.ostadnaser.ir</font></b></span></p><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff6600"><font class="Apple-style-span" size="5">www.bargesabz14.mihanblog.com</font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;margin-right: 0.5in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"><b><font class="Apple-style-span" size="2" color="#993399">خلیل صارمی نایینی .ناصر</font><font class="Apple-style-span" color="#330033" size="2">&nbsp;</font></b><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-03-21T19:50:00+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی عید مبعث http://bargesabz14.mihanblog.com/post/85 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: IRANSans;"><font color="#66ff99"><br></font></p><div style="text-align: center;"><table class="infobox vevent" style="font-size: 14.4px; border-collapse: collapse; display: flex; width: 22em; margin-top: 1em; margin-bottom: 2em; overflow: auto hidden; position: relative; border: 1px solid rgb(234, 236, 240); background-color: rgb(248, 249, 250); flex: 1 1 100%; flex-flow: column nowrap; color: rgb(34, 34, 34); font-family: system-ui, sans-serif; margin-right: 0px !important; margin-left: 0px !important;"><tbody style="display: flex; flex-flow: column nowrap;"><tr style="min-width: 100%; display: flex; flex-flow: row nowrap;"><th colspan="2" class="hd" style="text-align: center; font-size: 18px; vertical-align: top; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(234, 236, 240); padding: 7px 10px; flex: 1 0 0%; width: 308px; background-color: lightgreen;">عید مبعث</th></tr><tr style="min-width: 100%; display: flex; flex-flow: row nowrap;"><td colspan="2" style="text-align: center; vertical-align: top; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(234, 236, 240); padding: 7px 10px; flex: 1 0 0%; width: 308px;"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Iqra.jpg" class="image" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(107, 75, 161); hyphens: none;"><img alt="Iqra.jpg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Iqra.jpg/240px-Iqra.jpg" decoding="async" width="240" height="182" data-file-width="550" data-file-height="416" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; background: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></a></td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: IRANSans;"><font color="#66ff99"><br></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: IRANSans;"><font color="#66ff99">بعثت نبی مکرم اسلام بر مسلمانان جهان مبارک باد</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: IRANSans;"><br></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: IRANSans;">پس از نزول وحی الهی توسط جبرئیل و نزول آیات الهی و مبعوث شدن پیامبر (ص) آنچه بسیار حائز اهمیت بود، اهداف&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بعثت</span>&nbsp;پیامبر (ص) است. اهدافی مانند؛ دعوت به یکتا پرستی، قیام به برپایی عدالت، مبارزه با جهل و خرافه پرستی، تقویت و ارتقای سطح اندیشه و تفکر، برداشتن اختلافات از میان مردم و تلاوت آیات و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">احکام الهی</span>&nbsp;برای مردم که رسول اکرم (ص) به عنوان خاتم الانبیاء بر دوش داشتند.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: IRANSans;">غار حرا یکی از کوه های اطراف شهر&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مکه</span>&nbsp;است که پیامبر (ص) وقت های زیادی برای عبادت به آنجا می رفتند و با خداوند نجوا می کردند و در همان غار هم به پیامبری مبعوث شدند. در آن دوران مردم زیادی به بت پرستی و یا دیگر ادیان مشغول بودند، به همین منظور خداوند به واسطه<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;حضرت محمد (ص)</span>&nbsp;مردم جاهل را به خداپرستی دعوت کرد.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: IRANSans;">به همین منظور، پس از دعوت حضرت رسول اکرم(ص) از مردم به خدا پرستی، از بین خویشاوندان و نزدیکانشان&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">حضرت امیرالمومنین (ع)</span>&nbsp;و حضرت خدیجه (س) به خداوند ایمان آوردند و دین خداپرستی ترویج پیدا کرد. ما مسلمانان هم هر ساله بیست و هفتم ماه رجب را مبارک برشمرده و جشن خواهیم گرفت.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: IRANSans;">گفتنی است؛ دعا، غسل و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نماز</span>&nbsp;از جمله اعمال مستحبی این روز است که روایات بسیاری از آنها یاد شده است.</p> </div> text/html 2020-03-21T19:49:55+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی نوروز یا روز نو http://bargesabz14.mihanblog.com/post/231 <div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3">به نام &nbsp;خدای بهار آفرین ..... بهار آفرین را هزار آفرین</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwNWcT--sZrLcPf36lZQrM-Vsmwm6B6Q-88huEzFf9_Tv7p3ggGw"></font></b></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><table class="" style="font-size: 14px; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; "><tbody><tr><td class="b" style="text-align: justify; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><span class="beyt" style="white-space: nowrap; "><b>برآمد باد صـــــــبح و بــــوی نوروز</b></span></td><td style="width: 2em; "></td><td class="b" style="text-align: justify; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><span class="beyt" style="white-space: nowrap; "><b>به کام دوســــــتان و بخت پیروز</b></span></td></tr><tr><td class="b" style="text-align: justify; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><span class="beyt" style="white-space: nowrap; "><b>مبارک بادت این سال و همه سال</b></span></td><td style="width: 2em; "></td><td class="b" style="text-align: justify; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><span class="beyt" style="white-space: nowrap; "><b>همایون بادت این روز و همه روز</b></span></td></tr></tbody></table></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><font class="Apple-style-span" color="#993399">(سعدی)</font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b>نوروز</b>&nbsp;برابر با&nbsp;<b><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" title="۱ فروردین" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">یکم فروردین ماه</a></b>&nbsp;(<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C" title="گاه‌شماری هجری خورشیدی" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">روزشمار خورشیدی</a>)، جشن آغاز سال و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان است. خاستگاه نوروز در&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" title="تاریخ ایران پیش از اسلام" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">ایران باستان</a>&nbsp;است و هنوز مردم مناطق مختلف&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="فلات ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">فلات ایران</a>&nbsp;نوروز را جشن می‌گیرند. امروزه زمان برگزاری نوروز، در آغاز&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" title="بهار" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">فصل بهار</a>است. نوروز در&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">ایران</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="افغانستان" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">افغانستان</a>&nbsp;آغاز&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84" title="سال" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">سال</a>&nbsp;نو محسوب می‌شود و در برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است.</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/HaftSeen2.JPG/250px-HaftSeen2.JPG" alt="HaftSeen2.JPG"></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; ">جشن نوروز با&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84" title="تحویل سال" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">تحویل سال</a>&nbsp;یا لحظهٔ&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="اعتدال بهاری" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">اعتدال بهاری</a>&nbsp;آغاز می‌شود. در دانش&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="ستاره‌شناسی" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">ستاره‌شناسی</a>،&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="اعتدال بهاری" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">اعتدال بهاری</a>&nbsp;یا اعتدال ربیعی در&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C" title="نیم‌کره شمالی" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">نیم‌کره شمالی</a>&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86" title="زمین" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">زمین</a>&nbsp;به لحظه‌ای گفته می‌شود که&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF" title="خورشید" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">خورشید</a>&nbsp;از صفحه&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7" title="استوا" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">استوای</a>&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86" title="زمین" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">زمین</a>&nbsp;می‌گذرد و به سوی&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84" title="شمال" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">شمال</a>&nbsp;آسمان می‌رود. این لحظه، لحظه اول&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%AD%D9%85%D9%84" title="برج حمل" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">برج حمل</a>&nbsp;نامیده می‌شود،<sup id="cite_ref-autogenerated8_4-0" class="reference" style="line-height: 1em; font-weight: normal; font-style: normal; "><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2#cite_note-autogenerated8-4" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; white-space: nowrap; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">[۴]</a></sup>&nbsp;و در&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C" title="گاه‌شماری هجری خورشیدی" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">تقویم هجری خورشیدی</a>&nbsp;لحظه&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84" title="تحویل سال" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">تحویل سال</a>&nbsp;تعیین کننده نخستین&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2" title="روز" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">روز</a>&nbsp;(<i>هرمز روز</i>&nbsp;یا&nbsp;<i>اورمزد روز</i>) از ماه&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" title="فروردین" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">فروردین</a>&nbsp;است، چنانچه&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84" title="سال" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">سال</a>قبل از&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D8%B1" title="ظهر" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">ظهر</a>&nbsp;و در نیمه اول شبانه روز تحویل شود همانروز نوروز است و در صورتیکه تحویل بعد از ظهر باشد فردای آن نوروز است.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/6/6f/Persepolis_gifts.jpg/250px-Persepolis_gifts.jpg" alt="Persepolis gifts.jpg"></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><h3 style="color: black; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-weight: bold; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.3em; margin-left: 0px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom-width: initial; border-bottom-style: none; border-bottom-color: initial; font-size: 19px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span class="mw-headline" id=".D9.86.D9.88.D8.B1.D9.88.D8.B2_.D8.A7.D8.B2_.D8.AF.DB.8C.D8.AF.DA.AF.D8.A7.D9.87_.D8.A7.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85_.D9.88_.D8.AA.D8.B4.DB.8C.D8.B9">نوروز از دیدگاه اسلام و تشیع</span></h3></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; ">روز نوروز همان روزی است که خداوند در آن از بندگانش پیمان گرفت که او را پرستش کنند و هیچ چیزی را شریک او ندانند و این که به<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1" title="پیامبر" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">پیامبران</a>&nbsp;و اولیایش ایمان بیاورند و آن نخستین روزی است که&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF" title="خورشید" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">خورشید</a>&nbsp;در آن&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9" title="طلوع" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">طلوع</a>&nbsp;کرده، و بادهای باردار کننده در آن وزیده‌است و&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84" title="گل" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">گلها</a>و&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%E2%80%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="شکوفه‌ (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(186, 0, 0); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">شکوفه‌های</a>&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86" title="زمین" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">زمین</a>&nbsp;آفریده شده‌است. و آن روزیست که&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%AD" title="کشتی نوح" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">کشتی نوح</a>&nbsp;به&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C" title="کوه جودی" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">کوه جودی</a>&nbsp;قرار گرفت. و آن روزی است که در آن قومی که از ترس&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF" title="مرگ" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">مرگ</a>&nbsp;از خانه‌های خود بیرون آمدند و آنها هزارها نفر بودند پس خداوند آنها را بمیراند و سپس آنها را در این روز&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="زنده (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(186, 0, 0); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">زنده</a>&nbsp;کرد. و آن روزیست که&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84" title="جبرئیل" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">جبرئیل</a>&nbsp;بر&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1" title="پیامبر" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">پیامبر</a>&nbsp;ص فرود آمد. و آن همان روزیست که&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85" title="ابراهیم" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">ابراهیم</a>&nbsp;ع&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA" title="بت" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">بتهای</a>&nbsp;قوم خود را شکست. و آن همان روزیست که&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1" title="پیغمبر" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">پیغمبر</a>خدا،&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86" title="امیرالمؤمنین" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">امیرالمؤمنین</a>&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C" title="علی" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">علی</a>&nbsp;ع را بر دوش خود سوار کرد تا&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA" title="بت" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">بتهای</a>&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4" title="قریش" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">قریش</a>&nbsp;را از بالای&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D8%A7" title="خانه خدا" class="mw-redirect" style="text-decoration: none; color: rgb(6, 69, 173); background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">خانه خدا</a>&nbsp;به پائین انداخت و آنها را خرد&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTqkYP3bD5pG3vJfdquUXQ3r_ikyUfxTgW5McWAByJJFZexPDf"></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#009900">در سایه ایـــزد تبارک &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوروز و بهارتان مبارک</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#009900">ایام همه به کامتان خوش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;کاشانه با صفایتان خوش</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#009900">***</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#009900">من از این باغ و بهار</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#009900">وقت خندیدن گل</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#009900">ازخدا خواسته ام</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#009900">یک سبد شادی و لبخند شما</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#009900">عیدتان پر برکت</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#009900">خانه هاتان آباد&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#009900">و دگر هیچ به جز شادیتان&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#009900">***</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif" color="#993399"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px;">خلیل صارمی نایینی (ناصر)</span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif" color="#993399"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif" color="#993399"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.niloblog.com/files/images/eaijbq41723y2e5h9ljj.jpg" alt=""></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif" color="#993399"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px; "><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_FKLC8zyYjqQ9ToBlVibDHitVLMOeZNn8I6HWSM5g1yiJUKlB"></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif" color="#993399"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif" color="#993399"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.niloblog.com/files/images/ciu4z8z46eztu8prucm7.jpg" alt=""></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif" color="#993399"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px; "><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif" color="#993399"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px;"><br></span></font></div><div style="text-align: left;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; "><b><span lang="AR-SA"><div style="text-align: left; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; line-height: 18px; "><font color="#993399">میلاد صارمی نایینی&nbsp;</font></span></span></div></span></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-03-19T19:27:40+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی نوروز باستانی http://bargesabz14.mihanblog.com/post/269 <div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#006600"><b><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 18.200000762939453px; text-align: left;">نوروز باستانی</span><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 18.200000762939453px; text-align: left;">&nbsp;بر همه ی ایرانیان&nbsp;</span><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 18.200000762939453px; text-align: left;">خجسته باد</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#006600"><b><span style="font-family: arial, sans-serif; line-height: 18.200000762939453px; text-align: left;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUUExQWFBQUGBcYGBgYGBcXGhoXFRgWGBcYGBYYHCYeHBkkHBgVHy8gIycpLCwsGB4xNTAtNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGiwkHCQsLCwpLCkpKSwsLCwsLCwsLCksLCwsLCksLCwsKSwsLCksLCwsKSwsLCwsLCwsKSwpLP/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAECBwj/xABDEAACAQMDAgMGAwUHAgQHAAABAhEAAyEEEjEFQRMiUQYyYXGBkaGxwRQjQtHwBzNSYnLh8ZKyJEOC0hU0Y5Oio8L/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMABAX/xAAlEQACAgICAgMAAgMAAAAAAAAAAQIRAyESMQRBEyJRMpFxoeH/2gAMAwEAAhEDEQA/APa0NbiuENSCiTOGn1NcFvrXTMK4kVkY2DW5rAazaaJjQrqk7r39o1rTXjYCM1xZ3TKqD6T9s0r6j+0/VZ8qAM02ypBgejDOOD6/pJ5Ip0VWKTVnqgOa6BFeY9L9qdYX3XHMFiIKKF8lpr2DiJAA+Rmnb2U6q+pts1xVUgr7s5DIrzn/AFR9KKlegSg1sLkVuKxhWu1U7EOlWtkCowK2uaIDTithsVjVsLFYBg5qWahHNSigMarqua2axjZFarVYBWMZFbNYKodc1xsoGUA88/BS36R9aVjLei9Oa7NJeq65fDSjyAzLgAr5VVjPPBJX4RUae3FxIZgNghTPJZmCjAzyQOKXkkNwY7msmkb2M9qtRqddqFe3eWyRNveLYS14RFvaCPM5uSbmeIwCM08xTp2I1RhNYDWE1gNZgO6ysBrTVjHJNbrkmsrWGjlBVDqXtHYsHa7jf/gXzPHM7RkD4mr+6vM/aNUtai8AvmdtzNyTv8wz6AYH1qeSXFaHxw5MZNR7ZKjx4TlSY3Sgg4/hmcziPSKYVeRivL21RJ495sT8e/0Jr09Epcc3K7GyQUeiVTipUfFRrXS4qrInmnt7pbd7VpauSVJJYAwZ2oVYRmJdxQLpOiTww8Z22CD6F7t20/3AWmD+0iww1Nm4ltnfaB5e4S5uiex4Mn0oX01AEFtmRSFAI3LjZqxeEmeSjGMVzyjs7Iv6ohv9SYsoCeUvbJMgAFtCQBHqQCfp9nf+zm9u05PpsE/JAP0pO0lpFCi44hWstIiDs0xskbjAjdcWD8KePYdrPgsLJJUEZPygZj0Hz9aeC2Jk/iMTCuwBULtXStVzmo27AAngDknj70Ive0+mSP3yEtwFO8nIHCz/AFNC/wC0m1u0WSQq3LZaCRKltsGDkSwwa886CyqnlEFi7RHEKu37En71GeRxdF8eJSVnsPTetW74Jtk+WJkEcyQc+sVeN2lH2CYm3dJ/xqAO8BcfgRTUBTwlasnOHGVI3uyKmDVADmpaYBu5dABJ4AJPyGTVBeuWWMbtpP8Aikevc47GrOpHkb/S35Gkl7kp5u4j/uNJKVDwhY9WL6sJUhh6gyPwqQkASeKSvZFWHim0oLBFAUuUUsWPJCtGF52k1vpmg1K6nV3NZqrV3T+HL2UtnaviW13BywMoqW2gSSRcZiBugsnasWUadDDp+v23vpZth3Fyyby3lG6ztDBQPFBgsZmBOPmK879sfbI3rb6XWdN1gi40FLZa24RybbK4YTgKTyOaZuh+0lvwg9s6bTaGyDbQG4u8siyFIB2WoGSu539QpkVVtdYPgsmtfYLNrSBi2D4tyyWvM5Pckgbf8uMms+jJbFnoHUboXwrGifTWC95mfUNEBzb8TbbJLF89zA3ZwINfW9PvkX7uy5eW5qdNct2XKoxt7ibgWfcBKArMGFkiTmZL9jUK+ssvcCXbqG8GLQiWLlu4LaJty7bQhVZlrgGczPqdXrHViUt2lVQEW2fH1BcW2VGhfIINwErJzEtAJqZQZ/YXWOH2XNqyjslpPOUVGtgm5dMSxLAAKI94yZEM/TdVfc3fGtC0FustqHD77QC7bhj3STu8vaKQ/YvQa2zcs3W2eH4GzVXLjQVa2Q5KrgHcDtLcYLHgSY6d7W3r1+9d2pb0FkkLqHdVtXEGzdcViJYg7wCCEzySKdCPscHNU+odQFpQdpYkwACBmQOTjkipdNrFuglTIVmQmI8yEq0eokET8DQ72gaEQ/5x+RP5gVpOkBK2T2OvJA3Sk+uQPmR2omtwMJBBB4IyPvSR40QD6n8Ypn6EgWwu0QGlgPST2+Hf60sZWNONbLxFbrqspyZXvPAmJ/rt8a8d6z1a5evM7EjJAAgQBECI3d+TXrr3AcHINeRe1PRfCuNaW4DjB80gHKgyTBjkzkMcZqGXZbDpm+hIDcBa27rvtyZJUSy5bnMNkYEA17EleOezN2W28G4UQ+gYuuSPhM17DxTYtKjZts6Vawk1IhxWjVGyKPJfazrX7RffNvbYMKHON+VZWSI94DJmMcUMTeyQrXGVRtYWkC/3Ynarf4h6wTE4B5q+0y/svUbqM2HYmSu5il7cZMmDBgZ7VZt6ybZubL1wKLZdiQONw93B5AO4ScwfSpezrXRzYvBGRbnlIUbmY+Iw3eYATIDHBMcV6t7L6m09gm0xYBoO6ZDbVkEGvJOhaG3qdhZ2tksYYR8ImZ7RmvSfYvTeD+0Wy2794CD3K7AAflWx3YMvQyTmut1RzJma7qrkQoV/b/WRYFuATeYCCJxbKuTH0A+EzXnV5Wt8nyKxJCiCIiYA4kdvh2M16X7Z9MNyyLg9+zJ75Vo3CO5wpHyI715avWCbwEQmwlW9WU7vKPQA4HOD8q5sjbZ14aSPSf7P7iNbuMissuoIZt2QoMgjtDA/Wm6KUvYTWG4LzmIJQDsSQgye0RGIppL9qvB0jnybkddxU4qugzUs0bEoj1ayjDsVYfgaQmu7m8kqAP4jPI5+ZFPetzbeOdrc/KkPXdRPlIEmVEfAAEx9O/ypJlcYS6RYZt1oMLZueG27aDItOHZCOCGXcp9JJzVnq/sk1/eu8oL2pt37jpcuW3AsrbRLaBeZW2DJYAMSwBgV37MWN58XssgdsnBkfKR8/lTLTRboSfYqab9gu3LniDT/APgrnhoLmybRTazP5zgs7E7u+1TJNAus+04C379jSPrGuXEe2QFUIi2RatPuI3EuVvOqoCxRlbAZZaeo+wmgv3/2i9pbVy6YlmBM7RA3LO1sQMg8Cql3RbmugHbu1R7DCpp7KCIHACjmmFXZ5sev6u48t0295YZVt3UUAqZLkhPOwJMHgTMTmrlnVdREoNMlkMzMG1V4XYlixAVF4BJxx8qLlXtNdNxRtF6LZVtxe0APM3oxM4/5M/VnuC1+6JtOdkFxvXZ4ksCo/wAojJzP1CWUop9L6IblxLOrvnUm448O1hNOvla7cc6f/wAxlRDt37gGIkRTbr9O17qaWL9i1d0q2PEt7mDbLqMFZmsHBwyKrEeWDBywpd6d7MW+pFvFZ1CEOr2j4dxbhkAh85A3Yjv8qd/Zz2UsaIMLW9nuEF7l12uXH2zt3O3YSYAgCTiSadE5CbZ6X1e7fXTf/J6W3fv3X1Nt0L31uXnuqqqMqTvIMiO542ly9olm0PKWO4QBzw314qxf0DnUpeF9xbS26GwANjMxBDseZAEAf7gw9eO22GnhvzBH4Vn0CPYmSRI8w5xPcHv2nFN3s1rWe3DZ2GAY7dhjGP5UmbCWwYA/Enn7fnTr0DShLe6QxeDInAjAz9alHsrPoMzWVF4taqtkaYNuXI+1J3TenLqG1DPlrtxyGPKgMUSPkFWmy809xSb0/XeGgI/xH5+8Zjt+NckpbOmCLnsn0iyx/e21LqTBzyhG4Y5gww+Z9KcLl7zd884MffiaVlv+EbjyBFzeAM+8AWBPxBbis1vtvbXAIJIJ57R+fNI/Jhj1J7FnG3Y4ad8TUm+lDQe2yMQJEdycGB6/cCKZdJrFuCVP9Z/lTYfLx5XUXv8AGJKDWxe9t/Zy1qLJdiUuWQzo6kBsKfKSeVJjFeV9X0r2CWVm2hSqgkxBGFMdh+gr1T2p1Ja4lgGFINy6f8qkBFH+ppPyQ+tAer9DRwgO6d0buQsg5uCAwXgcESRxTybbovBfXYn9FvG3tESpieTMiSJ9RmJj3SK9K9jTuF273YgESSJCrmCMGAvHoe9ef6f2Vu7LhQb9jsrKI3ATuRlnDIwn6iRTv7BWnVHFwFQdsbgwMiQZB+G2miafQ2A13aeow3aKhcxxT3RFKyn7X6gjTMoObnl/9J978K8y6h0hGtKbae43nMngwFPwMnkdpp99p787VPZXb7bP0mlv2ZXxUvqRAZTs9SI8v45+tRmnZ0QVIl1msfp2jW7Zub/Fe2SWUYXaxKwBHw/KqHRfb2/c6ku5z4N1tvh4KqCDtj0iQZ+c137WpPTB6q6t9GLD9R96Q+i6gpfs3Ina6H7EDn5fma9fxccZ4et7OTNJxmfQeu6zb09vxLrBF4BYkLuIYgFgDtBiJoJ1T2xDaYNbdVuOwXyktHvk7WZV3CFPmAgGRyKNXULqVRzbLCA68ieSp9Y47fPikn2mL3LNiLwbafKRZe1i2jJlbstkuDPHkxyTXHijckgydBrpPtBcutbskyCjBjyTIMEn4CP1qnqtAtu8SZuKgzkAljgKOBz8RxS50TQXTfGyWc2nt+KGVDbB2APtYEHiTtEk+g91i1HRXW1cKOoC3CbSMnlXnaIDA7UVvKARDGTIAUHOvtQ2N6CPsfqLpdlgLbmczgiQVTALEyJcwo2woaS1NWp1CqJZgoHckAfc0h9C0+rQoLV6yE90C5auMV2JtgFLy7p2gme5J4gBhu9Ca6ANRda6QyNAXw7YKOrj90CZ93+NngwRBFSXRpLYbmgfVrZQbzz4jkZ7MDBgfCarWNJqkulJutuhm1Ba3sIkHYLZO5Ss3FAVQCCCzE1rqegupa2m417zEiRlV2IiqIyfdZiTJJdqLAuxf6ldLTjAkjtEcD+f+1a09hnDMS5BBYKpEkrwBugY7SQOM1bbor/u93l3NweYGSzRgCYH1q7c9nLF22Fu2w4DEjeAe5G4CJAI+WKmyoydD0aWrQVVKkCWDFS8nPnKkifkYqS9fe4xW2QqKSHuSGaRyiLkBh3ZuOynkK3s/wBLu2Rct6d7CP54V7J2/wB6jK02mWR4bhMy0qpmARRHVrcsW2HioGLo8+G8G699XclVcsEghAN2BJYkTDuairbItNsYHeodTaR0IuCVGcyIif8AelPW9XvgqbN9JG7cL1tmDFjJJ2Ou3bACgepmZkb1Gpv3bR3XhcaCVt2FOnViAcG41xnyfR0HripLPB+zcWdq9pA90qzICFAtI94y3otsMSABzxzV3oXUwLaoRcG644QG3cwJDeaFPhjzfx7fzoR09b6IgRU06G5/duqsVtqx8gWywtq0HbuBbCLMkmM6XoLjPdVL53WihAZLwV2NuypN1twVx+7JAXKlz9WKPodSayuLUgDcdx7mNs/QHH4/M1qqWSplIJXn+kueVwf4XaD8zP8AP7U+K2J+Irz2z5bjA/4mEfEZH5muaXR0w7JvarUe8FMEi0x+qAfmKR9S7SMzgfnP5RXoms6PY1ADlnRwoUwRBCnHlYfGlj2j9nP2fw2S4LyuSuQEKjkk5MnPAArleK5uSEmmwbb1BnHcfiP9xXq3sQ7NYLH/ABED5D/k/evMXsEAMACuSJIWTIERkn3hXqvsfpmt6RAwg+ZuCD5jMkH+oitg8aSn8jVJCcq+pTc7tbdY/wAOxfhCrP5sTRa7mCPeHun4/wAqElT4zsOGaPsAJ+9GNMuM9uK6k7kdDVIrpeGGHunB+AP+8Grqr9qGKBLIfQn6GP51wSWuW/NG1SD81dAfvj6Gmg7dAmtBwVFcuVWbpjzwjZ58w7ASQPjJ+tQ6W3DxP+KVz22gHOe8VVokgT7WL7pyAFeYxIxj5UH9lLoF6J/oEUxe0lncsfBh+X+1IIco+4GI9PUYxXNJ0zpiriMPV7IudPuKIJAYYPdSDg/NK8u6baZntqshtygfAgnt/OvTLGvDqVIC7jkrgH4svf8AP41F7DWLP7Vc22gIXykksZMZBPyP/Ua7/G8uOKLi+znzYXJ2Peo6hbsIHvOltcDc7Kg3EGBuYgSYMSaVvaLrCalbVy2ykDcCFuW7kGYy1p2U4KnBMbhMTFNmrsm4hRSFLCJKq0ep2sCG+R/DmgPVtBda0Dc09rd4ZtMy32Gy3DSUXaF3FipA24B96eFxz4vkTkr0DvZDUIGuXWO23tWGOAZMwBzOFxHcATmCev6nGn3eG5Jd9qLtNwqDG4hiAvyJxKzk7aAdN1f7NtuXyVVidzgsVNxxKpsAJS2gBVTyS3xrL7O67SmCXKtO1gLl43dhG0lECwDJnyxtnbS5Z8pWh4RpUMvs8xYoxVl58rbZBIOfKSJ47mj2j01uwm1FW2iyYGAJySZpS6Vc1CXEP7pwxIVQxtyWRfNBDkqG3cZCyc8URvLr38ty3ogpBB89+4G4kG2bSyPhuyJpIo0hmLVywpN8F7mp2K4fU29ysxRkW1bNsXFZEKsm138NNzMzxO0iDBbo166VY3jb3mVAtsXCwxQgv/EwZXmAAOIwSXekIgmbnf7fp/OumbarEKWgEwBJJiYE9zUYjcAO2fpUXV+kW7+0XATtMiHuWyCRHvW2U8dpiplGiha6hs3gN4Ny4EKK6hmkM2PDDjdj/NAGSYFVfafWBWCs4LeEHMYlZguBmFMVT0PSLsE6e3p9moX3L6khVBJDP5We9cPkYh2A8sCD5q17S6PUCLim00B7QBTwlgPgllDEAQVRRAjLFjSzx/JGkJJ0wM/UFZFYMIdgAexJMAD481Z6da2vuGGaJPc7TAn6RQnVWbz+UqfEVYLlYRoGHR98ZO7yhZBIz5BJj/4HqLaK76nS20CrO63chJAH94bgByQJIWfQVL4tUBJ2MhuAonx3H7sasdGvfu7rwW8zNC5JgSAAOSQMUqdY6e3hIRee6VVgq20ARwyFtgEttDbY3s5wxWRvoh0HS6hld7XkXcVS3c3WvIos7Vhd4tiRdyF3QVBGBF0h29DZob5uW0cobZZQSj4ZSRlWHqDitVuyWgboLd9sgfQGT/XbitURSDU4X7fmK841anxH9d0j/qYV6NqVkR8v0pC1lmLjfEP+Dx+tRmyuNG7V7B9OaKdO6ba1BIuoHRRgHjc3f5wIoDYvgYPxx8D/AMn7Ud9mtRAJH8ZkfIARj1ili2VaTVBjR+ymkQgpYUMvHJAJ7gEkTRYseKgsnvW3f6fGq8nRBR2Cxcx/64j5tV3Q3uQBxigds+dPio+6M2fyq5YV/FW7xIa24nBEkow7c/WDUk9nQ1or6mybeu37mK3LUsDwu0wI7DufvRHS9M3XPFJJliVUSVAKopkj+L92jREDOJzVHXgX2siGVLivu3Aq2xYJBByJ49YNXdB4ltfJc3rIw+SOB73P3qkFsnLaDd1GGVJB+I/lQnwnt3HvMZDqFIgjbtnK+vORUV/VW3veGZ8WN0LddeeJjv3io16ubrNatNbQ2/ePmuEbeckwSPjNZSbbTr+/+G+Nxje/6IPaPURbmf8AcYpGv4Y/f9DP4U1+0dll05DGSk5xkSNpxjgilbqKw3/Uv34P3x9KhkvkWhVFjpLl7gTALMFWI7iJ+nNHujdCTS607J2tbwCxaHJY4Jz7oPPxoN7Kabdc8TshAHz3LP2B/Gm5rBN7d6Nb+2y6p/7xT49qxJ/gVs6wbhPafyqLX6u3e07OjI6kEK6EOPeAJDLMiRmP8NQajQeJCl7lvI81ttrYzg+nwPNUdD0+8qKLiOzGHG+54gR7aXD7xgCS1tQFUfxkzEm8XaIS7K9m/b8LdaFwLmTct3bcsBmPFVSeMwIxUQuSAcZjjIzVvqDM6ebTuzWbe0OVQC5uFrctsFt21ipmQB5QeCDQRnuNNtF2zAVxwAEG5uMRMKO5jgSQkluh10MnQdWr3IUbgk+fsDxCnueZjAiCZxRy4hfbBjY0+skSI+WaU+l9Ve2xnTX2yw/dpbYAKYTHiAgFdsGOPTirej6/ftKFezeeTh7y2dOBxg7LhaB6hDzTxWhJbehttEsMmfl9jQzqIW0fFYlfMBtgncYeAoGS/mYwBmPhNBmu6hL7FWV3wBaLPtYlFIRGLQqjfvNwqWaCPKoE3rXiXme5dDWxuK2wyqtwWwFDZBJCuwJiZiJAwKZO1sHGmTaNC19nJIARYGI8xPMSJx2rvrGrZEYqbasAWBuFggCgsSxUTAAJ+la0n7suMkAoBGTB937SKo9X6W92WW49tzuClSANu0gK8qTtJgnbDehFJ/kYs9DvO1u2WCqSJAUEALHlgFj2E9ueAcVcv6ve5tKviER4k4RFOfMYy0cKM8E7RmglrVXUZUt20E+IEm4Bi1bPhgLyZJWYgKGGeamsm8ihAga/IZiGCi4Je403CGZLAuXCqyCxAYAQS1NEWRcPSNLuK7ELKJKzLAHglZkD6UN8cEDnIEAgqY7SrQQY7HOPWphe1ZJb9m09hmgM7XjdbA7rbtLujtLj6UtdQ1I0953vujXGQ+C7QhLQS9u2MhZJtgAAsfNJaBQdmjoKPqwzlOSuWjgegJ9YzHMQTEiTvQB5PqfyFJh13grvuWtiqNvisVJlwNxIthioLr5jMSUOZO1g9ntVfILeDKFQV8+0yN0ja6hgT5CC0CD2I2nI0hoYVqtWQ20b9pbuVkCfgDJj51lMTopsMUjdY8rf/c/BwacNbd2IT2Ckn6CT+FJ3VrRLBiw2q93eTxt80/kBXPPZ0YwQNLvuNkBAQCOS3fb6QfyYimfQvF2PRTPzBg/jIoToTvYBFA2DDk52iV8o9ZBzRXp+kPijP8J/F25+1TXZa0MyP5fSq9y9Pyisa6fdxt7fqCPgf6xWg3NWskkAj71szz4o/E/+0Ua0dyRHpS3duTbRgchnP1Nx/wCvpRFNcNoKiJAP3GRU12VatHftVfZXtsqkgLcDEA43KsTHxH4UL6T1NiCAc7TA7SBIn4UXOtYK21GdgJ2yo+m4n8PQUJ0+k8Vi12z4RiZQxu3T6ZBA5nmadgQg2dLqWd7jeIrw1ySWVmg+YqfX3jHopivQvZhBb0YIQJ5DJ53Eg5mZ5NL3WLl2xc8JGd1ADAsRKziN3y+81x029dJC5CgiTIj8YFRS4yO/P5TzY+LVDP7Y3osbiYhV3ehBSc/KVM0p9T1fiXNqkSxgCQD7zkkTg8qaN+1RZ9MI5ctjt6CPkoA+k0rl7gUqpj3N5MkE7tkKojbkyfXaKebuTo4I6VDl0O8iNbtrESFEfJnn4+6DP+am1EHP9fCkP2c0YW7bcksXJkn4K444HA/CncOBTYnSFyLZNbujcCSByfpB/wB6t6bUJcUMjK6nhlIYHtgjByCKB6rR7xHiXEg7ptkBoCtIyrAg+hBrXSP3aDxFv/w3QGJZl/drKsLUJO92TYq+YqWg8i0WRkqCGvITMk7jwTgbUmFHYHbPzJpdvkJckEAMZ55acwPlmrnWepGALlp1X9+ZVXuEi0wVTCrgsrFtvOPLuGaWbXV3Y3Ftq7jIWLd23gkhSz3UVQRAMCeYzStWxk9Db0W8GuEzgBcfGE5+Q/Or2uUPbcMNwlsSRwfUEGlXo+vuK139zcfyvEQC8OttQJiN0lhPZZPIqbqvVLpP7pGbezLuMqgKjzO38W3dIGJPbGa3UaMn9rKNzT3AFYByeRBYkBcA/AYx8qZtVrGCruPmgT8zz+tLWi6hdMW0t3Bud5AxAW4xYncZlgH2xIJ4xRbo+sa4niCw4hmA8VSpKpEOFfzAGSBIHunERISovlzfJWg90a4TvJBE7YnuAo/Wam1Ddqh/aDAlSpgGJH5g5ob1m8disLZuOjFkAIADBHALHmIYjHdhOJh2QrdnWm6tZ8YWvFTxizHw9wLxBg7BmIEzRxLlLGmu3luWiVYy0EKVKhXVN+GI3FWVyW7K8AMeLWm6xfe6f/DXkQgYdLS7TiWNxb7FxyNq25M81kKwz1HUqiszEBVBJPoAJz9j9qVtd1S1tt+eGcBkhXYmRjCqeRIz+lYdQ/hm4bVixe8RA166qgwYtKz7D/ftvueXcAqtk+baYvGuX7R2A7SoE74G9SCxZ7ZI2oQwMFgzDbkTAaMno1pNSNxCCTlbjg+UFJAUHuwLQQOMyeAWb9ttWLL3LzKlsEbi3HmKqJ+ZIFKx1NwlQlmFGwZPnC7mDQoHZQrczLx60TtdYdgFKpZQmbr3zbi2TtK2wu+HuEle4UAzLHy1ktmk9DQlsAAKAFAAAEQABAAjtFZUen05RQu5mj+JzuY/MmspiRWvAHByCVB++fwpG1d3/wAO4OS6v9Bls/WPwpk1GqKg/U/gaXtasWvi34Ko/wBvyrmmzqhGiPoy7dsjG0/99yfwJP0ox0wTeO0gjaAGWCCdzzB/CR8fShGksF0CT7yQxyDkE7VI4JDGT2n14Y+k2FGEEBVVVHoAWiilsPospaC4A4xXN6Y+01a3CoNReEH5EzHpmi1QFsTAwGnJYwA10E/N3H3oQPbC0uCzcyTEie/f1mq/VHNwtYDwEF683bEswX5nj7UnLqDM/wC/50h7Xj+JCcLm9nr2i6uj25QhgRMgzPY/WrC67dXmns/qmtnB8rnI/wA0YP6U22rp5HEfhFNys4/I8d4Z8Qf7Q37jaloRmWFAKqxAgCQTGTPp61a6JpnuLAUyWyWUCB6yRP2NM/S1PggEgnP4masW7onP9fXuaHx27OVy9AjrESi/womflOTH+lD96A+EFtK3+g//ALSYP2o31ATczgE7Sf8AKB5h+Y+ZFB9UC+nRhgnMdv7w/wAxQrthCvSP722B6mP+lsH6R+NNhEjHNKnR1i6h+J+PAP6EU0227n5Vse0LPslsjzj6/lRGKFanTXHEWnW284Z0LrGZBUMpIIxIYRQjp2oDWlXxLjvbKXktWkFpmBDsFZbrXCEYz52uQcQRGelLsjJh3qdwECCDDEYzkSCD8QZkUHCgvHy/NjXHUlu27bLbt203Pbgl3cG5cLG+2RMKsEYEmfKKFWut2Ld60PGtJba3vm7cCOVYE22G8gy24kyPtS1syeg/0zDL8yD+I/Va11OwQGMSDkEAH4xxNC+m9aV/7s+OxJI8JfIu0wJuny8AH3ifQUUudWuK0EW3O0AJbJnxHZ9oZ2MC3FtgXIHm4Haso+jNgXT6AnUq5N1QYDgFlRgJAmBI96MEAjBmmo6iKE3+q2bgRS+64F8RdnigFptnCA+cAOhzuAmTE1xY12/cQCFVmUE43bMMy+qzInvHpRqgrYS1fUFVZYxH9ChFzr9sry0D/Kx5IGFWScE8ChvVLxYyeFwP1oL1BQ5QEPLMQCm8EEgxOxlx8yBjtQuztj46ULkPCXg9+yk4Ns3QpRgcMu1i0iM/wETj4EUyCvPek3VS4baWzd2M5G5Hlnt7SpG5TcumV3A5jaoBEimi77TWyWUNeClSoe1p712HDMpYOlt0mNjBTPIJEGjRxT06CmoRD5W2ncCArbTvAyw2n3gImKo2VASAAIBG0YhQT2HAjHp2rLvXGYTasXIEQ99TZWWIUBUb96zEkADaoJIG4UC067/B8QG8VO9bhBuKu62bgHiKApG4CGyACoktyWtCJl+x5bsn/D+YSa3pktrpbh2NqkFxWRAruzFfD8Pacs8MineZmCSSCSRT6hSwi1cuIsFrbq4k3LiDJfDKAWcrkAAAhSAAQs628Abdq2XkIVN1mUld5k3HKkqSmAu0sCwkCDtC7M1oYrvXLCsQbyyMHkwe4MA59R2rK1owyoqwqwI2phR6BR6D6fIcVlG0LxBmvUbWB9D+Rpea5AjknAnsOSQPtRfX3TBn0P8AxQm2kz65A/MmuNy2dMUc6FiLawIMY+Ygn75+5oz0l/ejvtP4tQnT2/L/AKf5LV2xqQiuRxt/KTTrsatC57X+19wQlk7VDFSwOTtiWJHCyfwNCbfVNRYbersy7VLIzFleZDc8TBgjIrjpBt3bBP8A5i7t08Mjc47HJ+dQ3OoItg2wB/CojgKoIAzmcz9am3vs9vHhS+vHXsE6m8ty7fvGdgO4AmGgnAEcsJ4+FDdVpdjkTx+Xat/tpRzAHmHp9K1fvtdeYyapTsrjqLavrQV6UBtM9ipn5H0px6W4fHqOfh/yBSVoNK2MGG7xzGIX178d69C0fs85tWyNyNMFSBPMRt5B4I7UHo83zc8cmTQUsqVXH0+M1t7ZCSROSPrkHH0P2q1punEOoBIKruMxyBPaqtgEee4u5TvEmMET7sT3nzTOfjhZ5ZRlGKVp/wCjiSTTdgjV2QLflkb5GCcCfMRnsBP2qkin9ntceZQRzPmIOcfGiOrtnYBOSI+Q7x9p+gqPUD9zaAxtVfwiqX2YzSa1LBFy75UE8AtMAwMD3jnHwGaYtLr7d9Fa2wOJ2kgEfAg5kGl3TXoaW4nA9ARBj6Vd0qrcdd1tDODAWQq8MBhsyvE4U1sfWhZ6djZoHkifT8Yqe4cySAB8aBXtcdPbNxU3LbWSN6p5F5O98CFnkjjnNV9H1BmQG+oBdgql3ss5JiAEsjYAAZ3ST5pOM1aG0Rlpkt+3YN5ypdnLE7S9xrY3qQ5RCdik5kgdz6medPpwrEAKJyY4mCJ4+X2FR3+tjf4YRiQyrKQQAWVJJxBAZm+SNHEVW0XXVjfcGwC1bfJEneoLQOfKWQE8S4+MZ/yMui/okncp9W7nsSCB8OPvWrfs/bZH/vIbzf3tzyecXJtebyedQ3l9B2AFcdL1KGQlwOAWG4sCSVMEk8N8SMSSORAsX+sWlhAwNwAkokXLh5/gXO31LQB6jmlm5RTaVhpOrLWn0QRNgn4lmZmJMSzMxJJOMk+g4gUM11zYfMwhvdxB4yMnzGdxwBA+U1pgAts3mZVueISlp5UW7niE3LzEkiDOVaNxAWYxzpul7rbXSGa7hduTsMDdbWQODIJHJXMkGGdsCaAuuAgfU/cmqKaYMdxLQnmwSJjMGDkfA1c1Nls447/PsT2qi+sW3KvtAcMDugAiPMDOOKFP0epGanAu/s9veRctpdAAKqw3KHMQc9gCfnx3oi2ouICwYyDjMDjhVGBk8ClTQ+0NlSPEa3aOIQduDAwO5PA/Gi+r614sCwt12cjY3h+W2dqoWXeBuUe9mRP8QxWd3RJuLXJbY6aS6mrsm1dEyFJAJWYIYEFSCrBlBkEEECtWtMtobbYhZJiSx+ZZiSTxkkmlez7WWbN4FWRf3bjbcuC3uYXApIcgxG1/KATwIo1qOszsa2u+227cfOG5hQilADLMolmUEMCJo06OTIkpaLm6HJgcAH6iK76UFRmQ3Cze/wCdtzBSeR6J6UJ1fXbYZl3hZChXJG0gswdlOfcVS5JG2CpyDVPprNCsEV9Ox3C5fKhm8WNvkVS7CQmHIdyVmNooeyTG1erA5S1euKeHRJVh6qSRI9DweRIg1lDumdDS5b37tRa3tcbadRcGS7Et5WIhjLAjkMDWqfQmyTWW5H0oUyFW/rvzRa6sgxVS/ZxXLJHTFlPSISfSf0Aqa7pPKfj2+FR37uxWIBYiTtXk5zH8qXOodXuncu59smJVlMSYGF4AipSnx7THEvqKNprzoDgzBB5WcVXv6gEQO9XdT0csxJ3kn/V//SimIf2eobFnzm3ez4skxHmOVYSrgbRHB+HNFzgvs9Hqw83617FXS9JLqcAk9vQep/lTv0HpNi5oDaurBXd5ogsxO4EtHYQvPCxxVTVdB/Y7irbfeHXcGYkGJIhxBE4PEzzijHS+vq/haV1hiQm5SSD70blKxGUXnNTyZpU4we/R5ssinPlILXrM2rT2R/ciULcCY8ueB5fpXGovNeW1d2uoPmgENJUkYg+6eQT9QKum/c05fzKdOQYUe8HxyT5QnI2j1ntVLqrodEq2UaC8mGKlZLXOew3EEAdx6A0sksuP48j3V6EUnGXOK0EdfaeQnvArua60REgAKoyW4PAAHxrlLHh2dgDFEmMTB75HxzQXp3VdSw4lLSwxuTLQCQivHvZmSPQd8W9Drb15GtWmUAf4wcwwkeX1zHzq6ywUkt2+hOL4uX4c3NKX3sOVUGO5EmcevFU7iYAPaP6iiv8A8R8SzIUDa2x3RvL5V3THIzHPf1qIaXekmSSDJ4z3/GlcryPHXpMpF/XkUbFvM8gnj70X0dtQQdo5x698/jQqyPDYfOidpwcRx+tUhaVGlsMJYUtDAMD2OREelVtd0UFmNsJZ3wxu2wvilwThw9tlZILck8jAgEWenJn1/wCO1T3qvHSIS26AWr6LO0LdupAcMVKTc3kMxYlDDSPeTaRJiMRFa6Kgckl3Uz+7Yg21kbTCxMRiCSBJgCi2ouenf9a3p9LzWdtm0kCbXs9p7m4vpkhG2r4tq2QR/wDTmYtwMAQO8c0Z0WhtraKJaVLbYZVRVUj0IAiurF/buJBYKCeYAggCZ4wT9qoa/rb2EYkBkILsLYkqsHaIJ8zNBCqM4pY5E48qYslujvpPs6LTwSbsCLbuLZNtVbcEwoJyZ3GSY5xmTRhrKudshZ2qo2KFnaggngLtkj6DsBlzrV63a8lm8QiogEMzywIJ8VpDmJk5yOczVuzqZtPaGGBVmZpcgN5hA4LkqTtbGZgggESSk036MrVotvZHhP4n/mZYjgnMD5ZNBvaHplo2rVtUB2kEMVmIEckcmZ+lH9PbZgoLTaAgbjucueSTwQZOMZ4gYArV9U3A21Hut7xnsW4gRHBme1Lzkpcr+o2qr2K97S7IgRHYdj9Pv9a58WCGByBH4z/Kjg6QLqlnuC2SwRc+8xEgGe0A/HB9Kra7o9sKgRtzjd4gmTI2TgcAFlH/AKh6in5JnVjzKMaZL7JaVtzXC5aTiSJEkegGBHzoxq/Z+2ztdyt6BFwGSIwGCtKbgMbipMGKA9PtNbMqW/8Ay/8AbR7R61mMNuM/CAMEnMZ7Vue6OfJLk7NvZJ2KZYA+YmMwjwSOJ3bTjvHFENPbrlVzVhEpkTZPurK4rdMJQLuCPn8ap3gYzV+3YnmoOo2ADzXO7otGrB/gVS1XQC7bkuFZAnJxEDHfsKI2rMznvRDTAAfrScFLtDt0JyJbsureLcvXF8wVSSMdyCdsfOitm2bwt3R5Bf4BfzA5LAGIYwp4+PMVc0vQbKAi2o7mJnJ/rvxXdzpFtrYttOxWLBZkAnkwBMmT9zU348Zx4z/bVBjNxdoF6vorm45uuzCSAWJwBwNiwo+QWq6dEHbcJPoB6RxxxRy0xZcqQJIg4YAYBInvzUiWo70/FcroK0qAnTdNcVjpi3kgsvO4QMKpmNvJzNFdBddS9soPDk7XLghhiIUDHEcx6c1YfTqc9xwRIIn4ipto2z+AqsYRT5VsRtvQE6v025l7TkcEqIMwcgT6iRUuvstuRrBCwTu+IIwp44zxwZrvUK+dhEY8rDBzmCDgkY7jj412l6R7pHrPP2FOkuwOynpbN22hRWQKbguEwdxIKmJmNsqJEZEjg1bXSlV8sk4Oc/h6Vq2d2AD9aJLa8v25p6sXSBup0gIDBTPoADPyyOT6xU2i00kEqUnkEgn6kYq5ZGT8akS1BpHFDWT6IQ0f1wanu2pHxqLRCCI/rmrRWnitCN7B4sAt7pAHfBB+UH86kKZIiBx6VaK4rVtadIVsoXLbAMoI2su3MkxnIzzk/h6UuazpjvqwALqyLQLjxRa2CdzzJteMo8q7lJ4wcMrTdEGfWhPVevCyQgRy5AP91qHUqSQQrWbTjeIHlMYNFCsFarSNaZRd1WrdWY7VhVLBWQFfE0+n37yrEqJG4g5GSLFjRalCqpbt7J3Mw1BW3uZEVy9vwnZiCrZ8Qycsc4M6HUtcE7WVDkSBkGcHzEziYIHI+MX9PpERAqIqL2VVCrnJhVEZzQ1VBr2K2t6TqC3ghrborrdMhlJuDfcJJBMDxPB2jMBSTNVNH0G8GUmzbQqWPiPqL2oINz3oTYsj4bhE47019N1tq8Ga027a7Ix/zIYP04I+BFSoQw3AyPUcUjVKhu9gXTdH1M3FF3926nzAwV8keVTIHmIIMggAySTQ1bWutLud7b+OzBUVjst2jvIYkruut+8HlBUeRYNM2ovplH90KWfnyqMyxHyJ+nxruxaV4gbkUL4bblZWVgGlNpmO0nntIpeK7oz/AAG2NCH9y6T8CT/Or1jSbREk+v1qzp9EiPuAG4iPp/Qrq7bmgo1v2ayBEirCTUCpmr3g4FMjM5K/E/esrnaayjYujlUjNB9eZb1q/qL3vVVtLIqL3oeP6a09sRU+4KM960UER3qtqrmI7im/ig9skNtY9YM1o1DYVpzxU1xc9qCdjGh8axa3NYBQCa71hHxrpYrNtNExA9iIPNRsKnfjmq9HoxmktHdNEQKq9Pucg1a2xmnJskQ+gzXU1ConIqY26xiTRCD/AF8atqIqlpj5hV0LNGIJGyajNdOtc804hBqUmq13TBwoMwro+DGbbB1B+EgSO/Hert9oWq4NZhQF0PRtyANbvBttvzXXtzFi4Gt2z4LEAA5lRJAMtJqc9IJaVe/bvE+a+PD820A7Ql3eotncQFVcG3k4BYwldxQsIMt9GMDxL9+6QyNLMqxsdXAC2lRQNyrOCYkTBNVL/QHQzpynnMPva6sIuzwhbNsztTafJIDb2yKPGsIpbZtAG37IWhu3tcuBzbLBmgHwx7p2gEqzSxBJmY4xVy50UPbNt7jsrI1uBsSFfmBbQAQoCj0A9STRE1sDFGzHQgGtsJqqZ71YUz9KCdmaILi54q9YPlqJlFatPk0Kpgeyz4dZW0fFZRFAeo/iqtp+1ZWVBfyLronu+8KoP7x+lZWUJhiWrXb5103NbrKwEduvlqC2P1/SsrKLCbA/SpOxrKymRiN+1Q3P0rKyigm+n8miJGK1WUyJs6TvXRrKyswLs7s+8PrVysrKZdAZ0a4UVlZTiIg1PFQpW6ygOSLXY4rKygY5ArkisrKBiUjFcjg1qsoGI7lZZ4NZWUPZvRM/Ari1ya1WUWZFtOKysrKAD//Z"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h3 style="text-align: center; background-image: none; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom-style: none; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; line-height: 19.200000762939453px;"><span class="mw-headline"><font size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;">عیدانه&nbsp;</span></font></span></h3><h3 style="text-align: center; background-image: none; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom-style: none; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; line-height: 19.200000762939453px;"><span class="mw-headline"><font size="3"><br style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;">تقدیم به همه ی بزرگان ادب و علم و اندیشه&nbsp;</span></font></span></h3><h3 style="text-align: center; background-image: none; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom-style: none;"><span class="mw-headline"><font size="3"><br style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;"><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma">*****</font></div></font></span></h3><h3 style="text-align: center; background-image: none; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom-style: none; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; line-height: 19.200000762939453px;"><span class="mw-headline"><font size="3"><br style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;"><font color="#006600"><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;">با باد بهار ســـنبل آمد ..... بوی خوش سبزه و گل آمد&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;">از رحمت ایــــزد تبارک ..... عید هــــــمگان بُود مـبارک&nbsp;</span></font></font></span></h3><h3 style="text-align: center; background-image: none; margin: 0px 0px 0.3em; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom-style: none; font-size: 17px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; line-height: 19.200000762939453px;"><span class="mw-headline" id=".D9.86.D9.88.D8.B1.D9.88.D8.B2_.D8.AC.D8.B4.D9.86_.D8.A2.D8.B1.DB.8C.D8.A7.D8.A6.DB.8C">نوروز جشن آریائی</span></h3><p style="margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.200000762939453px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">قدمت نوروز و وجود این جشن به زمان‌های پیش از هخامنشیان و مادها برمی‌گردد زمانی که آریائی‌ها سرزمین‌شان را به دو قسمت تقسیم می‌کردند و دو فصل گرما و سرما داشتند فصل سرما شامل ده ماه و فصل گرما شامل دو ماه بود، چنانچه در اوستا آمده‌است. بعدها در این دو فصل تغییری پدید آمد و به موجب&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF" title="وندیداد" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background-image: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">وندیداد</a>&nbsp;تابستان دارای ۷ ماه و زمستان ۵ ماه گردید. در هر یک از این دو فصل جشنی بر پا می‌داشتند که هر دو آغاز سال نو به شمار می‌رفته‌است. وجود پایه و اساس جشن‌های نوروز و مهرگان در آغاز فصول دوگانهٔ آریائی‌ها گویای آن است که زمینهٔ اصلی پیدایش هر یک از آنها، بزرگداشت سرآغاز سال، توجه به پایان یک فصل و آغاز فصلی دیگر بوده‌است. با مرور زمان و تحول تدریجی اوضاع جشن نوروز از آن صورت بسیط نجومی و گاه‌شناسی بیرون آمد و بعدها جنبه های متعدد دینی و رسمی و سیاسی پیدا کرد. سرانجام این یادگار با سنن دیرین خود از مدتی متجاوز از نه قرن پیش در آغاز برج حمل جای ثابتی یافت و تنها جشن جهانی است که می‌توان گفت تمامی جنبه‌های دینی، رسمی، سیاسی و طبیعی را در خود جای داده‌است.</p><p style="text-align: center; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.200000762939453px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.200000762939453px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCGGhHAO6hI6PVDmAH_x7xpEZ4NObRxwDPWD7juuIUQrvji00U1Q"></p><p style="text-align: center; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.200000762939453px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif;"><b><font size="3" color="#006600"><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;">ای پاکدلان بــــــهار تــقدیم شما&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;">آن جنّت مانـــــــدگار تقدیم شما&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;">یک جان به تنم بیش ندارم یاران&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;"></font></b><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;"><b><font size="3" color="#006600">این تحفه به یادگـــار تقدیم شما</font></b><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: left; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.200000762939453px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-right;"><span style="font-size: 12px;"><b><br></b></span></span></p><p style="text-align: left; margin: 0.4em 0px 0.5em;"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;"><b>خلیل صارمی نایینی(ناصر)</b></span></font></p><p style="text-align: center; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.200000762939453px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.200000762939453px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.200000762939453px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.200000762939453px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px;"><br></p></div> text/html 2020-03-19T19:25:37+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی نوروز در اشعار پارسی http://bargesabz14.mihanblog.com/post/178 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="6" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153);">هو الجمیل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6" color="#33ff33"><b>***</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6" color="#33ff33"><b>نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6" color="#33ff33"><b>که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#33ff33" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6"><b>*****</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#33ff33" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6"><b><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: center;margin-left: 3.75pt; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes"> <td valign="top" style="padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt"> <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 255, 51); font-size: xx-large; border-collapse: separate;"><img src="http://samaniha.persiangig.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/zamine%20bahar90/fdfd.jpg"><b><br><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 3.75pt; border-collapse: collapse; display: inline !important; "><tbody style="display: inline !important; "><tr style="display: inline !important; "><td valign="top" style="padding-top: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; display: inline !important; "><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 3.75pt; border-collapse: collapse; display: inline !important; "><tbody style="display: inline !important; "><tr style="display: inline !important; "><td valign="top" style="padding-top: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; display: inline !important; "><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 3.75pt; border-collapse: collapse; display: inline !important; "><tbody style="display: inline !important; "><tr style="display: inline !important; "><td valign="top" style="padding-top: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; display: inline !important; "><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 15.6pt; display: inline !important; "><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">&nbsp;</span></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></b></span></div><p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 15.6pt; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">ز كوی&nbsp; یار&nbsp; می‌آید &nbsp; نسیم &nbsp; باد&nbsp; نوروزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی</span><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); "><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;حافظ</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">باد نوروز كه بوی گل و سنبل دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; لطف این باد ندارد كه تو می‌پیمائی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">سعدی&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">علم دولت نوروز به صحرا برخاست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; زحمت لشكر سرما ز سرما برخاست</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">سعدی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:3.75pt;text-align:justify;line-height: 18.0pt"></p><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 255, 51); font-size: xx-large; border-collapse: separate;"><b><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 3.75pt; border-collapse: collapse; display: inline !important; "><tbody style="display: inline !important; "><tr style="display: inline !important; "><td valign="top" style="padding-top: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; display: inline !important; "><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; display: inline !important; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">مه&nbsp; من&nbsp;&nbsp; عید&nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مبارك&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; عیدی&nbsp; عاشقان&nbsp; چه&nbsp; خواهی داد؟</span></b></p></td></tr></tbody></table></b></span></div><b><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 255, 51); font-size: xx-large; border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: normal; "><b><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 3.75pt; border-collapse: collapse; display: inline !important; "><tbody style="display: inline !important; "><tr style="display: inline !important; "><td valign="top" style="padding-top: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; display: inline !important; "><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; display: inline !important; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">عیدی&nbsp; و&nbsp;&nbsp; عید&nbsp;&nbsp; ما&nbsp; مه&nbsp; رخ&nbsp;&nbsp;&nbsp; تست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; عید &nbsp; ما &nbsp; بی&nbsp;&nbsp; رخ&nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp; عید&nbsp; مباد</span></b></p></td></tr></tbody></table></b></span></div> </b><p></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">كمال خجندی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">دم عیسی است پنداری نسیم بادنوروزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه خاك مرده باز آید در او روحی و ریحانی</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">سعدی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">جهان&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باد&nbsp;&nbsp; نوروزی&nbsp;&nbsp;&nbsp; جوان&nbsp;&nbsp; شد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; زمین&nbsp; در سایه&nbsp; سنبل نهان شد</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">اوحدی مراغه ای&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">ماه من چهره برافروز كه آمد شب عید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; عید بر چهرة چون ماه تو می‌باید دید</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شهریار</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">وقت آن است كه باهم ره صحراگیریم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; كزدم باد سحر بوی بهار آمد&nbsp; و&nbsp; عید</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شهریار</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">نوروز&nbsp;&nbsp; ماه&nbsp;&nbsp; فاخته&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; عندلیب&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; در&nbsp; بوستان&nbsp; نوا گر&nbsp; و&nbsp; بر بط زن&nbsp; آورد</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">دكتر&nbsp; صورتگر</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">آمد بهار و گل شد و نوروز هم گذشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; گردسرت نگشتم وامروزهم گذشت</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">عصری تبریزی&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">بر آمد&nbsp;&nbsp;&nbsp; باد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صبح&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; بوی&nbsp;&nbsp; نوروز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp; كام&nbsp; دوستان&nbsp; و&nbsp; بخت&nbsp; پیروز</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">مبارك&nbsp; بادت&nbsp; این&nbsp; سال&nbsp; و&nbsp; همه سال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همایون بادت این روز و همه روز</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">سعدی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">خرّمی صحن باغ با تو خرامیدن است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرّخی صبح عید با تو صفا كردن است</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">فروغی بسطامی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">مباركتر&nbsp;&nbsp;&nbsp; شب&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خرمترین&nbsp;&nbsp; روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp; استقبالم&nbsp; آمد&nbsp; بخت پیروز</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">دهل&nbsp; زن&nbsp; گر د و&nbsp; نوبت&nbsp; زن&nbsp;&nbsp;&nbsp; بشارت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه دوشم قدر بود امروز نوروز</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); "><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;سعدی</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 255, 51); font-size: xx-large; border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: normal; "><b></b></span></span></b></p><img src="http://www.nazkhatoon.net/wp/wp-content/uploads//2013/03/201203190609254611.jpg"><br><p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">ایّام&nbsp; بقا&nbsp;&nbsp; چو&nbsp;&nbsp;&nbsp; باد&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوروز&nbsp;&nbsp; گذشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روز و شب مابه محنت وسوز گذشت</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">تا&nbsp; چشم&nbsp; نهادیم&nbsp; بهم ،&nbsp; صبح&nbsp;&nbsp; دمید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا دیده گشودیم&nbsp; زهم ،&nbsp; روز&nbsp; گذشت</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">معین الدّین شیرازی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">نوروز&nbsp; تازه&nbsp;&nbsp;&nbsp; می‌كند&nbsp;&nbsp;&nbsp; آئین&nbsp;&nbsp; باستان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایران نوخوش است بدین خلعت نوی</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شهریار</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">خجسته&nbsp; باد&nbsp; به&nbsp; ایران&nbsp; باستان&nbsp; نوروز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه&nbsp;&nbsp;&nbsp; یادگار&nbsp;&nbsp; ز&nbsp;&nbsp; جمشید كامكار آمد</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شهریار</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">نوروز&nbsp; می‌نوازد&nbsp; روح&nbsp; از&nbsp; نسیم&nbsp; اسحار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خورشیدمی‌درخشدبرچشمه های كهسار</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شهریار&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">دوشیزگان نوروز صف در چمن كشیده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در بر&nbsp; قبای گلبرگ،&nbsp; بر&nbsp; سر&nbsp; كلاه&nbsp; گلنار</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شهریار</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">اسْعَد َ الله لَكَ العید&nbsp; به&nbsp;&nbsp; شكرانه&nbsp;&nbsp; بیا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه مرادیدن رخسارتوعیدی است سعید</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شهریار</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">عید&nbsp; كسی&nbsp; ز&nbsp; داغ&nbsp; عزیزان&nbsp; عزا&nbsp;&nbsp; مباد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای ساكنان كوی طرب عیدتان سعید</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شهریار</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">فصل سرمارفت وعیدی آمدوخرم بهاری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; وه‌چه‌نوروزی،‌چه‌خوش‌عهدی،چه‌نیكو‌روزگاری</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">ابوالقاسم حالت&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">خوش و نكو ز پی هم رسید عید و بهار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بسی نكوتر و خوشتر زپارواز پیرار</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">ازرقی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">خوش آمدبادنوروزی به صبح ازباغ پیروزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به بوی دوستان ماندنه بوی بوستان دارد</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">سعدی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">سال مهت مبارك و روز وشبت به خیر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بختت بلند و گردش گیتی به كام باد</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">سعدی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">بس كه بدمی‌گذرد زندگی اهل جهان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مردم از عمر چو سالی گذرد عید كنند</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">صائب تبریزی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">روز&nbsp; عید&nbsp; آمد&nbsp; و&nbsp; هنگام&nbsp; بهار &nbsp;است &nbsp;امروز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بوسه ده ای گل نورسته كه عیداست وبهار</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">رهی معیّری&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">خلق&nbsp; گیرند ز&nbsp; هم&nbsp;&nbsp; عیدی&nbsp; اگر &nbsp;موقع عید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جای عیدی تو به من بوسه ده ای لاله عذار</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">رهی معیّری</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شب‌ عید ای&nbsp; كمان ابرو&nbsp; از آن‌چشم‌و ازآن مژگان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیا تا تیر همچشمی به ماه و اختر اندازیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شهریار&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">روز&nbsp; نوروز&nbsp; است سروگل عذار&nbsp; من كجا است؟ &nbsp; &nbsp; &nbsp; در چمن یاران همه جمعند یارمن كجااست؟</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">هلالی جغتائی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">سخن در پرده می‌گویم&nbsp; چوگل از غنچه‌ بیرون‌ آی &nbsp; &nbsp; كه بیش از پنج روزی نیست حكم میرنوروزی</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); ">حافظ</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;margin-bottom: 3.75pt; line-height: 18pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شكوه عیدسلطانی است،ساقی جام جم برگیر &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; كه سلطان فلك را تاج خورشید از سراندازیم</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); ">شهریار</span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; "><img src="http://www.abipic.com/wp-content/uploads/2013/02/shutterstock_95580766.jpg"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; border-collapse: separate; font-weight: normal; line-height: normal;"><b></b></span></span></b></p><div style="text-align: left; "><b><b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3" color="#ffcc00"><b><span lang="AR-SA">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3" color="#ffcc00"><b>منبع :سایت لطایف و ظرایف ادبی استاد شربیانی</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3" color="#cc33cc"><b>میلاد صارمی نایینی &nbsp;</b></font></span></p></span></span></b></b></b></div><p></p> </td> </tr></tbody></table></b></font></div> text/html 2020-03-19T19:24:51+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی بهار در شعر پارسی http://bargesabz14.mihanblog.com/post/177 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="6" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#cc0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 153);">هو العزیز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="6"><b>***</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5" color="#ff6600"><b>&nbsp; گفت پیغمبر به اصحاب کبار&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5" color="#ff6600"><b>تن مپــوشانید از بــاد بــهار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5" color="#ff6600"><b>آنـچه با برگ درختان میکند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5" color="#ff6600"><b>با تـن و جان شما آن میکند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5" color="#ff6600"><b>*****</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#009900" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5"><b>از باد بهار سنبل آمد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#009900" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5"><b>بوی خوش سبزه و گل آمد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#009900" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5"><b>از رحمت ایزد تبارک</b></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#009900" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5"><b></b></font><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; "><b>پیــوند شــکوفه ها مـبارک</b></span></div><div style="text-align: left;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; "><b><font class="Apple-style-span" color="#663366" size="3">ناصر</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; "><b><font class="Apple-style-span" color="#663366" size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span"><p class="MsoNormal" align="center" style="font-weight: bold; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 15.6pt; "><img src="http://files.namnak.com/users/km/aup/9412/206_pics/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg"></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 15.6pt; "><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">بهارآمد بهار آمد&nbsp; خوش&nbsp; آمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهاری&nbsp; دلگشا&nbsp; و &nbsp; دلكش آمد</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">شهریار</span></b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><b><font class="Apple-style-span"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333">&nbsp;&nbsp;</span></b></font></b></span></p><p></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 15.6pt; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">دكتر ایرج دهقان</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">گویند بهاری شد وگل آمد و دی رفت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ما بی تو ندیدیم كه كی آمد و كی رفت</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">تسلیمی كاشانی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">آمد بهار و گل شدو نوروز هم گذشت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>گرد سرت نگشتم و امروز<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>هم گذشت</span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">عذری تبریزی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">آمد بهار و رفت&nbsp; و&nbsp; من از كنج آشیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; وقتی بر آمدم&nbsp; كه&nbsp; گلی&nbsp; در چمن نماند</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">عاشق اصفهانی&nbsp;</span></b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 24px; ">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">بهار می‌رسد آیا بــــود كه در چمنی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; نشسته پای گل و یاسمین تو باشی ومن</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">هلالی جغتایی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">بهار رفته بــــــاز&nbsp;&nbsp; آمــــــــــد&nbsp; دوباره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; پرستوی&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غربت&nbsp;&nbsp;&nbsp; رفته&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر&nbsp;&nbsp;&nbsp; گرد</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">مهدی سهیلی&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">رسم بد عهدی ایّام&nbsp; چو دید&nbsp; ابر&nbsp; بهار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; گریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد</span><span style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">حافظ</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">مرا&nbsp; هرگه بهار&nbsp; آید به خاطر یاد یار آید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به&nbsp; خاطر&nbsp; یاد&nbsp; یار&nbsp; آید مرا هر گه بهار&nbsp; آید</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">شهریار</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">بهار&nbsp; می‌رسد&nbsp; آهنگ&nbsp; باغ كن زان پیش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; كه&nbsp;&nbsp; رفته&nbsp;&nbsp; باشی&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; بار&nbsp;&nbsp; دگر&nbsp; بهار آید</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">هلالی جغتایی&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">خیّاط&nbsp; &nbsp; &nbsp; ازل&nbsp; &nbsp;&nbsp; ز&nbsp; &nbsp;&nbsp; لاله&nbsp;&nbsp; بر&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیكر&nbsp; كوه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر&nbsp; دوخت &nbsp; قبای&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرخ&nbsp;&nbsp; پا&nbsp; تا سر كوه</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">رشدی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">نوبهار آمد دگر عالم گلستان شد چو تو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ابر گریان گشت چون من باغ خندان شد چو تو</span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">شهیدی قمی&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">بهار &nbsp; مژدة&nbsp;&nbsp; نو&nbsp;&nbsp;&nbsp; داد &nbsp;&nbsp; فكر&nbsp;&nbsp;&nbsp; باده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كنید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ز عمر خویش در این فصل استفاده كنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">ملك‌الشعرا بهار</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">آمد بهار&nbsp; و &nbsp; غنچه&nbsp; گل &nbsp; خنده&nbsp; زد به شاخ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن&nbsp; غنچة&nbsp; كه خنده نبیند دل من است</span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">پژمان بختیاری</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">نوبهار آمد و چون عهد بتان توبه شكست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فصل گل دامن ساقی نتوان داد زدست</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">شهریار&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">آمد&nbsp; بهار&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; باد&nbsp;&nbsp; صبا&nbsp;&nbsp; مشكبار &nbsp;&nbsp; گشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نی‌نی بهشت آمد و نامش بهار گشت</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">سامان شیرازی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">هوا&nbsp;&nbsp; معتدل &nbsp; &nbsp; بوستان &nbsp; &nbsp; دلكش &nbsp; است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; هوای دل&nbsp; دوستان&nbsp; زان&nbsp; خوش&nbsp; است</span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">نظامی&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">روز&nbsp; بهار&nbsp; است&nbsp; خیز &nbsp; تا&nbsp; به&nbsp; تماشا&nbsp; رویم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تكیه&nbsp; بر&nbsp; ایّام&nbsp; نیست&nbsp; تا دگر &nbsp; آید بهار</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">سعدی</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">نوبهار&nbsp; آمد و گل سر زده، چون&nbsp; عارض یار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای گل تازه،&nbsp; مبارك&nbsp; به تو این تازه بهار</span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">رهی معیّری&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">گر دل خلق&nbsp; بود خوش كه بهار آمد&nbsp; و&nbsp; گل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نو&nbsp; هار&nbsp; منی&nbsp; ای&nbsp; لاله&nbsp; رخ&nbsp; گل&nbsp; رخسار</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">رهی معیّری</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; margin-bottom: 3.75pt; text-align: justify; line-height: 18pt; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">بهترین فصل است بین فصلها فصل بهار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بلبلان خوشنوا در نغمه بر هر شاخسار</span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <b><div style="font-weight: bold; text-align: left; color: rgb(102, 51, 102); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">رمضانی ثابت</span></b></span></div><div style="text-align: center;font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></b></span></div><div style="text-align: center;font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; "><br></div><div style="font-weight: bold; text-align: left; color: rgb(102, 51, 102); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 102); font-size: medium; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></b></span></div><div style="text-align: left; "><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3" color="#ffcc00"><b><span lang="AR-SA">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; font-size: 11px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3" color="#ffcc00"><b>منبع :سایت لطایف و ظرایف ادبی استاد شربیانی</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3" color="#993399">میلاد صارمی نایینی&nbsp;</font></p></span></span></b></div></b></font></div> text/html 2020-03-19T19:22:57+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی شهادت امام موسی کاظم علیه السلام http://bargesabz14.mihanblog.com/post/206 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px; font-family: Tahoma; "><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; font-weight: 600; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: rgb(153, 51, 0); ">موجبات شهادت امام موسى&nbsp;كاظم علیه السلام</h3><br style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: black; text-align: center; "><img src="http://img.tebyan.net/big/1383/06/8786188179858211525514713216075212148130106.jpg" width="224" height="170" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-style: initial; border-color: initial; border-top-style: double; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double; border-color: initial; border-top-color: rgb(150, 170, 212); border-right-color: rgb(150, 170, 212); border-bottom-color: rgb(150, 170, 212); border-left-color: rgb(150, 170, 212); "></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">" انتم الصراط الاقوم و السبیل الاعظم و شهداء دارالفناء و شفعاء دارالبقاء. (1)؛ شما راست ‏ترین راه ها و بزرگترین شاهراه ها هستید. شما شهیدان این جهان و شفیعان آن جهانید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">همه ائمه اطهار علیهم السلام به استثناى وجود مقدس حضرت حجت عجل الله تعالى فرجه كه در قید حیات هستند، شهید از دنیا رفته‏اند؛ هیچ یک از آنها با مرگ طبیعى و با اجل طبیعى و یا با &nbsp;یك بیمارى عادى از دنیا نرفته‏اند، و این یكى از مفاخر بزرگ آنهاست. خود آنان همیشه آرزوى شهادت در راه خدا را داشتند كه ما مضمون آن را در دعاهایى كه آنها به ما تعلیم داده‏اند و خودشان مى‏خوانده‏اند مى‏بینیم. على علیه السلام مى‏فرمود: "من تنفر دارم از این كه در بستر بمیرم، هزار ضربه ‏شمشیر بر من وارد بشود بهتر است از این كه آرام در بستر بمیرم." و ما نیز در دعاها و زیاراتى كه قرائت مى‏كنیم یكى از فضائل ائمه را به این نام یادآوری می کنیم كه آنها از زمره شهدا هستند و شهید از دنیا رفته‏اند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">در اصطلاح، «شهید» لقب وجود مقدس امام حسین علیه السلام است و ما معمولا ایشان را به لقب‏«شهید» مى‏خوانیم: «الحسین الشهید». همان طور كه لقب امام ششم &nbsp;را‏ «جعفرالصادق‏» و لقب امام موسى بن جعفر را ‏« موسى الكاظم‏» مى‏گوییم ، لقب سیدالشهداء نیز« الحسین الشهید» است. ولى این بدان معنى نیست كه ائمه دیگر ما شهید نشده‏اند. همان طور كه اگر موسى بن جعفر را ‏«الكاظم‏» می نامیم معنایش این نیست كه سایر ائمه" كاظم" نبوده‏اند -"كاظم‏" یعنى كسى كه بر خشم خود مسلط است- ، یا اگر به امام هشتم مى‏گوییم «الرضا» معنایش این نیست كه دیگران مصداق‏«الرضا» نیستند، و یا اگر امام ششم را «الصادق‏» می نامیم ، معنایش این نیست كه دیگران العیاذ بالله صادق نیستند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "></p><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; font-weight: 600; text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(153, 51, 0); "><a name="تاثیر مقتضیات زمان در شكل مبارزه" href="http://www.tebyan.net/religion_thoughts/articles/theinfallibles/imamkazim/2004/9/10/21306.html#موجبات شهادت امام موسى&nbsp;كاظم علیه السلام" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none; color: rgb(42, 97, 179); ">تاثیر مقتضیات زمان در شكل مبارزه</a></h2>اینجا این سوال مطرح می شود كه چرا &nbsp;سایر ائمه را "شهید" می گوییم؟ با این که بر اساس اسناد تاریخی ایشان در مقابل دستگاه هاى جور زمان خودشان قیام نكرده و شمشیر نكشیده اند؟ و ظاهر سیره ‏شان نشان مى‏دهد كه روش ایشان با روش امام حسین(ع) متفاوت بوده است.<p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">این که ما تصور کنیم &nbsp;سایر ائمه با روش امام حسین(ع) در این جهت اختلاف و تفاوت داشته است، تصور غلطی است. این هم که برخی فکر می کنند بنای امام حسین علیه السلام بر مبارزه با دستگاه جور زمان خود بود ولى سایر ائمه بنای مبارزه را نداشتند، تفکر نادرستی است. امكان ندارد مقام مقدس امام &nbsp;با دستگاه ظلم و جور زمان خودش سازش كند و خودش را با آن منطبق كند؛ بلكه همیشه با آنها مبارزه مى‏كند. تفاوت در این است كه شكل مبارزه فرق مى‏كند. یك وقت مبارزه علنى است و اعلان جنگ می شود؛ و وقتی دیگر، مبارزه هست ولى نوع مبارزه فرق مى‏كند. یعنی مقتضیات زمان در شكل مبارزه&nbsp; تاثیر می گذارد. هیچ وقت مقتضیات زمان در این جهت نمى‏تواند تاثیر داشته باشد كه در یك زمان سازش با ظلم جایز نباشد ولى در زمان دیگر جایز باشد. در واقع سازش با ظلم در هیچ زمانى و در هیچ مكانى و به هیچ شكلى جایز نیست، اما ممكن است شكل مبارزه فرق كند. تاریخ ائمه اطهارعموماً حكایت مى‏كند كه همیشه در حال مبارزه بوده‏اند. اگر مى‏گویند مبارزه در حال تقیه، مقصود سكون و بى تحركى نیست.« تقیه‏» از ماده ‏«وقى‏» است، مثل تقوا كه از ماده ‏«وقى‏» است. تقیه معنایش این است که به شكل مخفیانه‏ و در یك حالت استتار از خود دفاع كردن؛ نه دست از مبارزه برداشتن.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">همه ائمه اطهار این افتخار را دارند كه در زمان خودشان با هیچ خلیفه جورى سازش نكردند و همیشه در حال مبارزه بودند. ایشان در مقابل خلفایی نظیر عبدالملك مروان، اولاد عبدالملك، پسرعموهاى عبدالملك، بنى العباس، منصور دوانیقى، ابوالعباس سفاح، هارون الرشید، مامون و متوكل و ... که از بدنام‏ ترین افراد تاریخ هستند، ایستادند و به انحاء مختلف مبارزه نمودند. اگر مقاومت ائمه اطهار در مقابل اینها نبود، و اگر ایشان فسق ها و انحراف هاى آنان را برملا نمى‏كردند و غاصب بودن و نالایق بودن آنها را به مردم تذکر نمى دادند‏، امروز ما هارون و مخصوصاً مامون را در ردیف قدیسین مى‏شمردیم. اگر ائمه، باطن مامون را آشكار نمى‏كردند و وى را معرفى نمى‏نمودند، مسلما امروز او یكى از قهرمانان بزرگ علم و دین در دنیا تلقى مى‏شد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">در این مقاله بحث ما در زمینه عواملی است که موجبات شهادت امام موسى بن جعفرعلیهماالسلام را فراهم نموده است. البته در این كه موسى بن جعفرعلیهماالسلام به شهادت رسیده، از مسلمات تاریخ است. بنا بر معتبرترین و مشهورترین روایات، موسى بن جعفرعلیهماالسلام چهار سال در كنج ‏سیاه چالهاى زندان به سر برد و در زندان هم به شهادت رسید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: black; text-align: center; "><img src="http://img.tebyan.net/big/1383/06/16304896241250191431936919621762114105158.jpg" width="206" height="164" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-style: initial; border-color: initial; border-top-style: double; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double; border-color: initial; border-top-color: rgb(150, 170, 212); border-right-color: rgb(150, 170, 212); border-bottom-color: rgb(150, 170, 212); border-left-color: rgb(150, 170, 212); "></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "></p><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; font-weight: 600; text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(153, 51, 0); "><a name="امام در زندان بصره" href="http://www.tebyan.net/religion_thoughts/articles/theinfallibles/imamkazim/2004/9/10/21306.html#موجبات شهادت امام موسى&nbsp;كاظم علیه السلام" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none; color: rgb(42, 97, 179); ">امام در زندان بصره</a></h2>امام فقط در یك زندان محبوس نبود، بلکه&nbsp; در زندان هاى متعدد به سر برد. ایشان را از این زندان به آن زندان منتقل مى‏كردند، و راز مطلب این بود كه در هر زندانى كه امام را مى‏بردند، پس از اندك زمانی زندانبان مرید امام مى‏شد. اولین حبس امام در هفتم ماه ذى الحجه سال 178، از زندان بصره آغاز گردید. امام را تحویل &nbsp;عیسى بن جعفربن ابى جعفر منصور، - &nbsp;نوه منصور دوانیقى- &nbsp;والى بصره دادند. او &nbsp;یك مرد عیاش و شرابخوار، و اهل رقص و آواز بود. مدتى که از زندانی بودن امام گذشت، كم كم عیسى بن جعفر علاقه ‏مند و مرید امام شد.عیسی بن جعفر بر اساس تبلیغات حکومت تصور مى‏كرد كه امام کاظم (ع) مردى ‏یاغى است كه &nbsp;مدعى خلافت است، ولی پس از چندی همجواری با امام دریافت که ایشان نه تنها دل به دنیا نبسته است بلکه غرق در معنویت است. و اگر مساله خلافت ‏براى ایشان مطرح است از جنبه معنویت مطرح است نه این كه یك مرد دنیا طلب باشد. همین مسائل باعث شد که وضع تغییر کند و عیسی دستور داد اتاق بسیار خوبى &nbsp;در اختیار امام قرار دادند و رسماً از امام پذیرایى مى‏كرد. از آن طرف هارون محرمانه به عیسی پیغام داد كه امام را بکشد. عیسی جواب داد که چنین كارى نمى‏كند. پس از این که هارون برای اجرای دستورش فشار زیادی آورد؛ عیسی &nbsp;نامه ای به خلیفه نوشت كه "دستور بده زندانی را از من تحویل بگیرند والا &nbsp;او را آزاد مى‏كنم، من نمى‏توانم چنین مردى را به عنوان یك زندانى نزد خود نگاه دارم." و البته چون عیسی بن جعفر پسرعموى خلیفه و نوه منصور بود، برای حرفش احترام قائل بودند.<p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "></p><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; font-weight: 600; text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(153, 51, 0); "><a name="امام در زندان هاى مختلف" href="http://www.tebyan.net/religion_thoughts/articles/theinfallibles/imamkazim/2004/9/10/21306.html#موجبات شهادت امام موسى&nbsp;كاظم علیه السلام" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none; color: rgb(42, 97, 179); ">امام در زندان هاى مختلف</a></h2>بالاخره امام را از بصره به بغداد آوردند و تحویل فضل بن ربیع دادند. فضل بن ربیع، پسر« ربیع‏» حاجب -دربان- معروف است. (2) پس از مدتی فضل هم &nbsp;به امام علاقه ‏مند شد و وضع امام را تغییر داد که وضع بهترى بود. جاسوسان به هارون خبر دادند كه موسى بن جعفر در زندان فضل بن ربیع به خوشى زندگى مى‏كند، در واقع زندانى نیست و مثل میهمان است. هارون امام را از او گرفت و تحویل فضل بن یحیاى برمكى داد. فضل بن یحیى هم بعد از مدتى شروع به خوشرفتاری با امام كرد كه هارون خیلى خشمگین شد و جاسوس فرستاد که تحقیق كنند؛ و چون دیدند که جریان صحت دارد، هارون امام را از او نیز تحویل گرفت و فضل بن یحیى مغضوب واقع شد. پس از آن یحیى برمكى پدر فضل، براى این كه مبادا به سبب سرپیچی پسرانش از اوامر هارون از چشم هارون بیافتند، در مجلسى سر زده &nbsp;نزد هارون رفت و گفت: اگر از پسرم تقصیری سر زده، من حاضرم اوامر شما را اطاعت كنم؛ پسرم توبه كرده است، او را ببخشید. یحیی پس از آن که دل هارون را به دست آورد، به بغداد آمد &nbsp;و امام را از پسرش تحویل گرفت و تحویل زندانبان دیگرى به نام سندى بن شاهك داد كه گفته می شود مسلمان نبود. در زندان او خیلى بر امام سخت گذشت، و امام در زندان او هیچ روى آسایش ندید.<p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "></p><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; font-weight: 600; text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(153, 51, 0); "><a name="در خواست هارون از امام" href="http://www.tebyan.net/religion_thoughts/articles/theinfallibles/imamkazim/2004/9/10/21306.html#موجبات شهادت امام موسى&nbsp;كاظم علیه السلام" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none; color: rgb(42, 97, 179); ">در خواست هارون از امام</a></h2>در آخرین روزهایى كه امام زندانى بود و تقریباً یك هفته بیشتر به شهادت ایشان باقى نمانده بود، "هارون" یحیى برمكى را نزد امام فرستاد و با نرمی و ملایمت به او گفت از طرف من به پسرعمویم سلام برسان و به او بگو بر ما ثابت ‏شده كه تو گناهى و یا تقصیرى نداشته‏ای ولى متأسفانه من قسم خورده‏ام كه تا تو اعتراف به گناه نكنى و از من تقاضاى عفو ننمایى، تو را آزاد نكنم؛ البته لازم نیست هیچ كس هم ‏بفهمد. همین قدر که در حضور همین یحیى اعتراف كنی کافی است، چرا که من نمی توانم سوگند خود را بشکنم.<p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">امام آن روح مقاوم و بزرگ، به یحیی پاسخ می دهد:« به هارون بگو از عمر من دیگر چیزى باقى نمانده است‏» و پس از یك هفته امام را مسموم نمودند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "></p><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; font-weight: 600; text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(153, 51, 0); "><a name="علت دستگیرى امام" href="http://www.tebyan.net/religion_thoughts/articles/theinfallibles/imamkazim/2004/9/10/21306.html#موجبات شهادت امام موسى&nbsp;كاظم علیه السلام" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none; color: rgb(42, 97, 179); ">علت دستگیرى امام</a></h2>چرا هارون دستور دستگیری امام را داد؟ پاسخ روشن است: خلیفه &nbsp;به موقعیت اجتماعى امام حسادت مى‏ورزید و احساس خطر مى‏كرد، او برای &nbsp;حکومتش احساس امنیت نداشت. زمانی كه هارون تصمیم مى‏گرفت ولایتعهدی &nbsp;را براى پسرش امین، و بعد از او براى دیگر پسرانش مامون و مؤتمن تثبیت كند؛ علما و برجستگان شهرها را دعوت مى‏نمود تا همگی در آن سال به مكه بروند چرا كه مى‏خواست در آنجا از همه بیعت ‏بگیرد. اما برای چنین برنامه ای مانعی بزرگ وجود داشت و آن مانع امام کاظم علیه السلام بود. آن كسى كه اگر در آن جمع حضور می داشت و چشمها به او می افتاد، این فكر در اذهان ایجاد مى‏شد که آن كسی که &nbsp;‏براى خلافت لیاقت دارد امام کاظم علیه السلام است و در اینجا قطعا نقشه های هارون به هم می خورد. پس وقتى كه به مدینه آمد، دستور زندانی کردن امام &nbsp;را داد.<p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp;در تاریخ آمده است که یحیى برمكى به اطرافیانش گفت: من گمان مى‏كنم خلیفه &nbsp;ظرف امروز و فردا دستور بدهد موسى بن جعفر را توقیف كنند. گفتند چطور؟ گفت: من همراهش بودم كه به زیارت حضرت رسول در مسجدالنبى رفتیم، وقتى كه خواست‏ به پیغمبر سلام بدهد، دیدم این گونه سلام مى‏گوید: السلام علیك یا ابن العم&nbsp; یا رسول الله. بعد گفت: من از شما معذرت مى‏خواهم كه مجبورم فرزند شما موسى بن جعفر را توقیف كنم.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">بالاخره هارون دستور داد جلادهایش به سراغ امام بروند. اتفاقا امام در خانه نبود. ایشان به مسجد پیغمبر رفته بود. سربازها به مسجد رفتند و وقتى وارد شدند كه امام در حال نماز بود. مهلت ندادند كه موسى بن جعفر نمازش را تمام كند، در همان حال نماز، ایشان را كشان كشان از مسجد پیغمبر بیرون بردند كه حضرت نگاهى به قبر رسول اكرم كرد و عرض كرد: السلام علیك یا رسول الله، السلام علیك یا جداه، ببین امت تو با فرزندان تو چه مى‏كنند؟!</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">چرا هارون این اعمال را انجام داد؟ مگر امام قیامی بر پا کرده بود؟ از مسلمات تاریخ است که ایشان قیام نکرده بود ولی وجود خود امام برای هارون و حکومتش خطر داشت، چون خلیفه مى‏خواست براى ولایتعهدی فرزندانش بیعت‏ بگیرد؛ هارون نگران بود که امام اعلام نماید هارون و فرزندانش غاصب خلافتند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; "></p><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; font-weight: 600; text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(153, 51, 0); "><a name="سخن مامون" href="http://www.tebyan.net/religion_thoughts/articles/theinfallibles/imamkazim/2004/9/10/21306.html#موجبات شهادت امام موسى&nbsp;كاظم علیه السلام" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none; color: rgb(42, 97, 179); ">سخن مامون</a></h2>عملکرد مامون به گونه ای بوده است كه بسیارى از مورخین او را شیعه مى‏دانند، و مى‏گویند از علماى شیعه بوده است. این مرد مباحثاتىمنطقی با علماى اهل تسنن داشته است كه در متن تاریخ ضبط است. چند سال پیش یك قاضى سنى اهل تركیه‏اى كتابى نوشته بود كه به فارسى نیز ترجمه شد به نام ‏« تشریح و محاكمه درباره آل محمد». در آن كتاب، مباحثه مامون با علماى اهل تسنن درباره خلافت ‏بلا فصل حضرت امیر(ع) نقل شده است. نوشته‏اند زمانی خود مامون گفت: اگر گفتید چه كسى تشیع را به من آموخت؟ گفتند چه كسى؟ گفت: پدرم هارون. من درس تشیع را از پدرم هارون آموختم. گفتند: پدرت هارون كه با شیعه و ائمه شیعه از همه دشمن‏تر بود. گفت: در عین حال قضیه از همین قرار است. در یكى از سفرهایى كه پدرم به حج رفت، ما همراهش بودیم. من بچه بودم، همه به دیدنش مى‏آمدند، مخصوصاً مشایخ، معاریف و كبار. دستور داده بود هر كسى كه مى‏آید، اول خودش را معرفى كند، یعنى اسم خودش و پدرش و اجدادش را تا جد اعلایش بگوید تا خلیفه بشناسد كه او از قریش است ‏یا از غیر قریش؛ و اگر از انصار است، ‏خزرجى است ‏یا اوسى. هر كسى كه مى‏آمد، اول دربان نزد هارون مى‏آمد و مى‏گفت: فلان كس با این اسم و این اسم پدر و غیره آمده است. روزى دربان آمد گفت آن كسى كه به دیدن خلیفه آمده است مى‏گوید: "بگو موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب." تا این را گفت، پدرم از جا بلند شد، گفت: بگو بفرمایید، و بعد گفت: همان طور سواره بیایند و پیاده نشوند؛ و به ما دستور داد كه از ایشان استقبال كنیم. ما رفتیم. مردى را دیدیم كه آثار عبادت و تقوا در ظاهرش كاملا هویدا بود. نشان مى‏داد كه از آن عباد است. سواره بود كه مى‏آمد، پدرم از دور فریاد كشید: شما را سوگند مى‏دهم كه همین طور سواره نزدیك بیایید، و او چون اصرار زیاد پدرم را دید &nbsp;یك مقدار روى فرش ها سواره آمد. به امر هارون دویدیم ركابش را گرفتیم و او را پیاده كردیم. هارون وى را بالا دست‏ خودش نشاند و مؤدب نشست، و بعد سؤال و جواب هایى كرد:<p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">- عائله ‏تان چند نفرند؟ معلوم شد عائله‏اش خیلى زیاد است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">- &nbsp;وضع زندگیتان چطور است؟ امام پاسخ دادند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">- عوایدتان از کجا تأمین می شود؟</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">پس از این سوال و جواب ها وی &nbsp;رفت. وقتى خواست ‏برود پدرم به ما گفت: بدرقه كنید، در ركابش بروید. و ما به امر هارون تا در خانه‏اش در بدرقه‏اش رفتیم، كه او آرام به من گفت تو خلیفه خواهى شد و من یك توصیه بیشتر به تو نمى‏كنم و آن این كه با اولاد من بدرفتارى نكن.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">ما نمى‏دانستیم این كیست. برگشتیم. من از همه فرزندان ناراحت تر بودم، وقتى خلوت شد به پدرم گفتم این كى بود كه تو این قدر او را احترام كردى؟ خنده‏اى كرد و گفت: اگر راستش را بخواهى این مسندى كه ما بر آن نشسته‏ایم مال اینهاست. گفتم آیا به این حرف اعتقاد دارى؟ گفت: اعتقاد دارم. گفتم: پس چرا واگذار نمى‏كنى؟ گفت: مگر نمى‏دانى "الملك عقیم"؟ تو كه فرزند من هستى، اگر بدانم كه مدعى من می شوى، آنچه را كه چشمهایت در آن قرار دارد از روى تنت ‏بر مى‏دارم.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">پس از مدتی هارون شروع کرد به صله دادن. پول هاى گزاف برای افراد مى‏فرستاد، پول هایی به میزان پنج هزار دینار زر سرخ، چهارهزار دینار زر سرخ و غیره. من فکر کردم لابد پولى كه براى این مردى كه این قدر برایش احترام قائل است مى‏فرستد خیلى زیاد خواهد بود. ولی دیدم كمترین پول را براى او فرستاد؛ یعنی دویست دینار. سؤال كردم که علت این کار چیست؟ گفت: مگر نمى‏دانى اینها رقیب ما هستند. سیاست ایجاب مى‏كند كه اینها همیشه تنگدست‏ باشند و پول نداشته باشند؛ زیرا اگر زمانى امكانات اقتصادى ‏شان زیاد شود، یك وقت ممكن است كه صد هزار شمشیر علیه پدر تو قیام كند.</p><p style="text-align: right;font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br></p><p style="text-align: left;font-family: Tahoma; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><b><font color="#cc33cc">میلاد صارمی نایینی</font></b></p></span></div> text/html 2020-03-17T10:51:59+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی چهار شنبه سوری http://bargesabz14.mihanblog.com/post/268 <div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#ff0000"><b>جشن سوری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#ff0000"><b>امسال به خاطر همه دوست داشتن ها در خانه میمانیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><font color="#009900">فرا رسیدن بهار و آغاز سال 1393<br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; font-size: x-small; vertical-align: baseline;">پیشا پیش<br></span>بــر شمــا عــزیــزان خجــسته بــــــاد</font></strong></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.1875px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">یکی از جشن‌های آتش که در ایران باستان برای پیش درآمد یا پیش‌باز نوروز برگزار می‌شده و آمیزه‌ای از چند آیین گوناگون است، جشن سوری بوده‌است. سوری به یک چم (معنی) سرخی است و اشاره به سرخی گل است که در این روز می‌افروخته‌اند. در تاریخ بخارا آمده‌است:</p><blockquote class="templatequote" style="margin-top: 0px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.1875px; text-align: start;"><div class="Bug6200">چون امیر سدید منصوربن نوح به ملک نشست، هنوز سال تمام نشده بود که در <font color="#ff0000">شب سوری</font> چنان که عادت قدیم است آتشی عظیم افروختند.</div></blockquote><p style="margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.1875px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">این آتش را در شب سوری که هم‌زمان با روزهای «بهیژک» یا «پنچهٔ دزدیده» بود برای گریزاندن سرما و فراخوانی گرما، آن هم بیشتر بر روی بامها می‌افروختند که هم شگون داشته و هم به باور نیاکانمان، تنورهٔ آتش و دود بر بامها، فروهر درگذشتگان را به خانه‌های خود رهنمون می‌کرده‌است.</p><p style="margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.1875px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">به دیگر سخن این&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C" title="آتش‌افروزی" style="text-decoration: none; background-image: none;"><font color="#cc0000">آتش‌افروزی</font></a>&nbsp;بر بام خانه‌ها، آخرین گام از آیین‌های&nbsp;<i>گاهنبار پنجه</i>&nbsp;یا ده روز پایان سال است. این ده روز را ده روز فروردیان یا فروردیگان می‌گویند که دربرگیرندهٔ پنجه کوچک (پنج روز نخست-اشتاد روز تا اناران- از ماه اسفند در گاهشماری زرتشتی، برابر با&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF" title="۲۵ اسفند" style="text-decoration: none; background-image: none;"><font color="#009900">بیست و پنجم اسفند ماه</font></a>&nbsp;بنا به گاهشمار رسمی کشور) و پنجه بزرگ (پنجهٔ دزدیه، پنج روز پایان سال) می‌باشد<sup id="cite_ref-5" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: -webkit-isolate;"></sup></p><p style="margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 19.1875px; font-family: Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">چند روز پیش از نوروز مردمانی به نام آتش‌افروزان که پیام‌آور این جشن اهورایی بودند به شهرها و روستاها می‌رفتند تا مردم را برای این آیین آماده کنند. آتش‌افروزان، زنان و مردانی هنرمند بودند که با برگزاری نمایشهای خیابانی، دست‌افشانی‌ها، سرودها و آوازهای شورانگیز به سرگرم کردن و خشنود ساختن مردمان می‌پرداختند؛ آنها از هفت روز پیش از نوروز تا دو هفته پس از نوروز با پدید آمدن تاریکی شامگاه، در تمامی جایهای شهر و ده آتش می‌افروختند و آن را تا برآمدن خورشید روشن نگاه می‌داشتند. این آتش، نماد و نشانهٔ نیروی مهر و نور و دوستی بود. هدف آتش‌افروزان برگرداندن نیروی فزاینده و نیک به مردمان برای چیره شدن بر غم و افسردگی بود. همین هدف مهمترین دلیل برپایی جشن سده در میانه زمستان هم هست.</p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="posttitle" style="text-align: center; padding-right: 7px; padding-top: 6px; padding-bottom: 2px; direction: rtl;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://persian-star.net/1387/12/27/3/10.gif" alt=""></div><div class="posttitle" style="padding-right: 7px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 128); padding-top: 6px; padding-bottom: 2px; direction: rtl; text-align: right;"><a href="http://alaska.blogfa.com/post-119.aspx" style="color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none;">چهارشنبه سوری</a></div><div class="postbody" style="padding-right: 12px; line-height: 1.5em; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; padding-top: 5px; padding-bottom: 7px; text-align: right;"><div align="justify">آتش نه تنها در نزد ایرانیان که از اقوام کهن هستند، بلکه در میان بیشتر اقوام کهن چه هند و&nbsp; اروپایی و چه غیره وجودی مقدس بوده است. در روایت های کهن هند و ایرانی، آتش (آذر) فرزند اهورامزدا بوده و همچنین در نوشته های اوستایی لقب وی پسر اهوراست. عقیده به پاکی و پاک کنندگی آتش چنان بوده است که یکی از آزمایش های اثبات بی گناهی، گذر از میان آتش بوده که برجسته ترین آن، گذر سیاووش از میان آتش است. نام آذر در گاهشماری اوستایی بعد از اهورامزدا و امشاسپندان بلافاصله می آید که نشان از اهمیت وی دارد. نام روز نهم به نام آذر نامزد گردیده است. در میان جشن های مهم و کهن ایرانی جشن آتش یکی از مهم ترین آنهاست که جشن سده نام دارد. اهمیت آتش چنان بوده که نخستین جشن را در اسطوره ها پیدایش آتش و قبله شدن آتش در میان اقوام هند و ایرانی دانسته اند. ایرانیان پیش از برپاکردن هر جشن برای نیایش به آتشکده ها می رفتند. شاهان کیانی و هخامنشی و ساسانی برای پیروزی به آتشکد ها می رفتند و نذر می کردند.</div><div align="justify">رسم آتش افروزی پیس از فرا رسیدن سال نو بسیار کهن و قدیمی است. بسیاری از اسطوره شناسان، آن را به هنگام هم زیستی هند و اروپائیان بر می گردانند. هر چند در نزد اقوام دیگر هم مانند بابلیان و سومری ها رواج داشته است.&nbsp;</div><p align="justify"><br>در گاهشماری باستانی ایران گفتیم که سال ایرانی 12ماه و هرماه 30 روز در نتیجه می شود 360، اما سال بعد 5 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه بعد آغاز می شود. این 5 روز را به نام گاهان اشو زرتشت نام نهادند. در میان اقوام کهن اعتقاد بر این بود که این 5 روز آخر سال خارج از زمان جهانی است و این مدت متعلق است به مردگان یا همان چیزی که ایرانیان به آن می گویند فروهر faravahara یا فره وشی که در پهلوی forohar شده است. به این 5 روز پنجه ی دزدیده شده می گفتند.</p><p align="justify">در کتاب بندهشن (بندهش از دو واژه بن (پایه) + دهشن (آفرینش) درست شده که می شود گفت با سفر آفرینش (کتاب آفرینش) ادیان سامی یکی است) در مورد فروهرها این چنین آمده است: "اورمزد انسان را پنج نیرو آفرید که عبارتند از تن، جان، روان، ادونگ و فروهر. بدن یا تن جزء مادی است و جان پیوستگی بسیار با باد دارد و مانند آن سبک و گریزنده است. روان نیرویی است در بدن که می تواند ببیند و بشنود و بگوید و... اودنگ (که به زیان امروزی می شود آیینه) همان تصویر ،شکل و صورت است و جای آن در کره ی خورشید است. اما فروهر نیرویی است که از نزد اورمزد می آید. پس از مرگ بدن نیز به نزد اوزمزد باز می گردد".</p><p align="justify">در اعتقادات کهن ایرانی اهورامزدا آفرینش را در شش نوبت از سال آفرید. برای همین است که در گاهشمار ایرانی هفته وجود ندارد. این نوبت های آفرینش را گاهنبار یا گهنبار می نامند.</p><p align="justify"><strong>این شش گاهنبار عبارتند از:</strong><br>1- میدیوزرم گاه (آفرینش آسمان)<br>2- میدیوشم گاه (آفرینش آب)<br>3- پتی شهیم گاه (آفرینش زمین)<br>4- ایاسریم گاه (آفرینش گیاهان)<br>5- میدیاریم گاه (آفرینش چهارپایان)<br>6- همس پت میدیم گاه (آفرینش انسان)</p><p align="justify">هریک از این گاهنبار ها 5 روز به درازا می کشد. اولین آن ها از روز خور تا دی به مهر اردیبهشت و آخرین آنها در روز های کبیسه سال است که نام گاثهای اشو زرتشت را بر روی آنها گذاشته اند. در همین روزها است که جشن فره وشی ها برگزار می شود.</p><p align="justify"><strong>مروری کوتاه به آنچه گفته شد به ما نشان می دهد که:</strong><br>1- پنج روز آخر سال به اعتقاد اقوام کهن هند و اروپایی و همچنین دیگران مانند سومریان بابلیان ایلامیان و مصریان خارج از زمان جهانی بوده است وبه مردگان تعلق داشته است.<br>2- در این 5 روز به اعتقاد هندو ایرانیان انسان آفریده شد.<br>3- این روزها با فروهرها ارتباط دارند.</p><p align="justify">اعتقاد بر این بوده است که در روزهای کبیسه، فروهر مردگان به این جهان باز می گشتند و به دیدار خانواده ها و آشنایان خود می رفتند. اعتقاد بر این بود که خانواده ی درگذشته با روشن کردن آتشی که به آن سوریک (ik پسوند نسبت در زبان پهلوی ساسانیک و به معنای سرخ است) گفته می شده؛ فروهر درگذشتگان خود را راهنمایی می کردند که خانه ی خود را پیدا کنند. این آتش بعد از فرو رفتن خورشید در روز انارام از ماه آرمئتی سپندارمذ روشن می شود و در تمام روز های همس پت میدیم گاه و تا نوروز روشن می ماند. در کنار آتش سوریک که در زبان فارسی دری نوین به سوری بدل شده است گل، شراب، شیرینی، غذا، پر مورد و سرو برای فروهر ها بالای بام می گذاشتند تا اینکه فروهرها از اینکه به یاد آنها هستند از خانواده های خود خشنود گردند. آتش سوریک در مجمرهای خانگی که نشان زنده بودن خاندان و دودمان بود نگهداری می شده است و در روی آن کندور می سوختند و برای فروهر خود نماز می خواندند.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><strong>انچه گفته شد فلسفه ی آتش افروزی برای فروهر در گذشتگان در 5 روز پایان سال بود. اما پس آتش چهار شنبه سوری چیست؟</strong><br>افروختن آتش در چهار شنبه ی پایان سال و جشن سوری در دوره ی بعد از دورن شده تازیان به ایران رواج پیدا کرده است. با درون شدن تازیان به ایران بسیاری از آیین ها و جشن های ایرانی کم رنگ و حتی برخی از آنها از بین رفت و فرهیختگان و دل سوختگانی که قصد نگاهداری آیین های خود را داشتند در برخی موارد تا می توانستند آیین های ایرانی را با لباس دین اسلام نگاهبانی کردند (نمونه بارز آن در مورد مکان های گرامی ایرانی، آرامگاه کوروش بزرگ است؛ که در هنگام درون شد تازیان با نام مقبره مادر سلیمان نبی از تخریب آن جلو گیری کردند). جشن سوری نیز به نظر می آید از همین پوشش ها و تفسیر ها بوده است و برای زنده نگاهداری آیین آتش افروزی با لباس دینی جدید آرایش خورد و چهارشنبه سوری را متولد کردند .<br>می دانیم که امویان تازی بسیار با ایرانیان و ایرانی گری دشمن بودند. ایرانیان با درون شد تازیان، آیین های خود را مخفیانه و نهان برگزار می کردند و جشن پیدایش آتش که همان سده است را برای نخستین بار بعد از دورن شدن تازیان به ایران به صورت آشکار در سال 312 خورشیدی (323 قمری) به دست بزرگ مردی از تبار ساسانیان به نام مردآویج در اصفهان برپا کردند. مجال اندک هنگامی به ایرانیان دست داد که بزرگ مرد ایرانی ابومسلم خراسانی امویان را بر انداخت. عباسیان که وام دار ایرانیان بودند روی خوشتری به ایرانیان نشان می دادند. حکام عباسی با بر پایی جشن های مهرگان و سده بیشتر قصد دریافت هدایای استان های ایرانی را داشتند. ولی ایرانیان که فرصت را غنیمت می دیدند به احیای نسبی فرهنگ کهن خود کمر بستند و بسیاری از جشن ها و آیین ها را که تا آن روزها نهان بود آشکارا بر پا کردند. حتی در دوران هارون و مامون عباسی بسیاری از کتاب ها و نوشته های پهلوی با امکانات دولتی به عربی یا فارسی دری نوین برگردان شد.<br>در یکی از سال ها که جشن سوری آزاد تر و گسترده تر برگزار می شد این جشن مقارن شد با شب چهار شنبه و چون اعراب چهارشنبه را روزی نحس می دانند جشن سوری را در شب چهارشنبه آخر سال ترتیب دادند. توجه داشته باشید که در گاهشمار ایرانی هفته وجود ندارد. پس چهارشنبه یا هر شنبه ی دیگر در گاهشمار ایرانی منتفی است .باز اگر به روزهای ایرانی نگاه کنید همه ی 30 روز، نام اهورا مزدا و امشاسپندان و ایزدان را دارا هستند. پس نه تنها ایرانیان روزی را نحس نمی دانستند بلکه همه ی روز های ماه و سال را خجسته می دانستند. گفتیم که آتش سوریک در 5 روز آخر سال روشن بوده است نه تنها در یک شب. تثبیت این روز را به عنوان جشن سوری به زمان هارون و برخی به مامون عباسی نسبت داده اند که به نظر من با پیشینه ایرانی دوستی و کمک های ایرانیان به این دو زیاد دور از عقل هم نیست. می گویند عباسیان خود در این جشن ها شرکت می کردند و برای شادی بیشتر مجلس پرندگانی را نفت آلود می کردند و آتش می زدند و به پرواز وا می داشتند.</p><p align="justify"><br>ایرانیان که از جشن سده نیز دور افتاده بودند، این فرصت را محترم دانستند و با فراهم کردن هیزم و خار های بیابان آتش های بزرگی را می افروختند و دور آن جمع می شدند و به شادی می پرداختند و با خواندن سرود معروف "زردی من از تو ، سرخی تو از من" هم یاد سده را زنده نگاه می داشتند هم آتش سوریک و هم خواستار ریختن گناهان و از بین رفتن بیماری و ناخوشی های خود بودند. اما چه زمانی خواندن سرود سوری و از روی آتش پریدن رواج یافت به طور حتم مشخص نیست.<br>با یک مقایسه کوچک می توان در یافت که چهارشنبه سوری یک مراسم مشتق از سده و جشن فروهرها است با کمی دگرگونی.</p><p align="justify">1- جشن فره وشی ها در 5 روزو شب برگزار می شود اما چهارشنبه سوری 1شب.<br>2- در گاهنامه ایرانی هفته وجود ندارد.<br>3- جشن فروهر ها برای خوش آمد آنان است و برای راهنمایی است که آتش افروزی می کنند.<br>4- همه ی روز های ایرانی دارای شگون و خجسته هستند و روز نحسی مانند چهارشنبه در آن نیست.<br>5- آتش افروزی فروهر ها در بالای بام است.<br>6- آتش افروزی فروهر ها در مجمر و کوچک است.<br>7- آتش چهار شنبه سوری بزرگ به مانند جشن سده است.<br>8- پریدن از روی آتش در نزد ایرانیان مزدیسنا گناه محسوب می شود و بی احترامی به<br>آیین و کیش زرتشتی است.<br>9- آتش مجمر تطهیر یافته و از هیزم خاص آتش جاویدان آتشکده ها تهیه می شود اما آتش چهار شنبه سوری این گونه نیست.<br>10- آتش مجمر فرو شی ها برای افراد خاص افروخته می شود و اشتراک خانوادگی دارد، اما آتش چهارشنبه سوری همگانی است و قصد آمرزش ندارد.</p><p align="justify">باری به هر جهت با اینکه به نظر می آید مخلوط شدن سده و جشن فرو هر ها باعث بوجود آمدن چهارشنبه سوری شده است اما آیینی است که در باور های عامیانه ی ایرانیان ریشه دوانده است و باید بخش های نیکوی ان را پاسداری کرد.</p><p align="justify"><br><strong>جشن چهارشنبه سوری مانند دیگر جشن های ایرانی آیین های ویژه خود را دارد که به اختصار بررسی می کنیم:</strong></p><p align="justify">1- آجیل مشکل گشا: این آجیل همان لرکlurk یا آجیل گاهنبارها است که در میان زرتشتیان با ترکیب هفت گونه خشک بار شامل، پسته، بادام، سنجد، برگه ی هلو، انجیر و خرما تشکیل می شود؛ که گاهی نارگیل، قیسی و مویز و نبات هم به آن می افزایند.<br>2- فال گوش: در مناطق زرتشتی نشین با ایستادن در زیر بام ها خواستار شنیدن پیامی از وی فروهی ها می باشند.<br>3- فال کوزه: در این شب درون کوزه اشعاری (بیشتر حافظ) را درون کوزه ای همراه با چیزی از افراد مانند انگشتر یا گوش واره می انداختند و کودکی یک شعر و یک شی را در می آورد که نشان فال وی بود.<br>4- کجاوه بازی یا شال اندازی: که با آویختن کجاوه کوچکی که می سازند و یا شال کمر از بالای بام خواستار هدیه می شوند.<br>5- قاشق زنی: که بیشتر جنبه سر گرمی دارد و جوانان با انداختن چادر روی خود را می پوشانند و با زدن قاشق به هم به جلوی خانه ها رفته و خواستار هدیه می شوند.<br>6- کوزه شکنی: با شکستن کوزه ای آب ندیده (نو) خواستار رفع بلا و قضا می شوند.<br>7- گره کشایی: در این شب کسانی که فکر می کنند بختشان بسته است، با گره زدن بخشی از دستمال یا روسری خویش بر سر راهی می ایستند و از اولین کسی که می گذرد می خواهد گره را باز کند تا بخت او هم باز شود.<br>8- آش چهارشنبه سوری: صاحب نذر با اعلام پختن آش از دیگران می خواهد که نذری اگر دارند بیاورد و در آش شریک شوند.</p></div></div> text/html 2020-03-09T20:59:19+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود http://bargesabz14.mihanblog.com/post/82 <div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#009900">سلام بر بانوی عاشورا</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#009900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#33ff33" style="background-color: rgb(102, 102, 102);">وفات حضرت زینب کبری بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#33ff33" style="background-color: rgb(102, 102, 102);"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFhQWGBcbGRgYGBgXHRoXGRocFxgaGhgYHCggGh0lHB4XITEhJSkrLi4uHB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICUsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALABHwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAEBQIDBgEHAAj/xABAEAABAgMFBQYEBQMDAwUAAAABAhEAAyEEEjFBUQVhcYGRBiKhsdHwEzLB4RRCUoLxI2JyFTPCB5LSFiQ0Q2P/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAAX/xAApEQACAgICAQQBAwUAAAAAAAAAAQIRAyESMUEEEyJR8DJhcTOBocHx/9oADAMBAAIRAxEAPwD0UiIERNcQJjy0WIgR8tnBOQJ6NHyYo2jgGdy/T20FvRyVsXyZZmTW/Ua8I00iQE4DIDkIW7Fk4q5fU/TpDlIiS6HfYNONWi+UigEDhN4h6uYPCYjdux+lRBCY7crEwI6RBsBUoRBovIiN2CmKym7HxTFzREiKpispCYldibR27DWcVNHCItux8UwLOKgmO/DixIixKYDCLLXL0xGEW2eaCNDoYMnSHG+FcxNaYjEYEcoi7Q62HlEdAgeRPah6wWCDAsJ8FRJxETjhzj5o5SAfERQfmI3A+MWKHt4pmDc8HlRwNapiQcyT6ktSB5Uwv796+EXLlVc5YQFO7t06qr74eQgcrGSDQusXCBL2EEAx12FouaJgR8mJCGFPgI+IiSY4YZAYCuKzE1mKoqiZ2A7aHVwDev06QamF0xRJycnTXCEyPQ8Fsc2FDJA59YJnLZMVSqRy1HAROcqiGKtllmFTBggCyEtTEnM097oLTKfEk+A8IgpaHktklrapictbh4rMhOkTQlqDCDFu9iskY5A1u2giUO+oORQZnKnhU0iiQFzg5VdT+lJY81YnjSKxVisOVC7bG0xICSUk3nzagZ661FIrtdilpNQ51PrGX2vMQVhDgYsdN/QHpGjFGPJKQKvo3VnWFJCkl0qAIOoNRFjR5pP7QT5ARdWRKU4SAASK78ziKHOGWy+1U1Kv6i0zE5hQCFjgQADzHOFm+DaZ3Fm3IjrRnj20s14A3w+JuhQHG4TCTb/b1KkFFlJSp+9NUAyU/wBtT3tHEFLl0CmbZVpQFhBWgLNQgqF4jUJdzBAj8/qWJq7qFOtR+ZRcklySXNTQ/WPUNh2iZLlpl/FvD+7vEPorFo6SrsPH6NmmB7XZwqpD+9YEk2pYN0MqgILs+usF2S2pmB8Dgx1hHG0d0CmWwY10OY3R9JVd4eH2i+0CBpSss8t/3jOxy8vinocORyiQUTiB1ii6Rh0jnxeUJY1F5IiqYqPiqBrTaAAxJD+6R3YaKrTMyPQQMuqSeB5AxFJvYPd8TvMXWYv4w/RxWlTED3qPCDZeEAqT4UPLCCbOqF6Y3asvlzCFNk2Pm/XygsGB0Iowpod8Ss5u9wlzkdR6iLLaJsITHFR0R8oQUKxRMeK0q1iyaYHnmj6HwMXJlsxZungftAdlQ6xoK13YRbOXQa+g/jrHdnfMdwHjv5RCbtloaQ3QqlYHtExz0iQU53DziCA6hxd/H0iGR3oaCrYykhgBF4MUJMTBhG6BRbeii12oS0lSsB4nIRN4zO2LTfUXT8qgmWHPeVUEkYM7V3bzDQ+TOo+sUszjMmqDqWWGiUAVDcXh32fW1mQTmKbw9DCyzSiizjEnvEl6FwVQx2af6EtsPhobhdEa0kmI3aFnaW33ElWlANSaAdYwNpCzMQXcuSRqcFY6pam6NF2onXpiBkk3jyw9eUZ62lwFCgZVXbQH1iM5vmq8DJUj6dtwLBStBC3pR2UKYHPEUOZi+YA7KFTzej4wrl274YBIdRZ0gFRUCKOkYJxPFs8SLRbwu8UtwcKN/IUJ8QDHo5pyVNb+wMG2rtBEpKg7moGGLP5VgC1LUUpzUqiUigGpb3iOMK9rf/IQDVsSSS5BAJqaw0QsLWCQ3d+pFPDwgy6sS7J7PkS5NSAVHFRZ/KnKJTu0Kpa0iUcSAQoOmtX88CIMlS0/pTTEsKcHiM9CUyy+JBrvUp24QErQLo3XYvtGieUoUyZoNGwI3a0yjW2/ZqVS7rOaBOTUYEkZACseadltgzpsyWpIKEoUlV80NC9BjX3v9TtlpulCbilXjikUTxiCXFuwy30Z+eZkgJSCVBgCSOJBc4DLNqRdZ7QmYMfsRBm29m/ETi1GcgFscAcIz1nT8FSUpGISMRiHehq+XADfAyY1JWuzoscqtKtQW3MedWPQRxFoBGBHD+YCM+9XA+34x8heI5+zGSill6prGlObeUDWhDhzjE7sctAdJDxyVBsnJlgBMVy1XSdx+0EPQawPMHeI3nzjgokVOo7/AH5R2UWLRSpVQYuXWoy8oVoZDCUqJTJIUzvTBjAtnXBSFQ8WK0WSzqYmqICOqMVJsWLMCsxbKLFGKlTNd8VJ0DhJpi7N4k/Xyi1Ewgd0VJxOGnWOGpyz9I+sleGXr73RlcvkaK0HSVkJqU001iyyF1O2XvyiMxICGoBSPrIDXCkRk1yGS+IxQYuSYFlmLgYDaYtEpimjJkk22WlX9yhyc+saa0Hu8G8C8Z3tVLuTJVpQHuFz/izK8CY04YXCVCt1JDexpeWpJxSVpbQVAPMR3s8j/wBpLGaUBP8A2d3zEDWG2IUZkxJdCkAnikMXPC7TjrH1gtXwEOsK+DMJWlaQVXSalKgkEgEuQcMXyeidnNa0Zbb0s/GVuThxBhJaV0FAwUpR3AN6+EPNuKKlKnXVJSoslwxUm6QAQdfrC3ZaPizbxA7oFFZq+bpQk/4tnGXJLjJyfXY6g3RXZ9lpTKKlkCYaENmMAxxdnL0HjCzbMwSfhgsHIcVDDB68R7EPpoE03xTG6AR8uN9Smdz4CMxtiWFzxLH5VJc7wFLOP7cdI0enye5JR+t/x+P88k5qmJNsL/ryyNFHm/3EONnSnYk1z/k4wp2sgJmIb8rg4mpAO/JoaWBZUGwGJJz3AesbpdoQYz52CUimQ11Ufp1ygrsvsddrnha/9tJcDLceJ8qZxZsPZZnz0oAxqs6IzflSPSZEsSpKjKASAaU1U2HCBknx0clYTImCUAkPhQAYtTlljEZ20brApWAc6FnzoScWFB0iqROcAqPeUAfsImVPSMfvNsZxoZybQJibwIUCDhkcDw0jKbXshE7FLAEjQH8pOmY/mJ2zaKrPNSUVBLKRqS6r3EAHl4D7YthUQfygpcUcJxdn3bjTCLxk+wKJXJUA3dL43vFi5NRxyzg0++GkCSUNMWCQWZqMQDRn0cE5ZQaEU8ohm1IK6IomUpiI4ZmnSB1GtMYqWswlBTC0TqsdPrEJ0/Ejd6ekBpmEnlFqlUPA+sGkMEFT+cXyV0gBEzCCJSmMJQwWmkFy1QIzxOSv7wOjuxggxJRgeWqLVKikXom0KAp4hj73PHL13GIS1eDt1PjFn0Ijk1LOWqAYls1JZIAZg5Pk0fTiGqHi6xp/SboHjxeM7iuTK3ovmnuDjnFtlOIHWBLZOa61QTiMH0i6yElwnnGaW5UUX6RgjCJpmRSAWx8IulCO6O8HVpdxrC20y+6QrDMbtR7+kMyYCVPC1FCciyjpqOMacMnF6JSVoT7H2WBKnql4LSQBpi7cz5Q5KkyZKEOyUJSNKCjQPbNqyrMggGpPdQKnIDcNatCKwWlVqHxJjJS5CUg4NRzqca+TxpSb2LeqI7VJnBy4Ae4Bi/5TxyA84zv4ZUsEDCicciCSAScwQHfMcY1twqN80SkKujfUOeXnwhVbJF4BIcAqSH0N018vCMefNU1CP7/n+S+OK4tv9hcuapKVqcIRLRfmHM0okb2Dbox+wgpRUtX5y5/7Uk13lo0Hby1CXJXKTT4i0J/bLQCePeKBzMZ/Y1pCQkNiAejAjyjZ6TGoRv7JT2VbdkhIBxaZXgUlvpDLs1LEychJS6AHuu2YDkhsyPdIq28g3FKHykAuMiPoUkj2IH7NW4ItEpT0KgDuSWfkGHjGqekItnrNsIkKRJlICPiYkADBnbedeMK+0m0pqFIlghIDHMsAUKBbMnvA7qcXW26z5IxF5JJ0DKFDxaANv7Rkm0iQoP8AFSQCR3SoOCl8jUdIxqKSHtvoxy9qWhE1K7xuJILd7eSCKjJmAGOsek7PtyJstMxBcHD0MeW2VKnWCQU4h8QEs4fPA9Dy13YVIQmZLS1VXzvCgw8A3IQMqTWjqpDu2IJmpIAulKgdQXAHKp69LVyEos6VKSVFKbpAcl00IpVn0rBKkisZy19rTLmqQhSEoIYKWzXgzl8AD3jxGBrHQ2v4AnsvmzQr+qhKgJjICKgm5Ul8mUfCGE5V0MC+/wDiMztHtciQUSUJ+KZV68p6XlVLNiXqcqtHdkdqUz1XJiQheRB7qt1cDuOMLKEpJMaWkOVb4pU4i8rajeEUO4cVEARFV4A8cItvxXOTR4pdsYLiMmXyzVtILQqF6lVgiSt+MI9jjWQpxE1IzgSRNg0KpC2AukGkXwNLLcIvJjo6BITmtG3jk5+0QAcuOJ3k1PKvtotmrCWfIvy1HAP0j6zqASNyXPm0aHtE1otSmgiKZbPh3veEDWW0m8pwQAykv+lXdFMakE8xwg5Ipuz9esRlTKIEtc4AV/VStMOGEX7HmupW8Dk0VbUszoJDYjDD7RDZCiCRujNk/qbKRfxHsWpVAaZufvSPvisz5fYtDcaEbsKK6+98IbMgoSEh+8VLUrco3upJ89IPM96a+WD88optMwFwkZMOX8mGhNpNg1ZkNuKBmJSHoSW1ejnmOdTlDWzAi6hqF1K/c5u+UXf6ckGYs1UzB+FTx9BoIJlShefQADpGl57x6FUPlsvtoaWpv0q8oWAXZYqL6lJCX/UQD4M8OHfGEly+pIZRVLXVsLzAF+iqmnMiMfFuar6f+iyaUWn9oyX/AFNkXUWcBLovqdRxvMDd/d3jvKYyVjHcbMXk8xUf8Y2v/VqSu5IUP9oKWCf/ANCBcB/aJh67oyMtLKutiARx/l/CPVxfoRJjQWpqO4uu1Duzd3hLIUPjKFwIAyG9PTppBRW0tKk964mu8gGh+nLHGIWit2cwBJZQ3HAn3nFMm00LE9C2ntJarJLmAkLuyg+9Cy55lPjC3tXYJsmVZlzVgzFIqaUV3WY+PFzuija9oWnZksoNVhAf9LuodVMOZg7t7alTbHY57i6s0yZVwqboFCJRV7O60LrMRfUyXYcwO9UvxwENOzNoCZ6RkUhHVyPJPWAZykmzypqR35lFftDKfcWJ5jcIEsE4y58ok1VMlPxUoXm3BLeOkZ5fRRbPU5ksKSRqCOoaPGduWYiZMfvD4hFB+apr4U4cI9kCqRje1ksfAy78xU04ulAUEXRzUObwMM+IOOzztEgKUO+pJOjGo4jT6Qd+AJS98ndhAe0GlrGWYPnDCwWsGh/g5jrGoIXs+dOuqkzJ6kySksbpWQf0hqhOOGmFYJ7P2gyJyUIUVyZhSC4YhRcA6GrPhThA1mm3SRvi+ZJFFpDHUCoLgvA4pumB9aN2uWCKH3zgOahi0V7LthnSkrzwI/uBY8n8Gi2YNc4xtuOgFb0984lZ5wNQCwLVpHLUAzOxI5RXZ1sGpqX15wrbu0OuhglTHdDWz1EJEFw3hDLZtpCtdGIaFbR1DJAyi0ppEUENFoS8dFgYitgdJBAIH6vHKoOcLZVqYXF1cEOM7pUk87qebQ0XLChh0p/MI1SVJUXIBSpKg+YZRPiXitipFYnLQpLkG6lKTqySASDiK54kQ3kzFJLukpxphuLfcwIqyIXUMHwfQ/X0EUJUuWq6S6cA/v23WeZ6tFMa3Q+tIJSwqCxaBpQuqHQ4k1iNmn90Amr0iy0hw/5hxy6eGkQfy+Q3Wi2XbBm3rm/SF+09sJQ6iQAGHMY0GOPNoX2+0iUFLWWSBT7DV2HIRgLZtczlksSAaJBdvUnGNWPG5kG6NRbO1Syf6ZujVgVFuNA5y8YFs/aqcknv3qmiwGfEvdY04xnE20KyhfaraUrSaZh+jH3gw3Rshii9UTbPQJfaecQxTLbVlDjUrPlGj2DtRM4lJF1Yrde8GFHCulCBiMY8os9qmL+RJI1onxUQ/KNT2DCja0uVhkKUWulLilxRDtjziWTAlF+Boy2emBELLWTKtCD/APXN7p3Ly6/+UM/itFNrQiagpVgdcjkfe+MalG9lql4CESwaEBQ0IcdDHjXamyol2iamS92UtV3NgKKD/wBpfknUx6TtPtILNKLlKp7EJDuHwvK0Ge/Dh5VOtRvAglRckk/mJ+YnrGrA2v4EYBbAQUzQO6SygKMrjvxB4RUkoWGHdKgKYkM6TxFR0g60SyHIqhYqnUGuWCh64wusksBYS9R3kE0vCl5L60B6xuXQjNVta2K/B2aXgySTXFSSUAeXWHtisBtmwykfNZzNmDOiJhJAzf4ZWIy4AmJBSXAPQirKGRB6xtOw6V2RTLY2aYmpxBJYAg7w/R4jaj2F34FNonpNmswADBGWZJq37kl+J0iqzWQrVfeqQW3KJFePpD3bmyklElNna5JCk/3UY0BxJx5q1iFisRCWZQ3Zl6v1PKMTnFSbsptrRoNj7UE6WFYLAF8aE6bjVoGShKpp/p3gm9LJKnBAHy3ThVSwdSK5QqnbJmS091Vwn5WJfHROLOKakAVIBd7M2cqSlSpsxI7oFQHAFWJzLmupJxiXuUrXkpxMN2m7OutSUUATeBVQMMalhTU4RkZAKCEk40ScKhjdPLA8tI2vazb5LpTVAwIapHBicHbDCmMYS1yr6CzuO9iKkPSj416R6GBS4fP/AITl3aG34ouCfmFFDdr7+hh9s6aFJrgYyUuqUqJZQDOf+XrwOcXbP2gZZxA19jL3hBlF+DrN7sdZlqUgfKolTaHBTc2PODJ6l4VhFZLWFAKB0fccH3iNDZ7QFOMxQgfb3hGDNy7QUCqUrCJS3GPlBAlOQa0xifwwaxnjKT7GJptIArHbNa7poTxbljFaZYfCDZVkQcDX3lFnJqLQKGdknPnjvEHJmsYWSrIRpTCCyktoYhvwFiuXaAcDXQ0iE20ODg419+3EAzpRBpiYGmgs4yxB3F2f+Y9BxTRFDCSopZgKmo+/vCK9oqwBGOH8wFZrYoUIbe+WJ+kMJtoStNWAFXLADicom1GS4jptOwH4hSKmDDtEXCpbBCR3icgMSTpAFsmyUpczUXTh3n8E1aMZ2m2wZ/8ASlqazpLk4X1DAtoMQNanAMmL08m6fQZ5FVoD7V9ojapt1LiUmgGZ1Ur+44bnG9xUpVcCnxowDAaekL5EhRKi3DPD2/7YdSZoa6eUem4qKUYmW77ArYkkhSHK6OEh3yDNirzhtsnZImIC5pO5NRwvGhfdSKLDtRMmalZ7zH5RTEEU3h3r4Yi2ft4TElYAQol1JCnZ99CxyP8AEPC/o51QRaLFKSXvMP8AI5/5OIvkbQIliUhgkKvOzEh3DkVxauLUhMAtdQeefTIR2XJU113GgYAnfqeMJJroaMWh7Z9tTpTXZilBOF8gu+t4uK7+kPk9plTkKQghE4p1BBIySo0cjAa9YxcmUrDww8IY2azoI0PMe+IjNkwRnuqZVZGhXOlqLuSSaknfFExIFBU66bhD8yUBQExJI/WK03pz5dNChsYLrLUlScO7T647oSU+H6gxV9GWTOyIfzGfn08IhNsIWxSSC7gihfhi41jVp7MKckjhuH3MRX2cSlxeAV49PtDr1MUHhZnJSVOCTcXhfTgriB8p6w02ft6fJLBd5DuUKSlSVcWYg70sYirYFpvEJQWGBqApv05nKu+sXSdlLWVAyVhqOXx/cQ/KHlkg1TaoTiwyd2umn/bCZINTdTec7zMvbshGj2L2yMxkrkD4hYJKe6Cp2F5/lxZ68sstI7OTCaS1BhUkHw15QxlbLWlIDM3I64DfGeSxNVoepI3kuQq9fUxm5MKJ4aZ8HxJJUoLa8lSkKSrBQObsciG3tAWyZ00YqURShJLY4E+6QyXaEmpIfi8Y5xl2mVg15PL9p2WZLoU7q4ciRWuUJFKckHMYt1G949R2zZZc5LOrF6bozNp7OhVAo7nGGeteEasfqNfLsSUPoyEi0D5S0CWhLFxlmI0K+z8wn5Qw1DdCT5Qvm7JmJZ0kA6seUa4ZoPpiOLAbHtBcsuKj6bwY0mzO0wvVIBIArqNdxFOQ0hFOsYyDHClIHnbPUxwGn0whnGEhbaPTJFvBF4VG7HSCpNqBr7rwjzCzTZyBdrurhpv8Y0WzrcrDE0f7vpGPJ6dR2mUUzdS5nNoYyFU0MZuxrLAV8a/aHtiOZHn5/SIKaC0NZUw4ReiB5BGVN2HSL5YOUGkKwOdJBhdbZLAmG6nfCKLTKfKNbVkU6MlbJpCaDBuW+ENqN/FSgP8AIs4z05xsJ1mqTUQmtOxMSg8iacqUicJLHdjzTl0ZObZSNGz/AJw5QMqSCWr09j3nD6bYDKqQyRiRdbyi2XIlkOPm1fHlGqORNEJJoQqlYIQO8qgHD7esQFimuElBSlnvVIIpQLAZ4fmSoKCpYQ71c3UkOHBYOQWbrBxnzFJ/ohEslnAAVVRZy4HVsnOkNyfgMePkyw2KhSr5AIoQm8SCDhiSAlq5wda0SygIYIDigpQZCgp6RK0y5iCE3U4VCRcDjTJ8ScscIXGcXYhQfWo5XXfpDcmwaL1XMgSMhgPCIEnFuAA8zEZc8YhyKd66oADdTxgpKyoO92tANNDApeRuQKbUzPQ6HFP34QTL2hhef6t9YCm2VSgSlKlNjiOhOfCBlziAUzHAI7pIAIUMONaGCkn0GzQy7alQqff0iImqQb8kssYjBxGYkzlDDrl9vKCDa1DUEYZNzgOIU/o1li7YTbzLRTTBjuf1eGcna8pRcpUCrFmqcKsa0aMKnagV8+OoGPSLztYgOmu/wqIjL00X4DzPTbMUJAXeYDAlVA4yGFd0Tn7SuJKrrgZq7vnXqBGM7NbdlKpcmXxW814A5sQ4rDmdaL4YgvX5tN2gbSMU8MYOpFE7VoGtdumLW9QcWBLJ0SG0++cajZMtVokhaiXqCwzBapjKTl3KgO+PljlHZVtmoUn4C1oNXILAggOKg5jFtIKx6u6C5+Ea/wDAlwgPeOTs/wBI7ZrCLwvh7yZjAD8ye6XUxYAl7wfIVrA1i7RTwhCZzLHee7RaqYKyY0DsCz0MFzO0tyYgqSllJSVhKqofEYValKO2TxogsdW2I3LqiVr2WQEkF7yQSNDpTLSFy7Mx+U+MNbDteXPlpSopMwgui5R0/mDhsMRXlWIrd/lmADS6RyBJboIlm4t0hoSdbE8yyEwHOsQwYV4fURoFrIOD8EqSejEHwjhtEvFQUnihX/EGMjin5K8jLK2UlqJrvgK0bFJdnrqH842BtMsp7ne5HzIYQIq1JNG1qzhsS5BpHJzXVnXEyiOzpPzENurE/wDQ1I+RuVPWNYjDCK1JMD3532HjEHsEsgAHEZn75Q1TKOIgeWTTuwfJORhYrZzLpLtBcpR1ikENjHErrSL3QlWTSQrAxFR3whTbCMHbrFn4w0NY3cjMkN1oBGHOBl2U8YCTtKrMa7vdTDaTaAoZe+MLIZMTWjZ4Ue8mAk9nEAulKg+mHBvSNQlN6qTFqZShWhGjNEeh7sR2TYoTVIPDTgDHP/TKQoqHdfGgPRxSHyJ6xikCIqtJeoLe9IHJI6rFH+hpCSPmvO7/AMH7wh2n2emFiFBSU0CLoYYAOAwPN6aRtjOBPGJKIwYPBjl47QsoWeZWfYCh3wkhf5mcPwZgRz1i2bJKQ4SH5gdBUHcRHoU5D0ug8G0hZO2PeLlLPmC38wZeqcntA9qvJk5U8NdAvXqEKAvDgQd/8RVP2SCGIGLsHpwaNavYiRiSfbx02OWzEgVzIgSzW046DHHrZkV7JSzXCRTMHiYFl7BC1MlKudA3PDlG5RZQodwhsHSxb6PFkuxDjxw+0c8k0NxiZEdmgQyjxYXvBqRCX2RAds8jTpjG6FhpUknoOghf+DJWtRF0gMFknupAyYviVE10jlkm+2GorwZixWH8Om6O7dvPQPXAvn05aFqRMUE4ltS551aHlr2ZMnMU91GIdnIxo9WO9uAgWZs6YgsCk8MegdzwjPktseIoX3fnS244cmjv4sVCQlPH0gufYVKIvqSGydz0p9Y+smxwS6Uqr8xN4aNuNH0ZodSjXyBT8A0uYa41oCQATie6MRTyeF9otS7x7gZON0hRbh7wzjWJ2Kli9RoQ78XghFjTgenpCrJB7qzqkvJjr60zEqQSlVCCGU2oYOeWhjV7O2nMXRaWGR1roaiDJVjQBQD69YtTZg8GeRONRQEt2wkLGDHi8VrlaR1MsZYRYQ2fP1hVtUwsVWiSAXCQFFu9R249YoCXYZOKbrvsQ1nzA3nx/lvGFdqmVFKFR6O58HEMoJgsulSQQ2TOc4ul2bhFNmS7OoVALPiSdOX04nfAOUd7cTuREy06RNDRFQIiIpj7xPpDKKR3I7Mlb4EMlb0MGyjRzn7fpFyEAwksaYVIzospYg4+HhC03wpjw9mNWJcCrsjxqUmRaE6Vl6kjQ4iDbNaFJLEPv15wwk7MDOocxFh2ZoRAlNWdxZ8hKHvJN0ka/SGdiWGapH6sf4hdJ2cbpflr0gmTZgk0Kg2lfCE9wbjYyVZQcC8cXZHxitlsGqdfWLZcyZ+YCDcWLtFarIDHFWBB/L9IJ+KcweP8R8pR1gXFHbYumWQg0I98YsQk4GsElL41iN1XDdjHc0GimZLSMhCfaFjSouDdODjPdDmcgmjNwMVpkEYp98YW12OjNf6UsUStPHvA8IY7JsqkJZZJr03DdDNYyaBFG7r5wrmOo2MZSMImuUkuCAxxgGVOzEWrtW+F5ne2fDZsve2jluhMWGSgfKAOA8tIGXbdIr/F74X+x3EMKExUUiBhtERTM2iHYGscl+wQiZNIwiiatRxSPCKV24QNNt24x3ttg5JBBnNrHTbTAEy2cecAz1KPo7w8YNCtobm376bopVtZzTngfCEikLel7wMTlyVP3sYbjQLGVotv6X+kAfjS9Q4rTjv4BotMvdHRZ3FeXsx112ALs20EpxOLuwfOngwywhvZreg7/PjWE/4QUrTl6xcGBox5/WEczqGs6f41Z9K+UVFWO8Y+Z4MDC+2zS2GGbvTDPCBrPbi4vYbtK4dfIxSKvaFs00uS9ffHj9BF6ZDF4G2dtFCsw/B2fAE4bmHjDYgHP6R1HWf/2Q=="></div><div style="text-align: center;"><b><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif" style="background-color: rgb(102, 102, 102);"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: tahoma;"><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">سر نى در نینوا مى‏ماند اگر زینب نبود</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">کربلا در کربلا مى‏ماند اگر زینب نبود</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان‏</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">در کویر تفته جا مى‏ماند اگر زینب نبود</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">ذو الجناح داد خواهى، بى‏سوار و بى‏لگام‏</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">در بیابانها رها مى‏ماند اگر زینب نبود</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">چهره سرخ حقیقت یعنی آن خورشید سرخ</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">پشت ابرى از ریا مى‏ماند اگر زینب نبود</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">در شکست لشکر شمشیرها، تیغ زبان</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">در نیام ادعا می ماند، اگر زینب نبود</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">زخمه زخمى‏ترین فریاد در چنگ سکوت‏</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">از طراز نغمه وامى‏ماند اگر زینب نبود</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">در عبور از بستر تاریخ، سیل انقلاب‏</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">پشت کوه فتنه‏ها مى‏ماند اگر زینب نبود</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">در طلوع داغ اصغر، استخوان اشک سرخ‏&nbsp;</font></p><p style="font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#006600">در گلوى چشم ما مى‏ماند اگر زینب نبود</font></p><p style="font-size: medium; font-weight: normal; text-align: left; "><font face="Tahoma" size="2" color="#ffcc33">قادر طهماسبی (فرید)</font></p><p style="font-size: medium; text-align: center; font-weight: normal; "><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUExQVFhUXGBwYGRgYGBwYGBwaFxoXHBgXHxcdHCggGBolHBcYITEiJSkrLi4uFyAzODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGiwkICQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAQMAwgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAAIEBQYBBwj/xABCEAACAQIEAwYEAwcDAgUFAAABAhEAAwQSITEFQVEGImFxgZETMqGxUsHwBxRCcpLR4WKC8aLCI2NzstIVFzNDw//EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQABf/EACYRAAICAgICAgICAwAAAAAAAAABAhEDIRIxQVEiYRMyBHFCgbH/2gAMAwEAAhEDEQA/APGLsSaEac+5poFVlIVIUV0ikWps1MoNipNvupPNtPQb+/5UG2smOtFvHXTYaClYUTOCf/k/2t9jT3XXzmu9nkm8q/iBHqQY99vWn31j3NL5KLoEgFGCimZdfPUU5WrbjkqMWROxjrTQtFauHSucjktDrbVy49Bz00mi8gOAUNTWahZqdFSlIooiYU5Frgp00g6O04CmiiJRTAdQVJtiN6GBEVKKys1WMqJyQS2tS7SVFw7VYWlrZBmSaDBKVGA8qVVtCUedMKZNPY0015Ej0kMNKKdFdtpP50rGQ+2sCeZ+3OmNRGamKKQZE7hN3Jett+FlPsQatOK2Mly4v4WP0NUdretLxTvstwbOgJ/mAhvrNKykSnmR4ik3Xkf0RRWt5TTV0lT8p+hGx/XWqQkTnEHMU1zTnQgwabFO2ToYBXAK6BTorrANAp4Snha7FcFMZlpAU7LT1WgcNVaIi04LT1FE4QSpmWVidpP0odi3mMevoKlYu2AAyiAdD+X5U6FYCzVlYqvsjWp1k1fGyE0TJrtNmu1pIHnrrBptFZaHFebKOzenobFPC09ErrCkaHQOKKiV1UoiDWlYyCWbO/l99PzrQcNGezlP8BEde8DI8u77mqywkWmbmzKo8gCx+w960nDMNkFq4NZlXXqoy/8AVOb2FDsb7Ki5giR5aH8jTTgDG3lXpPB+zK3GJnuEacyQdvX05ba1Ycd7Hi0gOWP1z1p1AnPMro8cfD5u7/EPl/8Aj/bxqCNK0/F8JBPUVUYi1nGYfONx+IdfMc+v3ICvNJBTwtIL4VwGEReldyU5BFHQCqJWI3RGyaikgqfh7IJknQeu9Cu2gCYmJ08q5xOUgYXSuhaIBRLduTXUEfYSFLeg/M0USw9KV0g6DQDSnWtPGuOYG3Uu2KZctcxTra08RJEma5SilWjkT4oxLV22nWii36npXbjZfP7Vmn2VixlzTz/WlNRa6gmtH2Z4dhbgJv3IYMAELZVYHYEwJJ10Vp7vKot0VirZnqf4V6D/APbN71xhhbqQUzolyZ0jOhuAH5SwAMGZ12k5bF8Av4W5lxNp7ZB/iHdPPuuO62nQmp+LKLboEiElLY1PTnLx+QHvWxw9uGVBrlhdOrGT+dZngVxRde65AyqWE9SQogcyASfSrvhnFFQ/EIkzI8zGp0gAaD08aF0P4PX+zVkKUG2o/Xoan9tnAsamJmPavPOx3E2uYiyGJkscw3EidJ3GsH03100n7TZCIqkliQJJiA2Yk+cIfGq+jDKVcnR5Px+cxj/nxqkAO4rQcdaMgBJzCSWjaSBsN+6T60DgPBGxV9LVtgGedSNAACST4be9Sb2a4VKKkiixFie8vqB9x/ahon0r17h37Hnmb2JUDpbUkn/c0R7GrTi/DOH8KspNlXLFizsqvdYAajWAssyjSBE9apetiSpHm+F7DYhkV2yoGXNDTIEAiTGVSQZ1IA5mdKzjrlJHMaaaj0I3rT9pe3V/FGLc2k10U95ieZbloAIHuazdtPePtTQb8gnXgfl0j3rhE+Yp9of2ruXXSq3ZHoFbQkwN6lZMogak7n8vKnWxlHif1FOWhQeQLJThRCKaorjrDKKcq01KkKORp4gYvhmlRcjdKVMCjEs4G28b0FE6051jeuos1DkVUToWdq61uKeWjamAUjGTNt+yvtOmDvn4zFbbLlBgmCY6AkCQvhua9W7Y8TtYjh97I4dSocEaqQsNv5IR618+4e3oWOw5dT0qThrjrmKsyyCGykgEERBA3HhSt6ph4btdjGMTqdd/ybzH50Zbse2vjH99aGV2J/Ub123ag+EVI0JGu7CXW/f7ABMG4pPTQMDI58/evRf2poClsHQEjXplDmfTf0rzn9nmuOs/zf8Aa9ek/tVA/dy34QpHmxa3/wD0qsf1MOeNyaXmjxzi2L+JcdogTCjaFUAAfT61b9geLJhcV+8XiQqIyjQk5mBGgA3Ovh41nLtybjfzH6mpOJGW2h6sxPpAH5+9Ts2cUlSPTeIftXEEWLLnlN0hREDkpJOs8xvWB4x2mxGKaL1wkZs0ABQD4QJIHQk1WxpmHL5h08fKgX15imtsVRiugl7DkyVGo1KjmPxL4dRy322hK1SsPfIInSNjzHlRbuHV9RCv7K3/AMD9PLm6fsSUQVt9QB/zR4C+f2oCSmhBDdaIrzVUyLQS2pNGye1DtNRlM1RVRN9jSKaiwaNApMunrQoNnFFSraTQEWpVkVSCFkSQlKpAApVcQ83uLTTd0gU/EA0C2tec+zVHoIqzUjD2pNKzZJ0HqaK7T3V25nrXMKZ1mnQbD69TUsKFEddTTLKBRJ9PGnohdgObH/n6fekaHUi8fhzXrSBFlwFy+Jc6Kff61SlSBBkENBB3HUV6X2cwAi1/6qT7FifasH2htgYvEgH/APc59SxLfUkVHyVUqdD+yuNNm8lxSAVM6ieTCI5nWtZ2v7R4nF4cq1gpbBBD5HAIV0nvHukaedY7glkm5ayjXMpHnm0+tez9tsALXDPhx8qfYFj9a0RXxZjy3+Vb6r/p4ThLRa4fEmK0q4MOWtkfIix4iN/WZ9ap+GaFT4t9JP5VYLntpZvA65RPjyj209DUKtmy6Ky4rWn05fUVJFpXEptzXmP8Va8Vw63VFxOf0PSqKyWRtNCKvCNkJzoHiMLG1Cs3CDV2tsOuYeo5jx/zUS/hCdv80zj7FUvRxAriP+R5dR4UC5hIkjUfrccqCysvI+VSLGIPPQignQz2MRqOvSjC0j7wD1Gnuu3tHrXbWBcmAAZ5jb16VROybVAA30oyDepF/hjIAYJHM5TFNRNqdRJtg4jWpNo1xrdKyKtFUTk7JsjqKVMBpVSxTC4lJNcs2PbrR7i66+1WHCuCXL+uioNydvT8R3rE4pbZoi23SK8mRC7cz1otm0AMx0Ue58B41IxuDNlyjENEHu7EEAgnpvtUzB8Dv4gZ1SVUaTCr17s7+YmlodsqWee82gGw+w8qv+AYIkhj8zaDwFQsDw+W724MdIPSOta7h4W0MzQIjfQa7en1PKlkrCnXZqOH2wIA2UT6kFVHnk19RXmvaC3GLxX/AKjt7kkfevROHYlSoKsGBJOaRJbxAMry0MaVgO1iFcbiR/5pH1rLFPm19DqXyTLDsBZzY6ykTGVv6dZ+1eudukzYZx/5b/UR+deYfsrtzxOeiP8A9oH3r1DttcAw9zxXKPaa1R0kRzbba+jwHDtDAcgT9YrWNhRcwVlhuFdD5o9wqfUFvasraEweqg+o0P2FegcEszw208fxXVPpfeD6E/U1B6aNLkYvBYn4RKtrbbQ+HRhRMXhpMSJ3Vhswo/FcFleOR1X81/XhUTDXNMjSRy6jyrXiRkySA2yyt0YH9edTExKnRxlPXl/ildt6d/UcnH59DUZrDLr8y+H96aaBjfotG4aWEjKwOxUg/n+VCXhS8yF8/wDgVX2oPytH0Nb3s/2eD4S5fdu61glGMStxXeeWw+Gsz+I1l3ZrtNbMqnDbY/jHuKnWbyWhCjMf16mqq0jORmJnz0HpUthp6Ae+49tK0Y4tmfI0ScRj86MpUSR0/UVWBKnBQG/L0iuYpAAI1n8uX66VqSM9ojb06zb1p62fCipbp0LY74IpUQetKmAYR4VJgmN9QK1HCsYwsKzKUAUDUmIG3djQc5rMvuBzk0bjWNYtlBOURAn2B8axSWzRy8EzEqjY1SxDo2R4Ame4JEDfvAg1t8HivjMLeqgsATrMSNOirP5xzrKcBy20zGND3if4iQe6NDprt4TRMRxsqQLOhmdJI05TuSfpsNzTNUrYvLwSsI0KeTEsSYB70nNvqDIJ0I9IionFrjlkU5gNxvqT8xzHQtO5OugFX9vhxbO7EKbjMwWNBmYsVJ6jMRpoPpVFjb7/ABGVwO4SuXdVjeNfUkDWp2h22aDspBIH+tRPKJBPnotVvaPh5uY2+yssPclczROi6D1kUzhWOZAwX5jty9PMidOQgVHw2GzXBLTmgZp2B5BTzPXapcPk5E5ZXFpF9+ye2V4iwYQy2rkg7gh7Qj71tO32J7kDzPqf+KxHZXj9vCYi9iL4YG4pVVUZmEvJ9O6Bvyq/7X8SW7YFxSCr5SD1H6FF00NKVyPOuE4NroUKJMH26mdANNzpXoXZm9bOA/dxcRnX4phTOjHODtrqOXWsb2cK/CuA/MVVhpMqGkjrE5dqP2VQDFqUMgscw6Kd5O2u3WYqTjZSeTVFjx6zKieYDKeh/Uis8LReREFdWnQAfiLbL5mtjj8MSHtN8yE5fEfh9dCKzeHtnJeQQZA356wV/m8OcEbxWtSSjZncm9kHMybQQehBBHgQSre9MGLQHmv29q5hMCyh5jKQSNeY8N55Ue1bW1YFwqrXHZlGZcwVFXvd06ZpYNJGgA60rnrYbraH27dq5sRm8DH309q9Q7NYBH4YiQ5DfEDZXOYEuwIA29PvXliYm24CFQrgkFoAE8pgAZdIJGokHXl6z2AVhw5ZUk57mmhiGKkQd9QfrUfJdZOcdGBxXDjauZBqIJDREgbiOTciOVQ2SJ9D7GtPx/DRfzhtvKOY1k6bbdfGqS/bAMg6e/mK1Y66RGbbIV0UNViGIMdY096diXA/tVjHxANIkAiPEDb6VVyViKLojZp26Uy23KuOAGjoYNWTYZQdh9vr1pkCjioOn1pVz4B6n2FKqcWJyPO2uaggePttQraZmn8OvmTt9dfQ0F7m9K3cIHj+f6isHLdmui3v3e6tv8OrHxPIVP7NMouklcxVSRporSInx3jxrNHFR1/ua0PDV+GgzkACXueugUeMD60ryryDhuzYcPvFzqNCQCYjSdpzH2ArIYnEgszNMkkmIiST7fWjcJ7Ur8QBh8NDoCJaOkjXfw61XW9LjZ5It5iR1InKPUx9abBJTbFzQlCrL3CYQi0GEAtrJMQdDlnqQR7ECi3MYwOZsncjTOQZ5EgsWbWNNqrHxpWFVjmIGbcAaAxoROpPPlT0wYjPch2aSFmNpAJjZfDnRbT2zM409kfF2Q1xu9py6QYgj/bH1rTY98uGw9k7gGR0GpA84I0qtw/AMViFV1XQaAsEQabgOWBjwgxtVhxHBshtJipS4SQrKAbZGgVO6duWYaiRM1nlE1XtNlbwmyLQW4ylnCaLsIaRM8zGsePPah3MU0iWciZALyNNv4qr+KYl3uu5JVgSsTooXTLG0CK2XDuyByK2IvFWZQSAvyzrBJJzHXUQI6mqRftAlFvdjLfG2s4VblxRcuuxj4gJVbYJBMAglswGv9qrLfHEOZsg70TPeBI8BqPHrFWHF+B3FUWkf4sMcmkGDJdSuwgwZmO+eumYfCm2xFwZY0gDbz1j60/FPRJtO0zt7iUsSAFn8IlY6Q0ke9Xxsr+6YXMMouvdc3NyjKxVG8Vi3qAJ708orJYy1lYgEEHUETBnbQ7VoeF3haw6oxlmPx1RmG0Pba2FJ1zJmbb+Jd4ikyfFHU0voAqLauZnNvIsSFbMpjWABLKkgaEExoBsK9KsdorWGw6Ye4Cumt0CUzXCSWYaMqliROpneDXl18rOe3lInUOJZT0nY+onrNT8Q8fDPeKXEKNJnVi5BjoSSRO5UnnUYS5SOhLj0X/GccWuXEkH5QCToQATmnnMjxMedVuKDC25QSNDznLue7HLr0HKqdL7kIZElQJ/0qIX1gfWedWeD4iUI+JJHM+HiNAf1vVlaZbbFa4PeOrZQdDlLd+NP4esHYkU67jWzEAFVXQLzgdfGtF2gwpbvKZzHNp1G4jw1EeHlVPxC1mtfE0zJE9SpMQfEEiPA+VNGdlJRXgJh8Mt11McjmHWBpUm7ak6SD9P8VXcDYm4CJ7qk/r3q3xVvUMu0b8v8VqhJWZpxZCbf5iPDp4UqVxGJJjc0qvr2TPJbzTXEY71Mwthbl1UY5QTqelep8J4fYtKBksCBBbIGaOpbcnxNedV7Nn0eS2AA2YjRfqeQqZise12AYC7kARtzPU1p/2h2MMEtm18IPmIK2yveWPnZU0BnTWDr4VirTT3RqTv/as2Wy+JX2EVJ15EwPvV9jGBUR8z5XYnrlED7nzNU92+qxr3V0B6sT3j5aAelTM+ZFIPM/0zIPlBA9DT/wAd1L/RP+SuS/pkiyQDJ5GW/tUKzimAIJkTmB3gnfTpTbt3SNp/U1M4Xwy7iCUtW2c84GgHidh/irtW1XgzwpK35PbbFhfhWih7otplB0EBRqOW5M+VZv8AaJiGGGssDDB8pI0PeVtNOWmo8RVhwXENYw1i1fu5WygZpHwjl0UZiDDhQuoAnximdoeG2sTbCF2aGBzKYUHlyOYmToJOp2ruOrRS7dHlWMuRe73y5ldgOjQzD6kV67iuIKSC5ykFirR3XVyGEGDqARHhFYHjvZW5+8JbzLBUA3NgFBgFhOjRAidYHpobd02UWzbuEi2oUh1jb+LUTBnbbamVOhZPihdpLrfuhZTlLXQIJiVynSI22/6axSOY1AnwHP038uda/EXgysjkHONff+H8IHlufOs5xTAfBJKtntn+pf5oHXYjQ6bTVfJlq1ouuxXC0vtcN1cyWkzBSJBdiQBHMd0kDaYovans1es2viXGvAPqynIbc6aFFYjTlppA25eidh+Fpbw9nJsVDsebMwmT4SYHgoo/bXI1h0uERlkyY21GvLkP91ZMlt6NCxpw2eF3XDRKjMAO8CZI5TJ105iDprMzQ7uZUJ5ghvIg6b84BHrRcTh2RgDuJA8wzKR5Er9afdfMu0TGbfkCNuo1GnhTwirVElolsBbZxyQlRO/d7o9dK5bGZra7ywHuRNDx9s/GcHm2b+rvfnUjB24LP+Bfq+g+k+1NWrNH9Got3u87MwykkkTpMnUGRHnULjCNcSEyhTBmdWjYTsBzqgeXO+lGsYprYGXVSNV5efgfGoJNOy3eiy4AxtrdLL3pykHQjun+4qUt4jp7mPyqMt74gVgdAQrDz2qXiLEbcq2Ymr2QmtaOfvB/00qAKVbKRnMhwrs+11850tg6kiZjcRzrd2gdXEkDXQEzOoOXnz3/ACk53H8es2G+GudwmhyxlEdCTv1351k+K8bu4u6GnKqnuKCYB/FPN/8AVXmzpdGqKb7Lz9olpFFkAQ65gR4d2fPXn41mOCYG5fuLbtfM0yTyUDUz5VP4xi3xFoNdM3bZykz8waASf9Ugc+vOp37P8HiP3hHtWwyjMrF5CEEd4SNz0A5xUVjtoqpcUbfg/AVwqApoREvlBZj+HMRuT/CNt6zvbG2oxIMAFrSu4UACczKraaSV/wDbPOvQLFpmcF2BVdtIAB6V5x27xc4zT8CggjSQW5eWWtE2oQWvJmVzkzNXWzMSNhpWk4XilwnwGJKkuGcgkHLMR4gDX1NU2EVXeIiJYjlCglvKIoPEr+dt+Q+2tTeT42vJWGP5V4R7Hg75h1YgZIbYMDbYnvAc8pj3NRsZjxDXpm1aRojTMQO8RG3JfXwrKdke21u1bS3is4KSqXVXNAP8DjciPA8vOuds+11m/a+Dhiz5yDcuFcgyJqttV3AnU6Dbxoyy/EKxVLoqMPjWvq6uZY99SeTj7AjSNqn4XFl7SvJzL3T5H5Z6jUj0rO8MxWS4GH8JX6GpwuNauuI0Dk5eqMZX6UuGfHZ2WHLRdWXmABEnUzyGp1mdpquwuOm65OqMCCOUEZfpoR/KK5j7uW2SjTJyrHTnpuOVFwnDHaw10RA0IkZoEScu+UFhr/mqzk5PRLHFRR6J2W7cYe1g4u3FW5a7mWdTkEAqN2B8NvKs12t47euCzcMG3eUOoJ0jMYzgb7AxoNgZjXE4vDOxJVWbu5mhSYC/MTpoNtT1rS3FU4G1p3rTFHMye9AXyylAvpSyo5qlQHitstbzyc0hieffAk6f6gahqc/e6ifXQN96mWnm3B0OQgj1BH/d7VC4UJuBOrFf6wf+4CujqiPhljx+4BiW8Vt+4RQfqKZbaUj8TfRAf7mo3Grua8G55F9419aeGjToI9Tq368K5vVGiPSY+0+sdZp1n5T7UJeZGyj6/o07DaKT11+oqbLQRN4Vc10/iER4jUfUfWrdcVmkdP0aocHcyvA6gj+1Tba5ZHQwRV8eyc9Ek2vOlQRiDXK3cjNR51idTloVsxJHp+vKiXF1PifpXDb1A/UTqa8zIpXRri12S+DYV77rZTVrhgdAN5PsTXtf7zh8HaS0IVEAAMwxI5gAzMzrp515l2CuWrLXsTdJARQqxqZY94AczEeQmo3G+LfvF0tspOgO8dT6fajFUhXtlx2k4+b1wwxVBsJPuYOp99qqO0V837dq4fmtf+GSAASrSUJI32YSapzeltNht4+NWmAfOGtmTKnug6SBI5atpPnpTKpA/UHwxQtq9cO5XKvqwn6kH/bVQzmRUgsWQKCBlknXkedRN/TWoZY06LY3as7n/XL2pWiT5e1OexOoo2FsyyhiQCwB6gEgEwedTqx7CYP5W67+1W3GMQrMh2lSpPkRH3n1pvHcHaW9GHUouX5CxY7kfMQCSYmPHSo+DwNzFXrdhB32aBOwEDMT4AKT6VVa0T+zqGILen4fPTSrfguJZXAALZuQ1M8oHPy2NbHC/s4wqoc128zQJIICg7ZsuQ5VJ6k1muMcPucNvZc0rcRgrwJidV/0sO7qDqGHWKbpi9otjwtUtsUOUmWKblsqyUESQk77kzAHSP2e4IbnC8TffMG+IwAOkqFVmP8AVHsetU+C4wyMM3eA013AiOY2r0Pg+PtXsJetAQzlnXmGYgHKD17oHrp0p29E5RPOeDnM7Lp8hP8ATBb/AKMxqG6FbnQgz7bfUVMwI+DibZb5c+Rv5W0n+lqZxe0VP+pSVPiVJB+0117I+f7JXErYIS94lfCT3lP1b+moNoz71YC4Gw1wfhKsP6iPsxqFZSFDRqdp+9CXZXF+gR37sba7frej/DOQCCOkjxrmHISCSM3Lw119a6MScx1meetTkaIEe2SN9GGtWty/Llts4B99D9Qai55iQY8I/UUb4kiCAQJiDqJp8c6ezpwtAiT40q7/AFe1Ktf5EZ/xswttf4mPpSLTLeECn2l0zH0/v40vijKWnvDYePXyFTbXbBT6Hm6QgtjYakf6iNT58qHmMef2oAbXX1NPLT5n7VmbvZoS8EnDc4G436eP5etGwrG3DDcEfTag2TB6/n09KMupP2H9qMWCUR/ELYTMF2uAOv8AKdcvoZX/AG1U27kH6VeXsKWtLAlg3dXmViWOXcwQsR1NULRSTtuxoaVE2w0jX9f4q34UGukWhlIEupKjMCI/iAzHYdfKs+j9N+lazshgzcz5Wi5ctvl6BZhgTyzEFfIGli6Y1WReI4N2fNMtlkjScoG/jsduhrRfszvL++ozfMUZR5xI+imqTtYnwvhqxhiGJUmSBmMHwkRz5Vqf2cdkrndxd0MoBDW1I+YEHv8AULqIMePLXn7Ofo9Fw6LkKGP5iQCD4g6zy03203rH/tMuW8liSp7z6HchgskeWVNfGtcbZZtQXHIgkGPGO76iPKqPt52M/e7dt7LKl5NO+0IVJ1BaDBB2PmOdBO2c9Hkd7EQSukV6h2Q4Gl/h1kqxt3crPmA0I+NdMN1GUDXcfSvK+N8Ou4Zyt1YIPzAyh13Vxow/Rr1D9mHEy2FRCZys1r0YPl/9wrQv1IZHszPFMBB+G5GdDkJHMqCQ3jqHHmKg48lu8f4wG/3QA3vB9TVjx5c73cvzqxYeIDZh65mI9apuH48spttBB1XqNQdDy0J9qCM7VB+DuCXRhMowjxXvD7D3qO2NDkudOgH0AoyplcOsEg6jaY0P0mlhMFb+JlMa6qSTqvXxPL36amXsrhe2iOmutXCYErbJDCTEeXOoq2zbeYLJ+IR7kHlPvVm+N0BHyj028xEVNmiPZWs+WVY5W3lYII850odoknQk+dFu4pGMvsdRAGu8wNN9abZ4ki6rb18W0B6xGtGKYzZLGGf9GlQf/rN38R9hSq3GQlx9mBvFm0OgFDZo2qZdtkbn6fnUZ0/W9SdgVHbSgCT+vClZaSW5bCmnvbmBREM6bKPrS0NY9XhS3PYeZ/xXcOY5mmoylIIaVJIPIzTLVpyYUadZA+popAk7LjD8TdBGaV3ggH9GncRt2u47oxa4C0q0c41mQdddudVwsMDsSfDb9eNLG4pSykTKgA/h06fWnXsT6JGLsW4Bthh1DEH6gD7VLw2NZVtBGKlEIzTBhnd/m5CW+1VZxKwYmY506xbLmBOwJ8oEelJL2Vg6Za3nDt8cktcUiCxnVQCrAEeHPpNavst2xxD4hBfufEB+VyqqwjdSVAkRPrHWsZZMNl5MIHQkTHn/AJrmDuENpuCCPXb/AKgKn32V6PoTF4ZS2r3LROsqRB6zIgHxqk7e4gJhJW4VO48RBA8iNwepo/ZrtJaxlhBcANwbiOcaMDyO8+vI60/7SMTbFmDEwyAc5JQwAOS5Z8PU0Kpio8+4Xj7jZQ1xpaYJY6GNvI6CK0vZwi2LptwhzIzIIADLMOo5K2gKjRSBEBgBhrNyCPDatTw/GgOL38JJDqN8rfOo8pkenSmbaYGlJBeNXwuJunZYBn/SCQT6Zw3oKyeMJtXWjSDI8jrHjEkelaTFWpxDoxkwVmdCIEHyIAPlWbxNtiIM57emvNeX9varxVoxS1NokWMUZzjkQT9f7mpuPaLdi6mqgtbM8nBLQfNWB96q8A+sjVToV5ienXaR5VLQhS1pz/4TwZ/CwnI4HhJB8CfCjXg5alZIw/FYggQRy3GnymTrpTv3624hreUzMgDfrqunpVchKGCYP0855jxo2VYmSTU2kmabsIcMrGfiFvMjbkNzRxbXYAf1H86hRRbdmmTO4kgW/Ae4rlCNo9R70qrzQOJnGL3EuOqEpbCm43JQ5yoSfFtBWlTsFcezbZLmW6UDNaujIS0AsF0kZRnkEEyF/GAOdjmtMbmDfMvx3tlWU5dbJZwC2uXYGYOx20NehvYf/wAMpcFkEsZ7oQm4UGbLlILHKxksAXGhYwRlySaNGDFGS2eH41DbuNbfR0ZkYTMFSQdeYkb06xbzeXWvTeO9k0/e7L3VttYNtmfKUVnvST/4mUJnJDHLA1Ig765ntXZs4c2zbyWmb5sOhZ8u5Nwl1R7cwgyMi6gkTrE4ZY5IqUBVjp7KtbIVVzRqfDbqT76VOt37QXcz05cufvVO2L2GpHjH966riJgexH30oqTHcfRbWb6xpoJ9Oc+PtUbiSJlLQAwI16z+dV7YyDEj7x+VP/drt0TlOUCeZmdJ8aspprZnlDegcaTpUm3cyW1ddHLspOny5UIERvJOtRrrNoCAKPhboylXE6giNIInX2JoOfgZY/ITizDRpliVPiBlXc8yTI9KGtwgz1B/v96FxUCQRMZVHtmH5CixmAK7wJHiAJ99/WhVoa6Zd8G4h8C9bvgwrSW6Aj5h7ww8xTeN8SOIdrhmD3Vnko39TqT4mqjD4jKCpGZTrHQ9RTsVdgRsTsOg/vR40By0DD7frernheLg5Ts33Gx9tPas6hM1Ms3o18tPEUVG0I5UXvFMQQ9q4ASwUIfE2+6B/RkFPxdkk5iGU8swiQdwetGw5AhjBILRJ8F5eNduXpnQfkPrr9d6dSpUSnjUnZWNhYhhz0I3HuNv1tXb0NoQQR+uX3GlOxF0nbRdcxI89QJ13IqL+/ps2v8AqEgjpodDRaJ0xPccKRlzKB7eNRLVzXmBT7uLEQh1BmRpTcJcA5VzKR0S7T+NHBJ51y0VPSiSBtRSDyOgedcokilT0dZXcD4mMLjUvEd22X13jMrrmiRmjNtIkTXsVvhosKHaCCcrC0VRmXvd3PCfFgx3AFPzfNXz7jGJZv5j9zW97Pdv7NpLKYi0XeYvXMqSyyYct8zwMsoVGYiSx2PmZnKStPrv7X19m/EuKo9ZwK2rtrOiIEuBh3FySJK9AwmOeteV8Q7AWreIvKbhFoBfhnRXzXCe7mcZXyBSSAQTmXVeewS9qXBt/DIJz2WuoHzywuyoNsGGAysxOmvKqzjuAfEqgw95rLzmLILltri5ZEjuhyJGzHYkfMAPP/ifw54s08iyNxl/j69eS2SK7o8e4hgyl17b/NbZkMajMjFTBPKRppQQsVJvKFd1zBoYjMDIaCRmB5g7z40mtACZFenZDigaLPKraxjGW3lBaNZgnnGke/vVSjmdBRTcgRyobAqDb86edKiWQOtPyFtqKWwt6JuNIhRMyojyJLCfcUPBXI5xodfHcGg3oBABkCBPUCnYtMrMByJ9uVVuiPknlxvBU84Oh8ag3LmY+FMLaRTrOh+396Zb0I9EzDLHmdT5chVhZugMpgHz5+n63qFZHL3PhRAZ99PerpGd2G4jic9yIgKIHrqTp+tKHec6BZPqY+tSMUApRiBqCDTfi8xRUUFybI+JBYd4EHTlppUUWferBix51wWvU+FK9DpEO2uuoBqSo6AUF7A8q6jeBiutUCmO7wOgFO+Kw/xSaTtXGtmuc6CoBf3rypVHy0qHND/jZAxg77/zN96jWUBuICNCwBHgSKVKvPj0bvQrOPuWm+NbbLcAPeAGxEEREFYMRERQ7nGr/wAR7vxWFy6pR2HdLIQFKabLCqIHQUqVViTyEVKkWhpSpVwoezUh7YjalSoLsL6I9lATR1PdNKlVGJEdaURQnP8AalSogDqgCExrTMNSpUUCRKsHusecx9KJh/4POlSp49kZETF3Cbpk7aD2qysL+VcpVWAkzlxqJaNdpUkysCVZtg7gH0qNm7xpUqzlAbtBqdbtAqJFKlStjBhhE/CKVKlS2yh//9k="></p><p style="font-size: medium; text-align: center;"><font color="#ff0000">بخشی از مثنوی عاشورایی</font></p><table class="MsoTableGrid" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-family: Tahoma; border-collapse: collapse; border: none; background-color: rgb(248, 242, 211);"><tbody><tr><td width="319" valign="top" style="width: 239.4pt; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>ای عاشـقان فریاد ، وای از این مـصیبت</b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>اكــنون كه انـدر مـاتم لـب تشنگانید<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>زان شـه فـرو بـندم دگر این لحظه دم را</b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>آتــش زدند از كــینه دل خـیمه هـــا را<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>اهــل حـرم را طـــوق بر گردن فكندند<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>هـر جـا درنـگی در مـیان راهشان بود<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>رخـت اســیری كرد بر تـن زیــنب زار<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>طــفلان معصومـند و مـُـشتی داغــدیده<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>آل علی را خـارجی خـواندند هــر جا<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>از حـال زیــنب زیـــن بـــلا اَلـلّهُ اعــلم<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>مــنزل به مـنزل با سـری بی تـن اسـیری<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>در این رسـالت قــاصـدی والاست زینب<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>در بـــارگاه آن پـلیــد زشـــت كـــردار<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>در ذَمّ دونــان صــحبتی جــانانه كـــردند<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>امــا زسـوز سـینه اش آگـاه كس نیست<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>او دیده هــفتاد و دو تـن در خـون تــپیده<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>داغ شــهید نـینوا در ســینه اوسـت<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>بایـد كه با این كاروان هـمراه بــودن<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>(ناصر ) تو هـم در ماتم سلطان دین باش<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>شاید در آنجائـیكه شـافی این شـهانند<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><o:p><b>&nbsp;</b></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: 'B Titr'; font-size: 12px;">این مثنوی بارها در روزنامه های کثیر الانتشار (رسالت ،کیهان و اطلاعات )به &nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: 'B Titr'; font-size: 12px;">چاپ رسیده است</span></b></p></td><td width="319" valign="top" style="width: 239.4pt; padding: 0in 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>فریاد ازایـن بـیداد ، وای از این مـصیبت<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>سـیلاب خــون از دیـده بر دامـن برانید<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>قـدری بگـویم حالـت اهــل حــرم را</b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>كــردنــد نـــیكو خـدمت آل عــبا را<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>ســیلی زدند و ظلــم بـی اندازه كـردند<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>در كـنج ویــران و خـرابی جایــشان بود<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>ای دیده چون دل اندر این غم خون فرو بار<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>در این سـفر زیـنب چه تلخی هـا چــشیده<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>آزارشــان دادند هر جـا گـاه و بــیگاه<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>در صــبر او بـــر دردهـا&nbsp; اَلــلّهُ اعـــلم<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>هـر جـا بــیانی تـند در اوج دلــیری<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>روشـنگر اهـداف عـاشــوراسـت زینب<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>او هــست وآن شــهزاده رنــجور و بــیمار<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>یكباره كـــاخ ظلـــمشان ویــرانه كــردند<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>هر ذرّه جـسم و جـان زینب داغ و دردیست<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>او پــیكر عــبّاس را بـی دسـت دیده<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>انــدوه دشت كربـلا در سـینه اوســـت<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>ننگ است خواب و راحت و بی غم غـنودن<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>از ایـن مصیبت تا قـیامت دل غمین باش<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><b>بر آتـش جـان تو هــم آبـی فـشانند</b><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font color="#993399"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: 'B Titr';"><o:p><br></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font color="#993399" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Titr';"><o:p><b>التماس دعا</b></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font color="#993399" size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Titr';"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-family: 'B Titr';">(خلیل صارمی نایینی "ناصر")</span></b></font></p><font color="#993399" size="2"><b></b></font><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Titr';"><font color="#993399" size="2"><b>دهم محرم الحرام 1428</b></font></span></p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center; "><font face="Tahoma" color="#ff6600">التماس دعا</font></p><p style="text-align: left; font-size: medium; "><font face="Tahoma" size="2" color="#993399">میلاد صارمی نایینی</font></p></span></font></b></div> text/html 2020-03-07T21:55:08+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی ولادت علی علیه السلام http://bargesabz14.mihanblog.com/post/123 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi'; background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="4" face="Georgia">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هوالعزیز</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi'; background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="4" face="Georgia"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo4edKX3x1027aZzlsiU04YIDNjZpnl8XPiOjJHiJActHcAavxzA" alt="Image result for ‫ولادت علی‬‎"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"></span></b>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5" color="#ff9966"><b>ولادت خجسته اسدالله الغالب علی بن ابیطالب شیر خدا</b></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5" color="#ff9966"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5" color="#ff9966"><b>&nbsp;بر عموم شیعیان و دوستداران آن حضرت مبارک باد</b></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff"><br></font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff"><br></font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font size="7" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#006600"><b>برگ سبز</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;<font class="Apple-style-span" color="#000099">&nbsp; &nbsp; در دلــــم نیســـت جــــز ولای عـــــلی</font></span><font class="Apple-style-span" color="#000099"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span dir="ltr">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">جـــان جمـــــله جهــــــان فدای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><b><font size="3" color="#000099"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 18px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; خــُـــــرّم آنكــس كه اوفـــــتد یـــك دم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="line-height: 18px; font-family: Calibri, sans-serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 18px; font-family: Arial, sans-serif;">بـــر ســــرش ســـایه هُـمــای عـــــلی</span></font></b></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><font size="3" color="#000099"><span lang="AR-SA" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; آفــــــــــــتاب ولایــــــت عــــــــــالــــم</span><span dir="ltr" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"></span><span dir="ltr" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"></span><span dir="ltr" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">پـــــرتو حُســــن لا فـــــــتای عـــــــلی</span></font></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font class="Apple-style-span" color="#000099"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; زادگــــــ</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><b><span lang="AR-SA">ــاهش حــــــریم بـــیت اللـّـــه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">شــــد بــــنا كـــعبه از بـــــرای عـــــلی</span></b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; بـــه خـــداونـــد جــــز خــدا و رســول</span><span dir="ltr">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span dir="ltr">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ذرّه ای نـــــــیســت مــــــاورای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font class="Apple-style-span" color="#000099"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; آسـمان و زمـــین و آنـچه در اوســت</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><b><span dir="ltr">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">زنـــــده از نــام جـــانـــ</span></b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><b><span lang="AR-SA">فـــزای عـــــلی</span></b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font class="Apple-style-span" color="#000099"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ذوالــــــــفقارش حــــــقیقــت قـــــاطـع</span><span dir="ltr">&nbsp;</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><b><span dir="ltr">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;<span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">ســركشــان مـانــده در غَــزای عــــلی</span></b></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; نـصرت دیــــن نـمی شـــدی مـــــقدور</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">جــــز به دســــت گــره گـــشای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; خُــــفت در بـــــستر پــــــسر عــــمّـش</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مـرحــبا ! جــــرات و وفــــای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; در غــــــدیر خُــــــم آن نــــبی امــــین</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">گــــــفت از جـــانـــب خــــدای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; هـــــر كـــه مــــولای او مــــنم بایــــد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">بـعد از ایـن جـــویـد او رضـای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; گـــــــفت مــــن دانــــم و خــــدا دانـــد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">قــدر و شــــأن و مـقام و جــای عــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; تـــا اَبــــد راه رســـــتگـاری جُــــست</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">هـــر كه شــد یـــار و آشـــنای عــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; آنــكه شــد جـــرعه نــوش این درگه</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">زنــــده مـــی گــــردد از بـــقای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; هـــــر فـــرو بـــسته بــاز مـی گــردد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بـا سـر انـگشت عـــقل و رای عــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; خــــاك تــــیره به حـــرمت نـــامـــش</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مـــی شـــــود زَر زِ كــــیـمیـای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; مـــستمــندان و بـــــینـوایـــان بــــین</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بــــــر در خــــــانـــه و ســـرای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; مــــی دهــــد خـــــاتــــم ســـلـــیمانی</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">خـــوش بـــه حـــال گــدا گــدای عــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; نَـه بــــشر را بُــــوَد نـه جِـنّ و مـلك</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">جــود بـــی مِـــــثل و انــــتهای عــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; كــی فـــرو مـــانـده بــاز مــی گــردد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بـــــی نـــصیـب از در عـــطای عــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; درد هــــر دردمــــند بـــــی درمــــان</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">خوب مـــــی گــــردد از دوای&nbsp; عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; كــــــــــودكــــان یــــــتیم می دانــــند</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اُلــــفت بــی حـــــد و صـــــفای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; كـــوفه می دانـــد و مـــدیــنه و چـاه</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">نالــه هــای عـــــلی ، دعـــــای عــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; در غــــــم فــــاطــــمه خــ ـدا دانــــد</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">شـرح هــــجران و گــریه هــای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; راز تـــــــــنهایــــی ولـــــی الــــلّـــه</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">تـــــیره شــــب دانـــد و خــدای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; در دل شــب هـــنوز پـــیچیـده ســـت</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">یـا رب و یـــــارب و صـــــدای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; بـــــشنود گـــوش هر حـقیقت جــوی</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">هـــر زمان بـــانگ حـق ز نــای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; دل چـ ـو پــــروانـه پَر كــشد هـر دم</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مـست و دیــــوانــــه در هــوای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; كــــاش بــــودم مــــقیم خــاك نــجف</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">تــــربــــت پــــاك و دلـــربــای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; دســــت خـالـــی نــــمی روم بـــر در</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">جـــان فـــشانم بـــه خــاك پــای عـــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ای خوش آنـدم كه می شـود روشـن</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA">ظـلـــمت قــــــبر از ضـــــــیای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; (برگ ســــبزیـست تــحفه درویـش)</span><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">شـــعر مــــن كـــــی بُوَد رَوای عـــــلی</span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font class="Apple-style-span" color="#000099"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; جـــــملهء خـــــلق عــــالــم امـــكان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; قــاصــــر از وصـف ماجـــرای عــــلی</span></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#000099"><b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; تـا نَــــفَس مـانــده در تَــنَت «ناصر»</span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="line-height: 18px;">دم بـــه دم ، دم زن از ثــــنای عـــــلی</span>&nbsp;*</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt;"><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; font-weight: normal;">آخرین ویرایش : بهمن 90</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#993399"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; font-weight: normal;">خلیل صارمی نایینی «ناصر»</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#993399"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; font-weight: normal;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">این قصیده را</font></font></span></b><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">&nbsp;به ساحت مقدس امام المتقین امیر المومنین علی علیه السلام</font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">&nbsp;تقدیم داشته و</font></font></span></b><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">&nbsp;امید وارم ثواب و بهره آن به روح مرحوم پدرم&nbsp;</font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff">(حاج رضا صارمی نایینی )عاید و واصل گردد .</font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b>منبع:</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" size="2">* اشعاری در مدح مولا علی علیه السلام . تنظیم وگرد اوری صمد رحیمیان.چاپ اول &nbsp;1376 .انتشارات لیوسا</font></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="background-color: rgb(153, 51, 153);"><img src="https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xaf1/t51.2885-15/s320x320/e15/11379124_689598127842939_649497153_n.jpg"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt;"><b><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif"><font class="Apple-style-span" color="#3333ff"><br></font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#ff6666"><b>روز پدر بر همه پدران مهربان و زحمتکش این مرز و بوم مبارک باد</b></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Ferdosi';"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTD9efNl35T82HloCSMbXKak_bMmYTBRZ0q6EvmrMJMii4aBeMU" alt="Image result for ‫شاخه گل‬‎"></span></p><p></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; font-weight: normal;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#993399"><b>میلاد صارمی نایینی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></p><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></span></div></div> text/html 2020-03-04T21:07:57+01:00 bargesabz14.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی یا جواد الائمه ادرکنی http://bargesabz14.mihanblog.com/post/274 <div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7574483545/13546055622.gif" alt="·٠•●♥۩♥●•٠·˙ بعثت خاتم الانبیاء محمـّــد مصطفی(ص) مبارکــــ باد ˙·٠•●♥۩♥●•٠·˙"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/01%20esfand/02/0008997%20(2).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#006600">یا جواد الائمه ادرکنی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#006600"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>شب غفران و رحمت و نور است<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>جمله ی کائنات مسرور است<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>خانـه ی هشـتمین امام امشب<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>غرق در جشن و شادی و شور است<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>یا جواد الائمه ادرکنی<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>یا جواد الائمه ادرکنی<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>سر زد از مشرق جهان خورشید<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>پرتو حُـسن ایـزدی تابید<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>نهـمین اخــترِ ولایــت عشق<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>سر زد از بـاغِ یاســهای سپید<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>یا جواد الائمه ادرکنی <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>یا جواد الائمه ادرکنی<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>یا امـام غر یــبِ ما تبریک<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>صاحب رافـت و رضـــا تبریک<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>ای امــام زمــان ، ولی خدا<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>محـضر انــور شـما تبریک<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>یا جواد الائمه ادرکنی<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3"><b>یا جواد الائمه ادرکنی</b></font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3" color="#993399"><b>سروده خلیل صارمی نایینی (ناصر)</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: left;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><font size="3" color="#993399"><b>میلاد صارمی نایینی</b></font></span></p></div>